transferencia
 

Desenvolvemento dun sistema experto/plataforma de ia para a modelización e simulación do comportamento de terreos a tratar con inxección de resinas (inreste)
01/09/2023 | GLOBAL DE ASESORAMIENTO Y APLICACION TECNICA SL | Javier Taboada Castro

Deseño mt80 microrregulador
01/08/2023 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Estudo da instalación de calefacción existente para mellorar a eficiencia da catedral de lugo
24/07/2023 | XUNTA DE GALICIA | Jacobo Porteiro Fresco

Asesoramento radar na detección de estruturas arqueolóxicas no xacemento coto dos mosquitos (mos)
18/07/2023 | REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD | Mercedes Solla Carracelas

Informe analítico sobre as causas da arenización do granito do pazo de fontefiz (ourense) e do estado de conservación do escudo da fachada de acceso
07/07/2023 | XUNTA DE GALICIA | Teresa Rivas Brea

Informe de alegacións á proposta da alcaldía sobre aprobación da 19ª modificación do pgou de estepa
30/06/2023 | CALGOV S.A. | Javier Taboada Castro

Valoración da canteira de cuarcita fuentes
27/06/2023 | CANTERAS DE CUARCITA S.A | Javier Taboada Castro

Informe analítico sobre as causas do deterioro do granito da fachada sur e do cimborrio da catedral de san martiño de ourense
14/06/2023 | OBRAS GALLAECIA S.L. | Teresa Rivas Brea

Heat sink. pedidos nº 465070620-465070621
01/06/2023 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Avaliación proxecto 943.334
01/06/2023 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Xanel Vecino Bello

Revisión da análise de riscos de terremotos do plan especial de protección civil ante o risco de terremotos, sismigal
01/06/2023 | XUNTA DE GALICIA | Javier Taboada Castro

Anexo ao proxecto de explotación subterránea de pizarra no campo sur de la campa
29/05/2023 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Informe pericial sobre a extracción de arcilla na concesión sofía fora da súa delimitación
29/05/2023 | NATURAL MINING RESOURCES 1926 S.L | Javier Taboada Castro

Análise de subsidencia para a explotación subterránea de pizarra no campo sur da campa
12/05/2023 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Análise de cumprimento do sistema rbx con mil-std-461 ce101
05/05/2023 | INDRA SISTEMAS S.A. | Jesus Doval Gandoy

Microturbing recuperator egm
01/05/2023 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Ampliación do informe pericial sobre o afundimento de dúas labores mineiras na mina subterránea de pizarra "la campa"
27/04/2023 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Asesoría técnica para a simulación de vehículo de combustión eficiente (pedido nºar10041126)
25/04/2023 | REPSOL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Informe sobre a estabilidade das escombreras da zona dos tres lagos de casaio
17/04/2023 | CALFENSA PROYECTOS, S.L. | Javier Taboada Castro

Informe análitico das causas do deterioro da pila bautismal da colexiata de santiago de cangas
16/04/2023 | TAU RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES S.L. | Teresa Rivas Brea

Avaliación proxecto 940.114
13/04/2023 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Antonio Collazo Fernandez

Análise, desenvolvemento e validación dun novo e mellorado sistema de trasego de peixe
12/04/2023 | IBERCISA DECK MACHINERY SA | Maria Concepcion Paz Penin

Caracterización de paneis pictóricos, rocha e costras naturais do abrigo con arte rupestre de pala de cabras (casaio, ourense)
12/04/2023 | TEMPOS ARQUEÓLOGOS S.L. | Teresa Rivas Brea

Informe de i+d sobre simulación estrutural
12/04/2023 | MARINE INSTRUMENTS | Antonio Riveiro Rodriguez

Análise de balasto
01/04/2023 | CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIAL DE OBRAS PUBLICAS | Maria Concepcion Paz Penin

Curso deep learning
01/04/2023 | DECUNA, S.L. | Amador Rodriguez Dieguez

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2022 das axudas á dixitalización industria 4.0 financiadas no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020. ig240.2022.1.183
10/03/2023 | VICUS DESARROLLOS TECNOLOGICOS | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2022 ddas axudas á dixitalización industria 4.0 financiadas no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020. ig240.2022.1.54
10/03/2023 | GRUPO ECO3G CONSULTORES S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2022 das axudas á dinamización industria 4.0 financiadas no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020. ig240.2022.1.139
10/03/2023 | COTERENA S.L.U. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2022 das axudas á dixitalización industria 4.0 financiadas no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020 (ig240.2022.1.198)
10/03/2023 | SETGA S.L.U. | Jacobo Porteiro Fresco

Ensaios de compatibilidade de estufas con chimeneas concéntricas
06/03/2023 | DINAK, S.A. | David Patiño Vilas

Cálculo das reservas de mina conchitina a decembro de 2022
10/02/2023 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina esmeralda a decembro de 2022
10/02/2023 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina sonia de 2022
10/02/2023 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina serrabal a decembro de 2022
10/02/2023 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Planificación e modelización de volumes de mineral e esteril da mina serrabal en 2023
10/02/2023 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Planificación e modelización de volumes de mineral e esteril de mina serrabal en 2024
10/02/2023 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Planificación e modelización de volumes de mineral e estéril de mina serrabal en 2025
10/02/2023 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Modelo de simulación do comportamento do combustible e lubricante en motor de competición. nº pedido ar10037379
07/02/2023 | REPSOL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Investigación en novos conglomerados termos e electroconductores desenvoltos a partir da valorización material de residuos de fundicion (coresfun)
02/02/2023 | FUNDICIONES REY | Ramón Nóvoa Rodríguez

Investigación en novos conglomerados termo e electroconductores desenvoltos a partir da valorización material de residuos de fundición (coresfun)
02/02/2023 | ENMACOSA CONSULTORÍA TÉCNICA S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Borgwarner- battery cold plates-heat sink. nº pedido 465067063
01/02/2023 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Borgwarner- cfd battery cold plate (pedido nº 465066745)
01/02/2023 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Investigación en tecnoloxías de soldadura láser para a xereación de compoñentes estructurais metálicos alixerados disimilares aluminio-aceiro para automoción (soldalac)
01/02/2023 | CIE GALFOR S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Investigación en tecnoloxías de soldadura láser para a xeración de compoñentes estructurais metálicos alixerados disimilares aluminio-acero automoción (soldalac)
01/02/2023 | VIGOTEC SL | Ramón Nóvoa Rodríguez

Apoio na resolución do reto de aseguramento da integridade dos envases, da empresa heinz
01/02/2023 | BINARIAL AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA SL | Abraham Segade Robleda

Informe sobre a afección das voladuras para a execución da cámara 10, ao macizo aledaño á zona fundida na mina de pizarra la campa
01/02/2023 | CUPA PIZARRAS, S.A.(CUPA GROUP) | Javier Taboada Castro

Valoración das concesións mineiras: gándara segunda nº1345 e gándaras nº1297.2 afectadas polo plan parcial do sur ppi6 sector 2
01/02/2023 | CONCELLO DE PORRIÑO | Javier Taboada Castro

Caracterización de compoñentes electrónicos de filtros pasivos para compatibilidade electromagnética en aplicacións de automoción
30/01/2023 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Oscar Lopez Sanchez

Avaliación proxecto prjn-499935
24/01/2023 | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA S.L.U. | Francisco Javier Deive Herva

Avaliación proxecto prjn-499938
24/01/2023 | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA S.L.U. | Francisco Javier Deive Herva

Desenvolvemento do sistema de alimentación e respald ode enerxía dun sistema de radar
16/01/2023 | ADVANCED RADAR TECHNOLOGIES SA | Jesus Doval Gandoy

Cálculo estrutural: plataformas inspección avións c-295/cn-235
11/01/2023 | UTINGAL S.L. | Abraham Segade Robleda

