transferencia
 

Desde CINTECX séguese unha estratexia de achegamento ás empresas e axentes intermedios dos distintos sectores económicos de Galicia tales como: Aeronáutica, Agroalimentación, Automoción, Biomasa, Enerxías Renovables, Forestal, Naval, Pedra e Téxtil.