CINTECX conta cun edificio propio, con máis de 2000 m2 construídos, distribuídos en dúas plantas e nave-taller, situado no Campus de Lagoas- Marcosende (antigo MTI).

Nas plantas sitúanse o despacho de dirección, zona administrativa, sala de xuntas, salón de actos e zona común de esparexemento, 21 laboratorios e unha sala de simulación.

Os laboratorios están equipados con máis de cen equipos de aplicación ao ámbito científico-tecnolóxico, que permiten ofrecer servizos como a realización de ensaios de motores, medición e redución de emisións, ensaios mecánicos, climáticos, térmicos, de corrosión, análises químicas, caracterización de materiais, procesado láser, electrónica de potencia ou rugosidade e perfilometría, entre outros, ademais de cálculo e simulación de procesos e produtos, actividade para a que conta cunha das máis grandes infraestruturas de cómputo do SUG.

Picar no plano para acceder a cada instalación.

Instalacións Cintecx

Instalacións Cintecx
Laboratorio de Ebulición Laboratorio de caracterización de superficies Laboratorio de Biomasa Laboratorio de ensaios ambientais Cela de Ensaio de Motores Laboratorio de Emisións de Combustión Laboratorio de Simulación Numérica Laboratorio de macroprocesamento con láser Laboratorio de microprocesamento con láser Peirao de carga Garaxe e zona de subministracións Taller de Mecanizado Taller de Fabricación Aditiva Área de descanso Sala de Xuntas Auditorio Despacho de dirección Despachos de Administración e Xestión Accesos e servizos Planta1 Accesos e servizos Planta 2 Accesos e servizos Planta 0 Zona de servizos Laboratorio de Xestión Segura e Sostible de Recursos Minerais Laboratorio de Sistemas Xeoespaciais Laboratorio Técnico de Integración e Enxeñería Mecánica Aplicada Laboratorio de Electrónica de Potencia Laboratorio de Bioenxeñería e Procesos Sostibles Laboratorio de conversión de residuos e correntes secundarias en produtos de interese industrial Laboratorio de Investigación e Simulación Computacional en Ingeniería Mecánica Aplicada Laboratorio de Novos Materiais Laboratorio de Corrosión e Caracterización de Materiais Challenge2020 Laboratorio de equipos de investigación en autoservizo

Laboratorio de Ebulición

Laboratorio de análise de procesos de cambios de fase de fluídos refrixerantes en dispositivos de intercambio térmico empregados na industria automobilística.

Equipos singulares:

 • Cámara de alta velocidade: Phantom Veo410, 5,200 fps @ 1,280x800 pixel
 • Cámara de alta velocidade: AOS Technologies Q-PRI, 2,000 fps @ 900x700 pixel
 • Circuíto pechado de fluído refrixerante, rango de traballo: 250-3000kg/h, 1-5 bar abs, 25-100ºC, 25-100L.
 • Cámara termográfica: FLIR E60 IR resolution 320 × 240 pixel
 • Analizador de fluxo: HI-5321 Research Grade EC/TDS Meter with USP for conductivity measurement
 • Analizador de fluxo: HI-5221 Research Grade pH/ORP/Temperature Meter
 • Analizador de fluxo: HI-96831 Digital Refractometer for Ethylene Glycol Analysis
 • Iluminación: High Power LED: GS VITEC MULTILED G8 SET
 • Frameless modular DAQ system: IMC CRONOS flex CRFX-400 + CFRFX/DCB2-8; Up to 2000 kS/s per system and up to 100 kS/s per channel

Laboratorio de caracterización de superficies

Laboratorio de estudo e caracterización de superficies mediante o emprego de técnicas ópticas non invasivas, centrado principalmente na análise de superficies de transferencia de calor.