Investigación en tecnoloxías láser de recarga e subtracción para la mellora de durabilidade de utillaxes de forxa en quente de compoñentes de automoción (lasutil)
29/12/2022 | CIE GALFOR S.A. | Fernando Lusquiños Rodriguez

Investigación en tecnoloxías de soldadura láser para a xeración de compoñentes estructurais metálicos alixerados dismilares aluminio-aceiro para automoción (soldalac)
29/12/2022 | CIE GALFOR S.A. | Juan Maria Pou Saracho

Investigación en tecnoloxías de soldadura láser para a xeración de compoñentes alixerados disimilares aluminio-acero para automoción (soldalac)
29/12/2022 | VIGOTEC SL | Juan Maria Pou Saracho

Investigación en tecnoloxías de soldadura láser para a xeración de compoñentes estructurales metálicos alixerados disimilares aluminio ? acero para automoción? (soldalac)
28/12/2022 | VIGOTEC SL | Rafael Comesaña Piñeiro

Investigación en tecnoloxías de soldadura láser para a xeración de componentes estructurales metálicos alixerados disimilares aluminio ? acero para automoción (soldalac)
28/12/2022 | CIE GALFOR S.A. | Rafael Comesaña Piñeiro

Informe sobre a caida do taude entre as concesións negro marquina e ugartetxea
16/12/2022 | CANTERAS OLASPE SL | Javier Taboada Castro

Almacén electrotérmico de enerxías renovables en rochas por termociclado para a súa recuperación segundo demanda (ETES)
01/12/2022 | REPSOL S.A. - FEUGA | Jesús Doval Gandoy

Selección e caracterización de rochas dentro do proxecto de investigación almacén electrotérmicos de enerxías renovables en rochas por termociclado para a súa recuperación segundo demanda
01/12/2022 | FEUGA | Leandro Rafael Alejano Monge

Estudo por elementos finitos para validación de estruturas segundo cad suministrado por cliente
18/11/2022 | QUANTUM INNOVATIVE SLU | Angel Manuel Fernandez Vilan

Microturbine recuperator egm pedido nº465065142
01/11/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Borgwarner cfd battery cold plate. nº pedido 465064187
01/11/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Borgwarner cfd heat sink. nº pedido 465064186
01/11/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Borgwarner microturbe recuperator egm. nº pedido 465066080
01/11/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Estudo para a implantación da tecnoloxía de protonterapia
21/10/2022 | GALARIA | Enrique Casarejos Ruiz

Informe sobre a subsidencia asociada a explotación das cámaras 1,2 e 10 na mina de la compa
19/10/2022 | CUPA PIZARRAS, S.A.(CUPA GROUP) | Javier Taboada Castro

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0 financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020 como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19. expte. nº ig240.2021.1.427
05/10/2022 | SETGA S.L.U. | Jacobo Porteiro Fresco

Recuperador nº pedido 465063392
01/10/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Cfd battery cold plate nº pedido 465062993
01/10/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Microturbine recuperator nº pedido 465064323
01/10/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Cfd battery cold plate pedido nº 465063225
01/10/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Borgwarner cfd recuperator. nº pedido 465063819
01/10/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Asesoría técnica na transformación dixital do proceso de soldadura e da verificación da calidade do mesmo para dar resposta a un novo tipo de necesidade do mercado no sector de automoción
30/09/2022 | TALLERES ORAN S.L.U | Jacobo Porteiro Fresco

Analíticas para a diagnose do estado de conservación da portada da basílica de santa maria de pontevedra
26/09/2022 | TAU RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES S.L. | Teresa Rivas Brea

Colaboración no plan de innovación da empresa no marco do programa innovapeme (feder galicia). convocatoria 2022
19/09/2022 | VICUS DESARROLLOS TECNOLOGICOS | Jacobo Porteiro Fresco

Colaboración no plan de innovación da empresa no marco do programa innovapeme (feder-galicia)- convocatoria 2022
19/09/2022 | ZELTENER SL | Jacobo Porteiro Fresco

Analíticas para o diagnóstico do estado de conservación dos materiais de santa maría de sacos-cotobade
13/09/2022 | MARÍA GARCÍA COUTO | Teresa Rivas Brea

Mellora na adhesión contrachapado mediante tratamento con plasma atmosférico frio (paiplast)
12/09/2022 | GRUPO GARNICA PLYWOOD SA | David Patiño Vilas

Irradiation of specific sample surfaces and optical components with a 193nm leap-60 a excimer laser in ISO-7 cleanroom environment
09/09/2022 | ION BEAM SERVICES | Stefano Chiussi

Avaliación proxecto 935.553
08/09/2022 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Antonio Collazo Fernandez

Control de convertidores electrónicos en potencia
05/09/2022 | ELINSA - GRUPO AMPER | Jesús Doval Gandoy

Actualización do deseño xeotécnico da mina "impensada" aos novos campos de explotación
05/09/2022 | MAGNESITAS DE RUBIÁN, S.A | Javier Taboada Castro

Colaboración no plan de innovación da empresa no marco do programa innovapeme (feder-galicia) convocatoria 2022 (expte. 020_in848d_2022)
01/09/2022 | DEMAQ GALICIA S.L. | Angel Manuel Fernandez Vilan

Plasmalyse reactor particles collection simulation study
01/09/2022 | ACG GLASS EUROPE SA | Jacobo Porteiro Fresco

Borgwarner- cdf recuperator. nº pedido 465063808
01/09/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Borgwarner-cfd heat sink. nº pedido: 465063940
01/09/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Aillamento de bacterias en atmósfera marte para o descubrimento de novas biomoléculas (prjn - 425385)
18/08/2022 | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA S.L.U. | Francisco Javier Deive Herva

Avaliación: estudo de bacterias mariñas produtoras de moléculas bioactivas aisladas do volvan cumbre vieja (prjn ? 369980)
29/07/2022 | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA S.L.U. | Francisco Javier Deive Herva

Branco de cinta: deseño e posta a punto dun sistema axustable para cámara de alto vacío
28/07/2022 | EUROPRECIS GALICIA S.L. | Enrique Casarejos Ruiz

Mechanical structure of de nai -cepa forward sector of califa r33-fair
28/07/2022 | CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB | Enrique Casarejos Ruiz

Análisis de cumplimiento del sistema PROTEC-IFF con MIL-STD-461 CE101. Nº PEDIDO 4300286325
20/07/2022 | INDRA SISTEMAS S.A. | Jesús Doval Gandoy

Deseño e implementación de tecnoloxías de software e automatización para mellorar a trazabilidade e o control de calidade en sistemas de fachada lixeira e soldadura automatizada (trace)
18/07/2022 | CARPINTERIA METÁLICA ALUMAN S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Sistema de refrixeración e baixa temperatura a través de refrixerante puro
18/07/2022 | KINARCA S.A.U | Jacobo Porteiro Fresco

Recycling of polyamides for additive manufacturing (replay)
15/07/2022 | MSS SEIDOR S.L. | David Patiño Vilas

Recycling of polyamides for additive manufacturing (replay)
15/07/2022 | MOVERATUS S.L. | David Patiño Vilas

Recycling of polyamidees for additive manufacturing (replay)
15/07/2022 | ECOPLAS BARBANZA SL | David Patiño Vilas

Recycling of polyamides for additive manufacturing (replay)
15/07/2022 | UTINGAL S.L. | David Patiño Vilas

