transferencia
 

Deseño de etapas de filtrado pasivo para equipo de limpeza, procesador e cabeza sensora electrooptica do sistema Infrared Search and Track (IRST)
14/02/2022 | INDRA Sistemas, S.A. | Jesús Doval Gandoy

Análise do comportamento térmico de instalacións frigoríficias con refrixerantes naturais
01/02/2022 | Industrias Técnicas de Galicia S.A (INTEGASA) | José Luís Miguez Tabarés, Eduardo Suárez Porto

Continuación do estudo unidimensional CFD de novos lubricantes e combustibles para motores térmicos de competición
01/02/2022 | Repsol S.A. | José Luís Miguez Tabarés

Deseño e avaliación de gasolina de baixa pegada de carbono
01/02/2022 | Repsol S.A. | José Luís Miguez Tabarés

Análise do comportamento de aceites lubricantes en vehículos comerciais a través do seu modelo unidimensional
22/01/2022 | Repsol S.A. | José Luís Miguez Tabarés, Eduardo Suárez Porto

Informe catalogación vehículos históricos agrupación I+D 2022-01
12/01/2022 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Pablo Izquierdo Belmonte

Análise de comportamento térmico de superficies tratadas con coating
01/01/2022 | Talleres Campiños, S.L. | José Luís Miguez Tabarés

Recoñecemento automatizado de obxetos para mapeo de infraestruturas en ambientes rurais e urbanos (map-it): desenvolvemento de algoritmos de detección automática de elementos puntuais a partir de nubes de ptos. e clasificación apoiada en imaxe
01/01/2022 | INSITU INGENIERÍA S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Sistema innovador de planta eléctrica II
01/01/2022 | Navantia, S.A. | Jesús Doval Gandoy

Colaboración no proxecto MEPARUES
08/11/2021 | SNOP Estampación S.A. | José Luís Miguez Tabarés

Dixitalización e conectividade extendida de postos de traballo e procesos estratéxicos
25/10/2021 | INTEGASA, S.L. | David Patiño Vilas

Monitorización sostible e intelixente de planta de produción e control de stock baixo o paradigma Industria 4.0
25/10/2021 | ECOPLAS Barbanza S.L. | José Luís Miguez Tabarés

Dixitalización de procesos de soldadura complexa de moldes de alta calidade
25/10/2021 | NEWELDTEC S.L. | José Luís Miguez Tabarés

Dixitalización de postos de traballo e procesos transversais
25/10/2021 | COTERENA S.L.U. | José Luís Miguez Tabarés

Implantación de procesos 4.0 en destilería
25/10/2021 | Pazo Valdoviño S.A. | José Luís Miguez Tabarés

Implantacións de tecnoloxía 4.0 en SETGA S.L.U.
25/10/2021 | SETGA S.L.U. | José Luís Miguez Tabarés

Dixitalización de procesos de consultoría de xestión de innovación
11/10/2021 | KINARCA, S.A.U. | Jacobo Porteiro fresco

Dixitalización de procesos de consultoría de xestión de innovación
11/10/2021 | Distribuciones Varpen S.L. | Jacobo Porteiro fresco

Dixitalización de procesos de consultoría de xestión de innovación
11/10/2021 | Más Cocina Retail Projects, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos de consultoría de xestión de innovación
11/10/2021 | Grupo ECO3G Consultores, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Recoñecemento automatizado de obxectos para mapeo de infraestruturas en ambientes rurais e urbans (map.it): pre-procesado de nubes de puntos para o seu tratamento: diezmado, filtrado e interpolación e ecualización do histograma
01/10/2021 | INSITU INGENIERÍA S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Recoñecemento automatizado de obxectos para mapeo de infraestruturas en ambientes rurais e urbans (map-it): caracterización de nubes de puntos de infraestrutura viaria mediante aplicación de técnicas maching learning
01/10/2021 | INSITU INGENIERÍA S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Informe de catalogación dun vehículo histórico na agrupación I+D, 2021-10- (43)
01/10/2021 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Pablo Izquierdo Belmonte

Colaboración no proxecto TRACE
01/06/2021 | CARPINTERIA METÁLICA ALUMAN S.L. | José Luís Miguez Tabarés

Análise das poboacións de macroalgas do habitat intermareal rochoso. Uso de técnicas xeoespaciales de baixo custo
01/06/2021 | Xunta de Galicia | Henrique Lorenzo Cimadevila

Estudo dun informe de catalogación dun vehículo histórico na agrupación I+D 2021-05
31/05/2021 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Pablo Izquierdo Belmonte

Informe sobre o efecto do aditivo ecokem additive nas prestacións e emisións de contaminantes dun motor diesel
18/05/2021 | KEMEGAL QUIMICOS S.L. | José Luís Miguez Tabarés

