actividades
 

O CINTECX Annual Challenge é un concurso idea+proxecto no ámbito das Tecnoloxías Industriais financiado por CINTECX (Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais de Vigo).

Cada ano, CINTECX publica o tema do desafío e busca solicitudes de Grupos de Investigación CINTECX que representen proxectos colaborativos. Tamén asigna unha suma global para financiar a implementación da idea gañadora. O desafío ten unha duración de 1 ano natural, dedicando os últimos 2 meses para a difusión. Un compoñente importante do desafío é chegar á audiencia xeral polo que os seus resultados presentaranse no evento anual denominado “Ciencia Singular” promovido polas autoridades locais. Asignaranse fondos adicionais para as actividades de difusión destes resultados seguindo as políticas de CINTECX e UVigo.