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0, financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020 como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | COTERENA S.L.U. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0 financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020, como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | DINAK, S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0, financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020 como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | DISBEGAL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0, financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020 como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | DISPOFRIO S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0, financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020 como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | VICUS DESARROLLOS TECNOLOGICOS | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0, financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020 como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | UTINGAL S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0 financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2024-2020, como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | MECANICA NAVAL S.A (MECANASA) | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0 financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020 como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | GLOBAL GEOSYSTEMS, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalizaciónb de procesos no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2024-2020 como parte da resposta da ue á pandemia da covid 19
15/07/2022 | WILLBO ENGENEERING 2 BUILD S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0 financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020, como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | PROTOTIPADO Y MECANIZADOS DE GALICIA S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Dixitalización de procesos no marco da convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0, financiadas no marco do eixe react-ue do programa operativo feder galicia 2014-2020, como parte da resposta da ue á pandemia da covid-19
15/07/2022 | ECOPLAS BARBANZA SL | Jacobo Porteiro Fresco

Investigación xeotécnica para a explotación subterránea da pizarra da campa
15/07/2022 | CUPA PIZARRAS, S.A.(CUPA GROUP) | Javier Taboada Castro

Avaliación proxecto 936.572
14/07/2022 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Eduardo Suarez Porto

Avaliación proxecto 936.573
14/07/2022 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Eduardo Suarez Porto

Avaliación proxecto 936.057
11/07/2022 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Jose Manuel Cruz Freire

Caracterización da rocha que conforma o dolmen de candena e as pinturas parietais
04/07/2022 | VAN DIVULGACIÓN CULTURAL S.L. | Teresa Rivas Brea

Proxecto de limpeza, documentación e diagnose na Cova dos Mouros, Baleira (Lugo)
01/07/2022 | Consellería de Educación e Cultura (Dirección Xeral de Patrimonio Cultural) | María Teresa Rivas Brea

Borgwarner - fouling ensaios competitor-estandar. pedido nº 465063717
01/07/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Borgwarner-ford p702 heater. nº pedido 465063752
01/07/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Caracterización da rocha, pigmentos e contexto xeolóxico no abrigo de voca dos mouros e estudo de biodeterioro
01/07/2022 | USC: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | Teresa Rivas Brea

Avaliación proxecto 926.371
21/06/2022 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Jose Manuel Cruz Freire

Análise xeolóxico sobre o fundamento de dous labores mineiras na mina subterránea de pizarraa la campa
17/06/2022 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Avaliación proxecto 926.135
13/06/2022 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Ana Belen Moldes Menduiña

Informe sobre as reservas dos xacementos de pizarra do grupo cupa en 2022
08/06/2022 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Mecánica de rochas, enxeñería de taudes e simulación xeotécnica aplicada ás técnicas de explotación da minería do ouro romana: o caso das médulas
01/06/2022 | CSIC | Leandro Rafael Alejano Monge

Experimentación en banco de fouling (pedido nº 465063226)
01/06/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Caracterización de costras, depósitos e pintura mural de san pedro de vilanova de dozón
17/05/2022 | ARTEGAL RESTAURACIONES S.L. | Teresa Rivas Brea

Avaliación proxecto 925.703
13/05/2022 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Antonio Collazo Fernandez

Design and test of a prototype structure suited for a ppac setup x5
03/05/2022 | GRAND ACCELERATEUR NATIONAL D'LONS LOURDS (GANIL) | Enrique Casarejos Ruiz

Fouling tubo diesel standar. pedido nº 465062431
01/05/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Cfd battery cold plate. pedido nº 465062430
01/05/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Investigación en técnicas asistidas por laser para a xeración de estruturas protésicas de resposta automática, mellora e acción batericida mediante fabricación aditiva e sintese de nonoparticulas (claddent iii)
01/04/2022 | FÉLIX GÓMEZ BAÑO S.L. | Fernando Lusquiños Rodriguez

Cfd heat sink, battery cold plate e actualizacións calcooler (pedido nº 465061759)
01/04/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Cálculo das reservas de mina conchitina a decembro de 2021
04/03/2022 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Calculo das reservas de mina esmeralda a decembro de 2021
04/03/2022 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina serrabal a decembro de 2021
04/03/2022 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina sonia a decembro de 2021
04/03/2022 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Investigación en técnicas electroquímicas de tratamentos de aceiros inoxidables austeníticos para a xeración dunha nova metodoloxía de electropulido compacta e medioambientalmente neutra (ELECPUL)
03/03/2022 | INSERPYME GLOBAL S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Simulacións cfd battery cold plates, heat sink e uvigo boiling model
01/03/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Simulacións cfd heat sink, battery cold plate e actualización calcooler
01/03/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Informe catalogación vehiculo histórico na agrupación i+d 2022-02 (fiat 500 bastidor 1091250)
28/02/2022 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Análise do comportamento de aceites lubricantes en vehículos comerciais a través do seu modelo unidimensional
22/02/2022 | REPSOL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Tecnoloxías para monitorización en almacéns de graneis agroalimentarios: robot topo
15/02/2022 | IMATIA INNOVATION S.L. | Enrique Paz Domonte

Deseño de etapas de filtrado pasivo para equipo de limpeza, procesador e cabeza sensora electrooptica do sistema Infrared Search and Track (IRST) (pedido nº 4300276281)
14/02/2022 | INDRA SISTEMAS S.A. | Jesús Doval Gandoy

Avaliación proxecto 2021/0625/pidi/02 biotecle21: aplicacións de procesos biotecnolóxicos para a obtención de produtos de deterxencia e cosmética
14/02/2022 | AENOR INTERNACIONAL S.A. | Xanel Vecino Bello

Cálculo estrutural dunha porta dobre de vehículo ferroviario
10/02/2022 | GALLEGA DE MECANIZADOS ELECTRÓNICOS S.A. | Abraham Segade Robleda

Informe sobre a viabilidade do documento ambiental e análise de estabilidade de condicións do terreno producidas polos elementos constructivos do proxecto central hidroeléctrica reversible as pontes, presentado por magtel
10/02/2022 | CANERDE S.L.U. | Javier Taboada Castro

Informe sobre a afección da modificación da planta de beneficio de calgov s.a. a protección paisaxística existente no planeamento do municipio de estepa (pedido nº 3000360233)
10/02/2022 | CALGOV S.A. | Javier Taboada Castro

Continuación do estudo unidimensional cfd de novos lubricantes e combustibles para motores térmicos de competición
01/02/2022 | REPSOL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Deseño e avaliación de gasolina de baixa pegada de carbono
01/02/2022 | REPSOL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Análise do comportamento térmico de instalacións frigoríficias con refrixerantes naturais
01/02/2022 | INDUSTRIAS TECNICAS DE GALICIA S.A (INTEGASA) | Jacobo Porteiro Fresco

Actualización de ferramentas de deseño calfatigue e calcooler: penthpuse, fouling e simulacións cfd
28/01/2022 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Estudio del argayo y análisis de estabilidad del talud de la carretera de acceso a la central de grandas de salime
18/01/2022 | FEUGA | Leandro Rafael Alejano Monge

Informe catalogación vehículos históricos agrupación i+d 2022-01. fiat elnagh pons g20 gl (zfa28000000694892), jensen interceptor mkll (1284365), fiat 1100r (103p1759154), mercedes benz 560 sec (wdb1260451a257043), fiat x19 (128a50006482)
12/01/2022 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Sistema innovador de planta eléctrica II. Modelado e simulación (A1). Transferencia de cálculos (A2). Ferramenta de cálculo eléctricos Xeprel (A3). Pedido 2B30001118 versión nº3
01/01/2022 | NAVANTIA S.A. | Jesús Doval Gandoy

Implementación xemelo-dixital. Actualización hardware e software de sistema de alimentación SSI (pedido nº 1J30000415)
01/01/2022 | NAVANTIA S.A. | Jesús Doval Gandoy

Recoñecemento automatizado de obxetos para mapeo de infraestruturas en ambientes rurais e urbanos (map-it): desenvolvemento de algoritmos de detección automática de elementos puntuais a partir de nubes de ptos. e clasificación apoiada en imaxen
01/01/2022 | INSITU INGENIERÍA SL | Henrique Lorenzo Cimadevila