Informe sobre as reservas de xacementos de pizarra do grupo Cupa
05/05/2021 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Informe sobre a avaliación fem de puntos críticos do ensaio neumático de recipientes a presión
30/04/2021 | TALLERES CAMPIÑOS, S.L. | Jacobo Porteiro fresco

SIX sobre os rexistros mineiros afectados por caducidade en Galicia
29/04/2021 | Xunta de Galicia | Javier Taboada Castro

Estudo dun informe de catalogación dun vehículo histórico na agrupación 2021-03
31/03/2021 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Pablo Izquierdo Belmonte

Air quality system: sistemas para a mellora da calidade ambiental interior en edificios
22/03/2021 | INGENIERIA TECNICA Y CONSULTORIA DEL NOROESTE S.L. | Juan María Pou Saracho

Optimización do procedemento de recuperación de moscovita a partir dun todo un rico en cuarzo
15/03/2021 | Caolines de Vimianzo SAU | Teresa Rivas Brea

Adecuacion do estudo paisaxístico da mina de Touro ao Decreto 238/2020. Directrices da paisaxe de Galicia
11/03/2021 | Cobre San Rafael S.L.U. | Javier Taboada Castro

Cálculo de reservas de pizarra da concesión Rozadais
01/03/2021 | CUPA Pizarras, S.A. | Javier Taboada Castro

Catalogación vehículo histórico na agrupación I+D 2021-02 (39)
26/02/2021 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Pablo Izquierdo Belmonte

Valoración do xacemento explotado entre 2011-2019 e extracción pizarra entre 2014-2020 da concesión oportuna
11/02/2021 | Benito Vázquez Fernández | Javier Taboada Castro

Asistencia técnica na creación do Observatorio de I+D+i Transforterizo
01/02/2021 | Prebentong Hormigones, S.A. | Javier Martínez Torres

Cálculo das reservas de Mina Sonia a decembro de 2020
19/01/2021 | Cuarzos Industriales, S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de Mina Serrabal a decembro de 2020
19/01/2021 | Rocas, Arcillas y Minerales, S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de Mina Conchitina a decembro de 2020
19/01/2021 | Cuarzos Industriales, S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de Mina Esmeralda a decembro de 2020
19/01/2021 | Cuarzos Industriales, S.A. | Javier Taboada Castro

Desenvolvemento dunha maqueta xinecolóxica para entrenamento en laparoscopia e sutura
07/01/2021 | LAB DERMOLAB S.L. | Pablo Izquierdo Belmonte

Estudo da sensibilidade do talud norte do campo oeste fronte a un posible terremoto, así como a vinculación entre as grietas aparecidas e un movemento xeral do talud
04/12/2020 | Endesa Generación, S.A. | Javier Taboada Castro

Monitorización de corrosión atomosférica
01/12/2020 | Centro Tecnolóxico AIMEN | Ramón Nóvoa Rodríguez

Desenvolvemento de sistema de alimentación para Sistema de Servizos Integrados (SSI)
01/11/2020 | Navantia, S.A. | Jesús Doval Gandoy

Estudo técnico sobre a dispoñibilidade do recurso da madeira segundo parámetros de sustentabilidade
15/10/2020 | Xunta de Galicia | Julia Armesto González

Caracterización e modelización das curvas térmicas do produto de conserva
01/10/2020 | ALSERCO Galicia, S.L. | Javier Martínez Torres

Caracterización do comportamento hidro-mecáncio de macizos rochosos e reservorios fracturados e interacción con fracturas hidráulicas
01/10/2020 | FEUGA | Leandro Rafael Alejano Mongue

Solución hardware software para controis volumétricos de graneis
01/10/2020 | ANÁLISIS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Etude du comportament en corrosion d'un acier austénitique enrichi en silicium en milieu acide nitrique sous flux thermique (CORR-SS)
01/10/2020 | COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | Ramón Nóvoa Rodríguez

Cálculo estructural. Placa interfaz H225
01/10/2020 | UTINGAL S.L. | Pablo Izquierdo Belmonte

Colaboración no proxecto cadena de valor 4.0
30/09/2020 | SETGA S.L.U. | José Luís Miguez Tabarés

Colaboración en proxecto dixitalización da seguridade industrial
25/09/2020 | SISTEMA DE SEGURIDAD RIGEL S.L. | José Luís Miguez Tabarés

Cálculo das reservas de pizarra da concesión Calzada
15/09/2020 | CUPA Pizarras, S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo reservas de Mina Conchitina a decembro de 2019
03/08/2020 | Cuarzos Industriales, S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo reservas de Mina Esmeralda a decembro de 2019
03/08/2020 | Cuarzos Industriales, S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo reservas de Mina Serrabal a decembro de 2019
03/08/2020 | Rocas, Arcillas y Minerales, S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo reservas de Mina Sonia a decembro de 2019
03/08/2020 | Cuarzos Industriales, S.A. | Javier Taboada Castro

