equipo
 

CINTECX aposta pola formación do seu persoal organizando cursos de maneira periódica que abordan diferentes ámbitos, dende a capacitación para o manexo do equipamento científico adquirido polo centro, a mellora de competencias no uso de software de traballo e análise de datos, a xestión da investigación e os seus resultados, así como a introdución á perspectiva de xénero no ámbito tecnolóxico e industrial, entre outros.

Así mesmo, CINTECX ofrece un programa de mentoría ás persoas que están a realizar o doutoramento ou que o finalizasen recentemente co obxectivo de proporcionar orientación académica e profesional, así como acompañamento e apoio no desenvolvemento da súa carreira profesional.

Ao longo do programa, o equipo de mentoría de CINTECX compartirá as súas experiencias e ofrecerá asesoramento individualizado sobre as inquietudes das investigadoras e investigadores noveles, as habilidades para adquirir en cada etapa e o financiamento que poden solicitar.

As persoas participantes descubrirán todos os pasos a seguir durante a carreira investigadora dende o inicio da tese, conseguindo financiamento predoutoral, desenvolvendo estadías, os prazos para seguir, a acreditación de profesorado e bolsas posdoutorais. .

O programa inclúe tamén unha serie de Seminarios Científicos destinados a mellorar as habilidades comunicativas daquelas persoas que teñan previsto acudir a congresos, relatorios ou outros eventos.

Formación e mentoring