Análise de comportamento térmico de superficies tratadas con coating
01/01/2022 | TALLERES CAMPIÑOS, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Caracterización de mortero de xunta do colexio do cardenal de monforte de lemos
12/12/2021 | | José Lorenzo Alonso Gómez

Evaluation of the performance and durability of a transcatheter aortic valve
01/12/2021 | NVT - New Valve Techonology | Abraham Segade

Caracterización de materiais construtivos e diganóstico do estado de conservación da pedra do santuario de santa maria das ermidas (ourense)
01/12/2021 | | José Lorenzo Alonso Gómez

Informe sobre o proxecto de explotación mina los frailes
15/11/2021 | | José Lorenzo Alonso Gómez

Seguridade de presas de esteriles: avaliación do proxecto do depósito de estériles dep1 do proxecto cobre san rafael (pedido nº csr000723-2
15/11/2021 | | José Lorenzo Alonso Gómez

Colaboración en proyecto meparues de la convocatoria "invest in spain"
08/11/2021 | SNOP ESTAMPACIÓN | Jacobo Porteiro Fresco

Afección al dominio público hidráulico de las labores mineras de pizarra en galicia.
01/11/2021 | CALFENSA Proyectos, S.L. | Javier Taboada Castro

Digitalización y conectividad extendida de puesto de trabajo y de procesos estratégicos-convocatoria "ig223-ayudas a los proyectos agrupados industria 4,0 (2020)"
25/10/2021 | COTERENA, S.L.U. | David Patiño Vilas

Digitalización y conectividad extendida de puesto de trabajo y de procesos estratégicos-convocatoria "ig223-ayudas a los proyectos agrupados industria 4,0 (2020)"
25/10/2021 | INTEGASA, S.L. | David Patiño Vilas

Digitalización y conectividad extendida de puesto de trabajo y de procesos estratégicos-convocatoria "ig223-ayudas a los proyectos agrupados industria 4,0 (2020)"
25/10/2021 | NEWELDTEC, S.L. | David Patiño Vilas

Digitalización y conectividad extendida de puesto de trabajo y de procesos estratégicos-convocatoria "ig223-ayudas a los proyectos agrupados industria 4,0 (2020)"
25/10/2021 | Pazo Valdomiño, S.A. | David Patiño Vilas

Digitalización y conectividad extendida de puesto de trabajo y de procesos estratégicos-convocatoria "ig223-ayudas a los proyectos agrupados industria 4,0 (2020)"
25/10/2021 | SETGA, S.L.U. | David Patiño Vilas

Estudo para a implantación da tecnoloxía de protonterapia
14/10/2021 | GALARIA | Enrique Casarejos

Avaliación estrutural do conxunto patrimonial da necrópolo de san victor de barxacova con xeorradar
12/10/2021 | EDUARDO BREOGAN NIETO MUÑIZ | Mercedes Solla Carracelas

Digitalización de procesos de consultoría de gestión de innovación-convocatoria "ig240-ayudas a la digitalización industria 4,0 (2020)"
11/10/2021 | Distrituciones Varpen, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Digitalización de procesos de consultoría de gestión de innovación-convocatoria "ig240-ayudas a la digitalización industria 4,0 (2020)"
11/10/2021 | Grupo ECO3G Consultores, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Digitalización de procesos de consultoría de gestión de innovación-convocatoria "ig240-ayudas a la digitalización industria 4,0 (2020)"
11/10/2021 | HOGARLIN, S.a. | Jacobo Porteiro Fresco

Digitalización de procesos de consultoría de gestión de innovación-convocatoria "ig240-ayudas a la digitalización industria 4,0 (2020)"
11/10/2021 | KINARCA, S.A.U. | Jacobo Porteiro Fresco

Digitalización de procesos de consultoría de gestión de innovación-convocatoria "ig240-ayudas a la digitalización industria 4,0 (2020)"
11/10/2021 | Más Cocina Retail Projects, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

recoñecemento automatizado de obxectos para mapeo de infraestruturas en ambientes rurais e urbans (map.it): pre-procesado de nubes de puntos para o seu tratamento: diezmado, filtrado e interpolación e ecualización do histograma
01/10/2021 | INSITU INGENIERÍA SL | Pedro Arias Sanchez

Recoñecemento automatizado de obxectos para mapeo de infraestruturas en ambientes rurais e urbans (map-it): caracterización de nubes de puntos de infraestrutura viaria mediante aplicación de técnicas maching learning
01/10/2021 | INSITU INGENIERÍA SL | Belen Riveiro

Informe de catalogación dun vehículo histórico na agrupación i+d, 2021-10- (43): - citroen dyane 6 bastidor e053617014. - mercedes benz 220 se coupé bastidor 11102110059953. - seat 600 e bastidor be152157. - volkswagen escarabajo bastidor 1086...
01/10/2021 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Diseño de bancos y bermas del talud final de la corta de saloro en barruecoparado (salamanca
01/09/2021 | | Leandro Rafael Alejano Monge

Ensayos de arenamento, fractura hidraúlica y “proppant enbedment”.
01/09/2021 | | Leandro Rafael Alejano Monge

Modelización de la explotación minera villalonga 1ª fracción.
01/09/2021 | | Javier Taboada Castro

Marcaje de defectos de placas de pizarra para máquina de control de calidad, fase 3
01/08/2021 | | Javier Taboada Castro

Prospección xeofísica para localizar restos dun asentamento romano en brandomil, zas
07/07/2021 | FUNDACIÓN L MONTEAGUDO | Mercedes Solla Carracelas

prospección magnética para a investigación dos túmulos de mántaras irixoa (a coruña)
01/07/2021 | FUNDACIÓN L MONTEAGUDO | Natalia Caparrini

Cálculo estrutural: util de izado para desmoldeo, programa est-fab
01/06/2021 | UTINGAL S.L. | Abraham Segade Robleda

Avaliación non destrutiva e estudo de asentos nun edificio antigo mediante técnicas xeorradar
01/06/2021 | JOSE MANUEL LOPEZ LEIRA | Mercedes Solla Carracelas

Análise das poboacións de macroalgas do habitat intermareal rochoso. uso de técnicas xeoespaciales de baixo custo
01/06/2021 | XUNTA DE GALICIA | Henrique Lorenzo Cimadevila

Colaboración proxecto trace
01/06/2021 | CARPINTERIA METÁLICA ALUMAN S.L. | José Luis Míguez Tabarés

Estudo dun informe de catalogación dun vehículo histórico na agrupación i+d 2021-05
31/05/2021 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Informe sobre o efecto do aditivo ecokem additive nas prestacións e emisións de contaminantes dun motor diesel
18/05/2021 | KEMEGAL QUIMICOS S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Avaliación proxecto 930.912
18/05/2021 | | Jose Manuel Cruz Freire

Avaliación proxecto biotecle21: aplicación de procesos biotecnolóxicos para a obtención de produtos de deterxencia e cosmética da entidade lijma investigación a.e.i
07/05/2021 | AENOR INTERNACIONAL S.A. | Xanel Vecino Bello

Informe sobre as reservas de xacementos de pizarra do grupo cupa
05/05/2021 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Avaliación proxecto biotecle21: aplicación de procesos biotecnolóxicos para a obtención de produtos de deterxencia e cosmética da entidade lijima investigaciones a.i.e.
04/05/2021 | AENOR INTERNACIONAL S.A. | Jose Manuel Cruz Freire

Cálculo do sistema de elevación e abatemento dun carrete portamangueiras para un camión de bomberos
01/05/2021 | TELERED CB | Abraham Segade Robleda

Informe sobre a avaliación fem de puntos críticos do ensaio neumático de recipientes a presión
30/04/2021 | TALLERES CAMPIÑOS, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Sig sobre os rexistros mineiros afectados por caducidade en galicia
29/04/2021 | XUNTA DE GALICIA | Javier Taboada Castro