Investigación en técnicas en quente de aluminio para fabricación de compoñentes estructurais de gran tamaño para automoción (FORJAL II)
21/07/2020 | CIE GALFOR S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Study of growth and production of DHA by the microalgae Schizochytrium sp
15/07/2020 | INTERNATIONAL IBERIAN NANOTECHNOLOGY LABORATORY (INL) | Marta M. Pazos Currás

Estudo de crecemento e produción de dha pola microalga Schizochytrium SP
15/07/2020 | INTERNATIONAL IBERIAN NANOTECHNOLOGY LABORATORY (INL) | María Ángeles Sanromán Braga

Caracterización de materiais rochosos e formas de alteración dun dos abrigos prehistóricos con arte rupestre de Lepenice (Albania)
16/06/2020 | Escola Superior de Conservacion e Restauracion de Bens Culturais de Galicia | Teresa Rivas Brea

Estudo das formas de alteración da rocha e caracterización de policromías das fachadas exteriores de San Nicolás de Portomarín
01/06/2020 | ARTEGAL restauraciones, S.L. | Teresa Rivas Brea

Investigación en novas aleacións e técnicas de tratamento para o incremento da durabilidade de estampas de forxa de cigueñais de automoción (INCRESTA)
01/06/2020 | CIE GALFOR S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Informe sobre as reservas dos xacementos de pizarra do Grupo CUPA
20/04/2020 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Colaboración no proxecto integración e dixitalización de procesos de fabricación de luminarias de leds segundo requisitos industria 4.0
26/02/2020 | SETGA S.L.U. | José Luís Miguez Tabarés

Colaboración en proxecto EE.RR 4.0
26/02/2020 | BARTON MAQUINARIA S.L. | José Luis Míguez Tabarés

Colaboración no proxecto Aero 4.0
20/02/2020 | INTEGASA | Jacobo Porteiro Fresco

Colaboración no proxecto incorporación e implantación de tecnoloxías 4.0 aplicadas á medición, produción e montaxe de pezas complexas en aeronáutica e sectores conexos
20/02/2020 | GAYPASA S.L. | José Luis Míguez Tabarés

Laser texturing of stainless steel tubes for drag reduction (II)
17/02/2020 | CENOVUS ENERGY INC. | Juan María Pou Saracho

Marcaxe de defectos de placas de pizarra para máquina de control de calidade
10/02/2020 | CUPA Innovación, S.L.U. | Javier Taboada Castro

Curso formación sistema eléctrico Yamaha Waverrunner
04/02/2020 | Yamaha | José Luis Míguez Tabarés

Continuación estudo unidimensional do sistema de lubricación dos motores térmicos
01/02/2020 | Repsol S.A. | José Luis Míguez Tabarés

Colaboración no proxecto Aero 4.0
13/01/2020 | Talleres Campiños, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Asesoramento e monitorización para a optimización da produción enerxética dunhas novas palas dun hidroxenerador bidireccional de correntes mariñas
02/01/2020 | MAGALLANES RENOVALBES S.L. | Pablo Izquierdo Belmonte

Sistema innovador de planta eléctrica
11/11/2019 | Navantia, S.A. | Jesús Doval Gandoy

Sistema de suministro e respaldo de enerxía para nodos de alimentación
11/11/2019 | Navantia, S.A. | Jesús Doval Gandoy

Determinación de protocolos para corrosión baixo illamento (CUI)
01/11/2019 | CENTRO TECNOLÓXICO AIMEN | Ramón Nóvoa Rodríguez

Desenvolvemento dunha proposta de solución específica para a industria do flooring (Parte II)
30/10/2019 | FINSA | Pablo Izquierdo Belmonte

Colaboración no plan de innovación da empresa
01/10/2019 | ENXENIA S.L. | Pablo Izquierdo Belmonte

CMR System: desenvolvemento dun sistema de cheminea modular electro-rexenerativa
01/09/2019 | INSEGA ENERGÍA S.L. | José Luis Míguez Tabarés

CORMORÁN - Sistema de visión artificial embarcado para a inspección de calidad superficial en grandes estruturas metálicas soldadas para uso off shore
05/08/2019 | ITERA TECNICA S.L. | Pablo Izquierdo Belmonte

Estudo de viabilidade de diferentes métodos de limpeza e fragmentación de film agricola
12/07/2019 | SETEC BUILDING S.L.U. | José Luis Míguez Tabarés

Desenvolvemento de metodoloxia para o cartografiado de masas e pes de castiñeiros a partir de teledetección aérea e espacial
04/07/2019 | Xunta de Galicia | Julia Armesto González

