CI11

ENCOMAT (Enxeñería de Corrosión e Materiais) é un grupo multidisciplinar de investigadores dos departamentos de Ciencia dos Materiais e Enxeñería Química da Universidade de Vigo. O interese común do Grupo é o estudo dos fenómenos de corrosión e a durabilidade dos materiais co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento sostible.

 

Liñas de investigación

  • Control da corrosión mediante modificación superficial de alta enerxía (implantación de ións, fusión por láser).
  • Control de corrosión mediante modificación superficial de baixa enerxía e monocapas autoensambladas (capas sol-xel).
  • Control de corrosión mediante recubrimentos orgánicos e inorgánicos.
  • Corrosión de aceiro en formigón armado.
  • Desenvolvemento de eléctrodos para baterías Li-ion.


 

IPS

  • María Julia Cristóbal Ortega (Modificación de superficies).
  • Gloria Pena Uris (Aleacións de aluminio).
  • Carmen Pérez Pérez (Revestimentos).
  • Xosé Ramón Nóvoa Rodríguez (Baleas de Formigón/Electrodos por baterías Li-ion).


 

Información de contacto

Xosé Ramón Nóvoa Rodríguez

+34 986 812 213
rnovoa@uvigo.gal

 

 

Máis información