Avaliación proxecto 931.164
12/04/2021 | | Jose Manuel Cruz Freire

Redeseño dunha aplicación de modelado de oleaxe: tradución a python, refactorización e desenvolvemento de probas
01/04/2021 | AQUÁTICA INGENIERÍA CIVIL S.L. | Antonio Fernández álvarez

Gis sobre los registros mineros afectados por caducidad en galicia.
01/04/2021 | Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (VCEEI). | Javier Taboada Castro

Estudo dun informe de catalogación dun vehículo histórico na agrupación 2021-03 (bmw 502 bastidor 73503; fiar arca fur 92 bastidor zfa28000000618350; gaz 21 bastidor 31946; austin a 503 bastidor 5kcwedl395407)
31/03/2021 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Air quality system: sistemas para a mellora da calidade ambiental interior en edificios
22/03/2021 | INGENIERIA TECNICA Y CONSULTORIA DEL NOROESTE S.L. | Félix Quintero Martínez

Optimización do procedemento de recuperación de moscovita a partir dun todo un rico en cuarzo
15/03/2021 | CAOLINES DE VIMIANZO SAU | Teresa Rivas Brea

Adecuacion do estudo paisaxístico da mina de touro ao decreto 238/2020. directrices da paisaxe de galicia
11/03/2021 | COBRE SAN RAFAEL S.L.U. | Javier Taboada Castro

Estudo de avaliación da resistencia á adhesión de pezas protésico-dentais fabricadas mediante técnicas tradicionais e aditivas
01/03/2021 | FÉLIX GÓMEZ BAÑO S.L. | Rafael Comesaña Piñeiro

Investigación en técnicas de forxa en quente de aluminio para a fabricación de compoñentes estructurais de gran tamaño para automoción (forjal ii)
01/03/2021 | CIE GALFOR S.A. | Antonio Riveiro Rodriguez

Calculo reservas de pizarra da concesión rozadais
01/03/2021 | CUPA PIZARRAS | Javier Taboada Castro

Continuación estudo unidimensional do sistema de lubricación dos motores térmicos
01/03/2021 | REPSOL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Catalogación vehículo histórico na agrupación i+d 2021-02 (39)
26/02/2021 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Localización e posicionamento de servizos soterrados con radar en subsuelo (pedido nº 3200944084)
22/02/2021 | VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U | Mercedes Solla Carracelas

Valoración do xacemento explotado entre 2011-2019 e extracción pizarra entre 2014-2020 da concesión oportuna
11/02/2021 | BENITO VAZQUEZ FERNANDEZ | Javier Taboada Castro

Asistencia técnica na creación do obervatorio de i+d+i transforterizo
01/02/2021 | PREBENTONG HORMIGONES SA | Javier Martínez Torres

San nicolas de portomarin, análise adicionais de depósitos superficiais e morteiros
24/01/2021 | | Teresa Rivas Brea

Optimización do deseño de heatsink mediante simulacións cfd
23/01/2021 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Concepción Paz Penín

Cálculo das reservas de mina conchitina a decembro de 2020
19/01/2021 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina esmeralda a decembro de 2020
19/01/2021 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina serrabal a decembro de 2020
19/01/2021 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina sonia a decembro de 2020
19/01/2021 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Informe de ensaios controlados en laboratorio para a validación de instrumentación de medida e equipos de comunicación a emregar nas campañas de sondeo en voos estratosféricos
11/01/2021 | NAC-INTERCOM. SOLUCIONES DE COMUNICACIÓNS S.L. | Enrique Casarejos Ruiz

Desenvolvemento dunha maqueta xinecolóxica para entrenamento en laparoscopia e sutura
07/01/2021 | LAB DERMOLAB S.L. | Enrique Casarejos Ruiz

Desenvolvemento de combustibles e lubricantes para competición
01/01/2021 | REPSOL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Plataforma robotizada intelixente para a mobilidade eficiente (primo)
17/12/2020 | LEMIL, S.L. | Abraham Segade Robleda

Estudo da sensibilidade do talud norte do campo oeste fronte a un posible terremoto, así como a vinculación entre as grietas aparecidas e un movemento xeral do talud
04/12/2020 | ENDESA GENERACIÓN S.A. | Javier Taboada Castro

Monitorización de corrosión atomosférica
01/12/2020 | CENTRO TECNOLÓXICO AIMEN | Ramón Nóvoa Rodríguez

Validación e test de antipilotos para uav
30/11/2020 | UNMANNED GALICIA S.L. | Joaquín Martínez Sánchez

Informe catalogacion vehículos históricos
30/11/2020 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Cálculo do comportamento do tren prototipo para o proxecto f073 mediante simulación cfd
26/11/2020 | PATENTES TALGO SLU | Concepción Paz Penín

Avaliación proxecto 860.774
05/11/2020 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Xanel Vecino Bello

Desenvolvemento de sistema de alimentación para sistema de servizos integrados (ssi)
01/11/2020 | NAVANTIA S.A. | Jesus Doval Gandoy

Informe catalogación vehículos históricos na agrupació i+d 2020-10 (35)
30/10/2020 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Estudo técnico sobre a dispoñibilidade do recurso da madeira segundo parámetros de sutentabilidade
15/10/2020 | XUNTA DE GALICIA | Julia Armesto Gonzalez

Estudo informes catalogación vehículos históricos i+d 2020-10 (34)
05/10/2020 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Etude du comportament en corrosion d'un acier austénitique enrichi en silicium en milieu acide nitrique sous flux thermique (corr-ss)
01/10/2020 | COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | Ramón Nóvoa Rodríguez

Solución hardware software para controis volumétricos de graneis
01/10/2020 | ANÁLISIS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.L. | Pedro Arias Sanchez

Caracterización comportamento hidro-mecánico de macizos rochosos e reservoiros fracturados e interacción con fractura hidráulica
01/10/2020 | FEUGA | Leandro Rafael Alejano Monge

Caracterización e modelización das curvas térmicas do produto de conserva
01/10/2020 | ALSERCO GALICIA S.L. | Javier Martínez Torres

Cálculo estructural. placa interfaz h225
01/10/2020 | UTINGAL S.L. | Abraham Segade Robleda

Colaboración no proxecto cadena de valor 4.0 da convocatoria dixitalización 4.0
30/09/2020 | SETGA S.L.U. | Jacobo Porteiro Fresco

Colaboración en proxecto dixitalización da seguridade industrial da convocatoria dixitalización 4.0
25/09/2020 | SISTEMA DE SEGURIDAD RIGEL S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Avaliación proxecto 845.292
15/09/2020 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Ana Belen Moldes Menduiña

Avaliación proxecto 845.293
15/09/2020 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Ana Belen Moldes Menduiña

Cálculo das reservas de pizarra da concesión calzada
15/09/2020 | CUPA PIZARRAS, S.A.(CUPA GROUP) | Javier Taboada Castro

Asesoramento no desenvolvemento de algoritmos de análise e deseño de redes eléctricas
10/09/2020 | CODELAB 17 | Antonio Fernandez Otero

Estudo dun informe de catalogación de vehículos históricos na agrupación i+d, 2020-07 (33):kawasaki kz1000 e bastidor kzt00a514010.- mercedes benz 250 sl e bastidor 1304312000910.- fiat burstner -- e bastidor zfa28000000751600.- kenworth -- e bastidor 1nbwlb9x7j5513683)
13/08/2020 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Avaliación técnica do proxecto: 2018/1020/pidi/02 -dm20002019 - desenvolmento de máquinas de disco para corte de pedra dm 2000
12/08/2020 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZAICÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) | Javier Taboada Castro