Desenvolvemento de combustibles e lubricantes para competición
01/07/2019 | Repsol S.A. | José Luis Míguez Tabarés

Deseño e validación dunha bateria eficiente e fiable con rendemento óptimo para vehículos eléctricos de dúas rodas (E-LIFE)
01/06/2019 | CENTRO TECNOLÓXICO AIMEN | Ramón Nóvoa Rodríguez

Intercambiadores de calor innovadores
22/05/2019 | INTEGASA | José Luis Míguez Tabarés

Basic friction angle of intact granitic rock and planar cement contacts by means of tilt testing
09/05/2019 | Svensk Kärnbränslehantering AB | Leandro Rafael Alejano Mongue

REINTEGRA: Investigación en técnicas electroquímicas para recuperación e utilización integral de residuos de lubricación de forxa en quente
09/05/2019 | CIE GALFOR S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Simulación CFD do sistema de tratamento de gas mediante plasma
01/05/2019 | SMURFIT KAPPA ESPAÑA S.A | José Luis Míguez Tabarés

Investigación en técnicas electroquímicas de tratamento integral de auga para a xeración de tuneis de alta eficiencia para o lavado e desinfección de caixas plásticas (TULAV)
01/05/2019 | INSERPYME GLOBAL S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

CMR System: desenvolvemento dun sistema de cheminea modular electro-rexenerativa
01/04/2019 | ATI SISTEMAS S.L. | José Luis Míguez Tabarés

NOVEC: innovador sistema de condensación/evaporación con fluido refrixerante dieléctrico en ciclo pechado con aplicación industrial
01/04/2019 | ATI SISTEMAS S.L. | José Luis Míguez Tabarés

Estudo de cultivos celulares en superficies de titanio. Fase IV
14/02/2019 | MOZO GRAU SA | Pio Manuel González Fernández

Curso formación sistema eléctrico Yamaha Waverrunner
04/02/2019 | Yamaha | José Luis Míguez Tabarés

Nova simulación estudo térmico de sistema electrónico
02/01/2019 | Gradiant | José Luis Míguez Tabarés

HUMAP: Produción de tablero contrachapado de chopo de alta calidade a traves da resolución do reto da humidade
01/01/2019 | ATI SISTEMAS S.L. | José Luis Míguez Tabarés

Tecnoloxías de optimización da xestión de infraestruturas para a prevención de incendios forestais (TOPACIO)
01/01/2019 | EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S.A. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Tecnoloxías de optimización da xestión de infraestruturas para a prevención de incendios forestais (TOPACIO)
01/01/2019 | CONEXIONA TELECOM S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Tecnoloxías de optimización da xestión de infraestruturas para a prevención de incendios forestais (TOPACIO)
01/01/2019 | AEROMEDIA UAV S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Inspección e monitorización automatizadas para a xestión enerxética activa segundo os usos de edificación
01/01/2019 | PROYESTEGAL, S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Desenvolvemento de novas ferramentas integradas iot de xeolocalización outdoor/indoor para loxística 4.0 (GOING)
01/01/2019 | INSITU INGENIERÍA S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Kit ecoinnovador de autoconstrución lixeira, transportable e autosuficiente en destino mediante a aplicación de técnicas avanzadas de rotomoldeo (FILL-KIT 2020)
01/01/2019 | ROTOGAL S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Kit ecoinnovador de autoconstrución lixeira, transportable e autosuficiente en destino mediante a aplicación de técnicas avanzadas de rotomoldeo (FILL-KIT 2020)
01/01/2019 | INSTALACIÓNS PARCERO S.L.U. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Kit ecoinnovador de autoconstrución lixeira, transportable e autosuficiente en destino mediante a aplicación de técnicas avanzadas de rotomoldeo (FILL-KIT 2020)
01/01/2019 | PROYECTOPIA S.L. | Henrique Lorenzo Cimadevila

Alimentador flotante para a acuicultura en mar (SEAFEED)
01/01/2019 | QUANTUM INNOVATIVE SLU | Pablo Izquierdo Belmonte

Alimentador flotante para a acuicultura en mar (SEAFEED)
01/01/2019 | ENGRANOR S.L. | Pablo Izquierdo Belmonte

Alimentador flotante para a acuicultura en mar (SEAFEED)
01/01/2019 | MONTAJES CANCELAS S.L. | Pablo Izquierdo Belmonte

Tecnoloxías para o despliegue de información marítima de precisión (INFO-MAR)
01/01/2019 | HÉRCULES CONTROL S.L. | Pablo Izquierdo Belmonte

Tecnoloxías para o despliegue de información marítima de precisión (INFO-MAR)
01/01/2019 | QUANTUM INNOVATIVE SLU | Pablo Izquierdo Belmonte

SCC. Proxecto sen cables
01/01/2019 | Universidade da Coruña | Jesús Doval Gandoy