Cálculo reservas de mina conchitina a decembro de 2019
03/08/2020 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo reservas de mina esmeralda a decembro de 2019
03/08/2020 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo reservas de mina serrabal a decembro de de 2019
03/08/2020 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Cálculo reservas de mina sonia a decembro de 2019
03/08/2020 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Estudo e caracterización da colonización biolóxica da igrexa de san xoan de portomarín (lugo)
22/07/2020 | ARTEGAL RESTAURACIONES S.L. | Maria Graciela Paz Bermudez

Investigación en técnicas en quente de aluminio para fabricación de compoñentes estructurais de gran tamaño para automoción (forjal ii)
21/07/2020 | CIE GALFOR S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Avaliación proxecto 840.417
21/07/2020 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Eduardo Suarez Porto

Estudo de crecemento e produción de dha pola microalga schizochytrium sp
15/07/2020 | INTERNATIONAL IBERIAN NANOTECHNOLOGY LABORATORY (INL) | Marta Maria Pazos Curras

Informe catalogación vehículos históricos
01/07/2020 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Cálculo estrutural: contenedro para transporte htv-x dispenser 20q000077
01/07/2020 | UTINGAL S.L. | Abraham Segade Robleda

Caracterización de materiais rochosos e formas de alteración dun dos abrigos prehistóricos con arte rupestre de lepenice-albania
16/06/2020 | ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACION E RESTAURACION DE BENS CULTURAIS DE GALICIA | Teresa Rivas Brea

Estudo dun informe de catalogación dun vehículo histórico
05/06/2020 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Investigación en novas aleacións e técnicas de tratamento para o incremento da durabilidade de estampas de forxa de cigueñais de automoción (incresta)
01/06/2020 | CIE GALFOR S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Estudo das formas de alteración da rocha e caracterización de policromías das fachadas exteriores de san nicolas de portomarín
01/06/2020 | ARTEGAL RESTAURACIONES S.L. | Teresa Rivas Brea

Cloud de xestión e interconexión da cadea de valor dos recursos
25/05/2020 | ESYPRO MANUTENCION SLU | Juan Saez Lopez

Informe sobre as reservas dos xacementos de pizarra do grupo cupa
20/04/2020 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Estudo cfd do rango de funcionamento dunha maquinilla de remolque
01/04/2020 | IBERCISA DECK MACHINERY SA | Maria Concepcion Paz Penin

Informe avaliación proxecto 790.265
25/03/2020 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Jose Manuel Cruz Freire

Informe avaliación proxecto 788.856
12/03/2020 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Ana Belen Moldes Menduiña

Estudo dun informe de catalogación dun vehículo histórico na agrupación i+d 2020-02
27/02/2020 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Estudo comportamento aerodinámico tren talgo (proxecto emu renfe md) (nº pedido 4500326632)
27/02/2020 | PATENTES TALGO SLU | Maria Concepcion Paz Penin

Colaboración en proxecto ee.rr 4.0 da convocatoria pilotos 4.0
26/02/2020 | BARTON MAQUINARIA S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Colaboración no proxecto integración e dixitalización de procesos de fabricación de luminarias de leds segundo requisitos industria 4.0 da convocatoria pilotos 4.0
26/02/2020 | SETGA S.L.U. | Jacobo Porteiro Fresco

Colaboración no proxecto aero 4.0 da convocatoria pilotos 4.0
20/02/2020 | INDUSTRIAS TECNICAS DE GALICIA S.A (INTEGASA) | Jacobo Porteiro Fresco

Colaboración no proxecto incorporación e implantación de tecnoloxías 4.0 aplicadas á medición, produción e montaxe de pezas complexas en aeronáutica e sectores conexos da convocatoria premios pilotos 4.0
20/02/2020 | GAYPASA S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Laser texturing of stainless steel tubes for drag reduction (ii)
17/02/2020 | CENOVUS ENERGY INC. | Antonio Riveiro Rodriguez

Marcaxe de defectos de placas de pizarra para máquina de control de calidade
10/02/2020 | CUPA INNOVACIÓN S.L.U | Javier Taboada Castro

Continuación estudo unidimensional do sistema de lubricación dos motores térmicos
01/02/2020 | REPSOL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Estudo catalogación vehículos históricos mercedes benz 250 se (10801410041496); mercedes benz 300 gd (46033217022236); lambretta 125 lis (125lis859886); land rover 86 (173601905); ford v8 convertible (3760055); volkswagen karmann ghia (1412096806); mercedes benz 190 sl (12104010017127)
30/01/2020 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Colaboración en proxecto aero 4.0 da convocatoria pilotos 4.0
13/01/2020 | TALLERES CAMPIÑOS, S.L. | Jacobo Porteiro Fresco

Caracterización do comportamento hidro-mecáncio de macizos rochosos e reservorios fracturados e interacción con fractura hidráulicas 2020
10/01/2020 | FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA (FEUGA) | Leandro Rafael Alejano Monge

Investigación en novas aleacións e técnicas de tratamento para o incremento da durabilidade de estampas de forxa de cigueñais de automoción
09/01/2020 | CIE GALFOR S.A. | Rafael Comesaña Piñeiro

Informe de catalogación vehículo histórico pontiac le mans 263p263063, porsche 911 9111121809; yamaha fs1 394208118; norton commando 850 330625; mercury comet 4j23f506759; morris osford 20272; volkswagen 21 doble cabina 213223739s
02/01/2020 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Asesoramento e monitorización para a optimización da produción enerxética dunhas novas palas dun hidroxenerador bidireccional de correntes mariñas
02/01/2020 | MAGALLANES RENOVALBES S.L. | Angel Manuel Fernandez Vilan

Desenvolvemento e aplicación de ferramentas numéricas e experimentais para o deseño de novos sistemas anticontaminación de motores de automoción
02/01/2020 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Diagnóstico do estado de deterioro da rocha da fachada oeste de santo domingo de bonaval e caracterización do morteiro de xuntas
01/12/2019 | MARTA BECERRO MANSO | Teresa Rivas Brea

Sistema de suministro e respaldo de enerxía para nodos de alimentación
11/11/2019 | NAVANTIA S.A. | Jesus Doval Gandoy

Sistema innovador de planta eléctrica
11/11/2019 | NAVANTIA S.A. | Jesus Doval Gandoy

Determinación de protocolos para corrosión baixo illamento (cui)
01/11/2019 | CENTRO TECNOLÓXICO AIMEN | Ramón Nóvoa Rodríguez

Informe catalogación vehículos históricos: fort t (12298357), chevrolet c10 (c1704kc109789), jaguar xk 120 (671188), buick sport touring (1896923), jaguar e type (1574691)
31/10/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Informe catalogación vehículos históricos: pegaso 1234t (vs11234t8k4fd6613), ford laika transist mp7 (wfocxxgbvccu01322), mercedes benz 230 (11401510125306), austin a50 cambridge (hs5llcs3341), fiat elnagh magnum 535 tx (zfa28000000346447), land rover 80 (1532)
31/10/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Desenvolvemento dunha proposta de solución específica para a industria do flooring (parte ii)
30/10/2019 | FINANCIERA MADERERA, S.A. FINSA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Avaliación proxecto prjn-144919-2019-pa-esp
29/10/2019 | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA S.L.U. | Pablo Izquierdo Belmonte

Análise cfd de enchedor atmosférico de envases en industria de alimentación
15/10/2019 | AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA, S. L. | Maria Concepcion Paz Penin

Colaboración no plan de innovación da empresa
01/10/2019 | ENXENIA S.L. | Angel Manuel Fernandez Vilan

Diagnose do estado de deterioro das rochas representativas do mosteiro san lorenzo de carboeiro e caracterización da pintura mural
01/10/2019 | ARTEGAL RESTAURACIONES S.L. | Teresa Rivas Brea

Informe evaluación proxecto 727.595
03/09/2019 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Eduardo Suarez Porto

Informe de i+d de estudo de avaliación de resistencia a flexión
02/09/2019 | EUROPRECIS GALICIA S.L. | Rafael Comesaña Piñeiro

Estudo dun informe de catalogación dun vehículo histórico na agrupación i+d número de bastidores: mercedes benz 230 sl 11304212004839 cadillac seville : 1g6as6980de821959 fiat 684/m: 684npb006907 peugeot j5: vf3280g5200589208
02/09/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Cmr system: desenvolvemento dun sistema de cheminea modular electro-rexenerativa
01/09/2019 | INSEGA ENERGÍA S.L. | Jose Luis Miguez Tabares

Estudo dun informe de catalogación dun vehículo histórico en agrupación i+d 2019-07-23 número de bastidor: batavus conforte: az8625 simpson ac cobra 427: sls181167 alfa romeo 2000 gt veloce: ar2436410 ford vcs: wf0cxxgbvcdj42097 honda ct70 minitrail: ct70h2005578 volkswagen combi: 23a0045546
30/08/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Cormorán- sistema de visión artificial embarcado para a inspección de calidad superficial en grandes estruturas metálicas soldadas para uso off shore
05/08/2019 | ITERA TECNICA S.L. | Angel Manuel Fernandez Vilan

Avaliación proxecto 717.967
29/07/2019 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Abraham Segade Robleda

Caracterización metalúrxica de aliaxes de estaño e análise de causas de fallo en sistemas refrixeradores
15/07/2019 | ASOCIACIÓN GALLEGA DE CORROSIÓN Y PROTECCIÓN | Antonio Collazo Fernandez

Estudo de viabilidade de diferentes métodos de limpeza e fragmentación de film agricola
12/07/2019 | SETEC BUILDING S.L.U. | Jacobo Porteiro Fresco

Avaliación proxecto 705.290
10/07/2019 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Pablo Izquierdo Belmonte

Estudo cfd de dispositivo xeolocalizador embracado
09/07/2019 | CENTUM RESEARCH & TECHNOLOGY S.L. | Maria Concepcion Paz Penin

Desenvolvemento de metodoloxia para o cartografiado de masas e pes de castiñeiros a partir de teledetección aérea e espacial
04/07/2019 | XUNTA DE GALICIA | Julia Armesto Gonzalez

Caracterización de materiais e diagnose do estado de alteración da fábrica da colexiata de santiago de cangas
01/07/2019 | LAURA GARCÍA COUTO | Teresa Rivas Brea

Desenvolvemento de combustibles e lubricantes para competición
01/07/2019 | REPSOL S.A. | Jacobo Porteiro Fresco

Estudo dun informe de catalogación dun vehículo histórico na agrupación i+d: jeep viasa pe cj3d (507898), mercedes benz 200 (11001010163215), chrysler winbledon (2446617), mercedes benz lk 1513 (36001310864092), peugeot 404 (5252439), volkswagen 1300 (1102262839), toyota corolla dx (ke7000506007), harley davidson flh 1200 (2a71939h3), morgan (c7750), moto guzzi hispania cardellino 73 (006222), o.m. 40/35 (0m40a003645)
28/06/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Estudo aerodinámico mediante cfd de resistencia ao avance para tren de alta velocidade f073
25/06/2019 | PATENTES TALGO SLU | Maria Concepcion Paz Penin

Estudo aerodinámico mediante cfd de resistencia ao avance para tren de alta velocidade hs2
24/06/2019 | PATENTES TALGO SLU | Maria Concepcion Paz Penin

Informe sobre os arroios na cabeceira de cuenca de san pedro de trones
04/06/2019 | CUPA PIZARRAS, S.A.(CUPA GROUP) | Javier Taboada Castro

Deseño e validación dunha bateria eficiente e fiable con rendemento óptimo para vehículos eléctricos de dúas rodas (e-life)
01/06/2019 | CENTRO TECNOLÓXICO AIMEN | Ramón Nóvoa Rodríguez

Estudo informe catalogación dun vehículo histórico na agrupación i+d: ford mustan (7f01c150425), bmw 2002 (2622003), triumph renolun (tdb3847dl), peugeot 403 (p403226047op), derbi antorcha (304969), fiat-arca ft28 (zfa28000000198585), mercedes benz 307d auto trail (wdb60231810903192), fiat 500 (110f2486320), land rover 88 serie iii (sallbbah1aa217767), ford caravans international caravans transit 100l (wf0cxxgbvjg16093)
31/05/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Inntercambiadores de calor innovadores-innovative thermal exchanger (innotex)
22/05/2019 | INDUSTRIAS TECNICAS DE GALICIA S.A (INTEGASA) | Jose Luis Miguez Tabares

Cubicación de reservas explotables en mina sonia ata xuño 2022
14/05/2019 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cubicación do desmonte de estéril en mina sonia ata xuño 2022
14/05/2019 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Deseño de pista de acceso aos tallos de arranque de mina sonia ata xuño 2022
14/05/2019 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Modelización da escombrera interior na mina sonia ata xuño 2022
14/05/2019 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Modelización dos bancos de arranque en mina sonia ata xuño 2022
14/05/2019 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Secuencia de operacións de desmonte e arranque na mina sonia cada seis meses ata xuño 2022
14/05/2019 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Reintegra: investigación en técnicas electroquímicas para recuperación e utilización integral de residuos de lubricación de forxa en quente
09/05/2019 | CIE GALFOR S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Basic friction angle of intact granitic rock and planar cement contacts by means of tilt testing (po 22892)
09/05/2019 | SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB (SKB) | Leandro Rafael Alejano Monge

Simulación cfd do sistema de tratamento de gas mediante plasma
01/05/2019 | SMURFIT KAPPA ESPAÑA S.A | Jacobo Porteiro Fresco

Investigación en técnicas electroquímicas de tratamento integral de auga para a xeración de tuneis de alta eficiencia para o lavado e desinfección de caixas plásticas (tulav)
01/05/2019 | INSERPYME GLOBAL S.A. | Ramón Nóvoa Rodríguez

Estudo informe catalogación vehículo histórico agrupación 2019-04: volkswagen escarabajo 119194404, land rover 88 station wagon 31805720g, mg mgb 1800 ghn5ub245766g, mercedes benz 220s 11101210047656, opel 1.8 ltr 23083, plymouth road king p5 1278061
30/04/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Caracterización de seis mostras de sedimentos ricos en ouro
25/04/2019 | OSCAR PAZOS RODRÍGUEZ | Teresa Rivas Brea

Caracterización do soporte petreo e pintura rupestre do dolmen de antelas
23/04/2019 | EON INDUSTRIAS CRIATIVAS LDA. | Teresa Rivas Brea

Identificación da colonización biolóxica da igrexa do mosteiro de sobrado dos monxes
11/04/2019 | ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN S.L. | Maria Graciela Paz Bermudez

Avaliación proxecto 678.272
03/04/2019 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Jose Manuel Cruz Freire

Avaliación proxecto 678.269
02/04/2019 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Ana Belen Moldes Menduiña

Novec: innovador sistema de condensación/evaporación con fluido refrixerante dieléctrico en ciclo pechado con aplicación industrial
01/04/2019 | ATI SISTEMAS S.L. | Jose Luis Miguez Tabares

Novec: innovador sistema de condensación/evaporación con fluido refrixerante dieléctrico en ciclo pechado con aplicación industrial
01/04/2019 | GRG SOLUCIONES INFORMATICAS S.L. | Jose Luis Miguez Tabares

Novec: innovador sistema de condensación/evaporación con fluido refrixerante dieléctrico en ciclo pechado con aplicación industrial
01/04/2019 | INDUSTRIAS TECNICAS DE GALICIA S.A (INTEGASA) | Jose Luis Miguez Tabares

Novec: innovador sistema de condensación/evaporación con fluido refrixerante dieléctrico en ciclo pechado con aplicación industrial
01/04/2019 | GIPAT | Jose Luis Miguez Tabares

Modelización e valorización da concesión carpisa
01/04/2019 | CUPIRE PADESA S.L. | Javier Taboada Castro

Cmr system: desenvolvemento dun sistema de cheminea modular electro-rexenerativa
01/04/2019 | ATI SISTEMAS S.L. | Jose Luis Miguez Tabares

Cmr system: desenvolvemento dun sistema de cheminea modular electro-rexenerativa
01/04/2019 | INDUSTRIAS TECNICAS DE GALICIA S.A (INTEGASA) | Jose Luis Miguez Tabares

Cmr system: desenvolvemento dun sistema de chimenea modular electro-rexenerativa
01/04/2019 | DINAK, S.A. | Jose Luis Miguez Tabares

Avaliación proxecto 683.925
26/03/2019 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Ana Belen Moldes Menduiña

Cálculo das reservas da mina serrabal a decembro de 2018
22/03/2019 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina conchitina a decembro de 2018
22/03/2019 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina esmeralda a decembro de 2018
22/03/2019 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Cálculo das reservas de mina sonia de 2018
22/03/2019 | CUARZOS INDUSTRIALES S.A. | Javier Taboada Castro

Modelo de calidade de mina serrabal a partir de perfis
22/03/2019 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Perfis xeolóxicos 5-15 de mina serrabal e cubicación
22/03/2019 | ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A (RAMSA) | Javier Taboada Castro

Cálculo do prezo do rachón da concesión los campos
15/03/2019 | PIZARRAS LOS CAMPOS S.L. | Javier Taboada Castro

Estudo informe catalogación vehículo histórico agrupación i+d 2019-03 (18) alfa romeo spider (zarba5411b1013039), ford taunus (wfofxxgbbfcj64223), chevrolet corvette (1g1ay8781c5125094), volkswagen lt28 darmann mobil hkampeerwage (2882520696)
01/03/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Estudo aerodinámico mediante cfd de resistencia ao avance para f070 deseño final
01/03/2019 | PATENTES TALGO SLU | Maria Concepcion Paz Penin

Estudo de cultivos celulares en superficies de titanio. fase iv
14/02/2019 | MOZO GRAU SA | Pio Manuel Gonzalez Fernandez

Avaliación proxecto prjc-585880-2018-prc-esp
12/02/2019 | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA S.L.U. | Pablo Izquierdo Belmonte

Avaliación proxecto prjc-589368-2018-prc-esp
07/02/2019 | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA S.L.U. | Pablo Izquierdo Belmonte

Estudo catalogación vehículo histórico austin-healey 300 (hbt7l7078); mercedes benz 300 se (wdb1260241a379323); peugeot-burstner j5 (vf3280g5200335346); ford a (1127287); rolls royce silver cloud ii (lcc57); rolls royce 20 hp saloon by windovers (gbm66); rolls royce 25/30 (ggr57)
01/02/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Avaliación proxecto prjc-588360-2018-prc-esp
18/01/2019 | DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA S.L.U. | Pablo Izquierdo Belmonte

Avaliación proxecto 422.050.18
11/01/2019 | AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA S.L. (ACIE) | Pablo Izquierdo Belmonte

Informe catalogación vehículos históricos agrupación i+d 2019-01
04/01/2019 | IBAN E. JIMÉNEZ SANTANA | Angel Manuel Fernandez Vilan

Nova simulación estudo térmico de sistema electrónico
02/01/2019 | FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE GALICIA (GRADIANT) | Jacobo Porteiro Fresco

Desenvolvemento de melloras sustanciais no proceso de produción de solucións intravenosas (624.294)
02/01/2019 | EQA CERTIFICADOS I+D+I | Pablo Izquierdo Belmonte

Tecnoloxías de optimización da xestión de infraestruturas para a prevención de incendios forestais (topacio)
02/01/2019 | CONEXIONA TELECOM S.L. | Enrique Granada Alvarez

Inmena. inspección e monitorización automatizadas para a xestión enerxética activa segundo os usos de edificación
01/01/2019 | DIAGNOSTIQA CONSULTORIA TECNICA S.L. | Enrique Granada Alvarez

Inmena: inspección e monitorización automatizadas para a xestión enerxética activa segundo os usos de edificación
01/01/2019 | INSEGA ENERGÍA S.L. | Enrique Granada Alvarez

Scc. proxecto sen cables
01/01/2019 | UNIVERSIDADE DA CORUÑA | Jesus Doval Gandoy

Desenvolvemento de novas ferramentas integradas iot de xeolocalización outdoor/indoor para loxística 4.0 (going)
01/01/2019 | INSITU INGENIERÍA SL | Pedro Arias Sanchez

Inspección e monitorización automatizadas para a xestión enerxética activa segundo os usos de edificación
01/01/2019 | PROYESTEGAL, S.L. | Pedro Arias Sanchez

Kit ecoinnovador de autoconstrución lixeira, transportable e autosuficiente en destino mediante a aplicación de técnicas avanzadas de rotomoldeo (fill-kit 2020)
01/01/2019 | INSTALACIÓNS PARCERO S.L.U. | Pedro Arias Sanchez

Kit ecoinnovador de autoconstrución lixeira, transportable e autosuficiente en destino mediante a aplicación de técnicas avanzadas de rotomoldeo (fill-kit 2020)
01/01/2019 | ROTOGAL S.L. | Pedro Arias Sanchez

Kit ecoinnovador de autoconstrución lixeira, transportable e autosuficiente en destino mediante a aplicación de técnicas avanzadas de rotomoldeo (fill-kit 2020)
01/01/2019 | PROYECTOPIA S.L. | Pedro Arias Sanchez

Tecnoloxías de optimización da xestión de infraestruturas para a prevención de incendios forestais (topacio)
01/01/2019 | AEROMEDIA UAV S.L. | Higinio Gonzalez Jorge

Tecnoloxías de optimización da xestión de infraestruturas para a prevención de incendios forestais (topacio)
01/01/2019 | CONEXIONA TELECOM S.L. | Higinio Gonzalez Jorge

Tecnoloxías de optimización da xestión de infraestruturas para a prevención de incendios forestais (topacio)
01/01/2019 | EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S.A. | Higinio Gonzalez Jorge

Tecnoloxías de optimización da xestión de infraestruturas para a prevención de incendios forestais (topacio)
01/01/2019 | SAN2 INNOVACIÓN SOSTENIBLE S.L. | Higinio Gonzalez Jorge

Tecnoloxías para o despliegue de información marítima de precisión (info-mar)
01/01/2019 | HÉRCULES CONTROL S.L. | Angel Manuel Fernandez Vilan

Tecnoloxías para o despliegue de información marítima de precisión (info-mar)
01/01/2019 | QUANTUM INNOVATIVE SLU | Angel Manuel Fernandez Vilan

Alimentador flotante para a acuicultura en mar (seafeed)
01/01/2019 | MONTAJES CANCELAS S.L. | Angel Manuel Fernandez Vilan

Alimentador flotante para acuicultura en mar (seafeed)
01/01/2019 | ENGRANOR S.L. | Angel Manuel Fernandez Vilan

Alimentador flotante para acuicultura en mar (seafeed)
01/01/2019 | QUANTUM INNOVATIVE SLU | Angel Manuel Fernandez Vilan

Desenvolvemento e aplicación de ferramentas numéricas e experimentais para o deseño de novos sistemas anticontaminación de motores de automoción
01/01/2019 | BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS | Maria Concepcion Paz Penin

Humap: produción de tablero contrachapado de chopo de alta calidade a traves da resolución do reto da humidade
01/01/2019 | ATI SISTEMAS S.L. | Jose Luis Miguez Tabares

Humap: produción de tablero contrachapado de chopo de alta calidade a través da resolución do reto da humidade
01/01/2019 | GARNICA PLYWOOD | Jose Luis Miguez Tabares