Equipos singulares:

 • Perfilometro sensofar (microscopia confocal +interferometrico, obxectivo10Xy20X, resolución ata 20 nm)
 • Microscope: PLU Neox3D Optical Profiler + Objective DI 50X 0.55NA; 3-in-1 technologies, Active Illumination Focus Variation - Confocal - Interferometry; Vertical Resolution < 0.3 nm
 • Equipo de Impresión 3D, 3dKreator, de impresión multi-material (ABS, PLA, FLEX, PET, Madeira...)

Laboratorio de Biomasa

Laboratorio de ensaios de produtos e compostos de biomasa, probas de melloras nos procesos ensuciamento e mantemento de equipos, verificación de especificacións técnicas de caldeiras, optimización de procesos de combustión, e análise de deseños de caldeiras.

Equipos singulares:

 • Caldeira de biomasa: Caldeira de biomasa de pellets e achas KWB Multifire 60kW
 • Caldeira de biomasa: Caldeira de pellets Ecoforest 24kW
 • Equipo termogravimétrico: SETARAM, Analizador simultáneo de Termogravimetría (TGA) e Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).
 • Queimador experimental por lotes para analizar a velocidade do fronte de avance.
 • Queimador con alimentación continua para estudar a combustión e o ensuciamento nas caldeiras.

Laboratorio de ensaios ambientais

Laboratorio de ensaios ambientais de temperatura e humidade para o estudo do comportamento de fenómenos de corrosión, presenza de altos gradientes de temperatura, choques térmicos ou envellecemento acelerado en diferentes procesos industriais.

Equipos singulares:

 • Cámara Climatizada e Termostática: ACS Discovery DM600 C ES TT03743 equipada cun kit deshumificador. Rango de temperatura: dende -75°C a +180°C

Cela de Ensaio de Motores

Laboratorio para a investigación e posta a punto de motores de combustión, baixo diferentes condicións e combustibles, dentro dunha contorna controlada e completamente sensorizado.

Equipos singulares:

 • Diésel tricilindrico para o ensaio de biocombustibles
 • V-Twin gasolina con centralita de control en tempo real
 • Motor Stirling

Laboratorio de Emisións de Combustión

Laboratorio de xeración e análise de fluxos de gases de combustión para o estudo da materia particulada e as especies presentes na corrente de gases, con fin de avaliar novos sistemas de control de emisións e desenvolver tecnoloxías máis limpas para o sector do transporte.

Equipos singulares:

 • SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer), TSI 3936 L75-N
 • Opacímetro
 • Precipitador electrostático
 • Sistema de inxección de hidrocarburos
 • Multifunction I/O Device Manual NI USB-6343: 32 AI, 4 AO and 48 Digital I/O

Laboratorio de Simulación Numérica

Laboratorio onde se preparan e realizan simulacións numéricas multifísicas, empregando diferentes softwares de simulación e en múltiples proxectos, principalmente nas áreas de enerxía, transporte e enxeñería biomédica.

Equipos singulares:

 • Licencias de softwares de simulación: Ansys (CFD & FEM), StarCD, Matlab, etc.
 • No exterior do edificio, a disposición do Cintecx disponse dun HPC (High Performance Computing) cunha capacidade de 80.5 TFLOPs conformado por 1560 núcleos e 7.6TB de memoria RAM unidos por rede InfiniBand™ de baixa latencia.
 • No propio edificio, disponse doutro clúster de cálculo, cunha capacidade de 14.5 TFLOPs, composto por 18 servidores de cálculo cun total de 512 nodos e 2.12 TB de RAM dedicado ao desenvolvemento de código e cálculos iniciais.

Laboratorio de macroprocesamento con láser

Laboratorio de láseres de alta potencia para procesamento de materiais a escala macrométrica. Neste laboratorio realízanse procesos tales como soldadura disímil metal A-metal B, fabricación aditiva de aliaxes metálicas, plaqueado con láser, etc.

Equipos singulares:

 • Láser de fibra de Iterbio de 3 kW. Lonxitude de onda: 1070 nm.
 • Estación de fabricación aditiva de aliaxes metálicas mediante láser.
 • Estación de soldadura mediante láser con aporte de fío para soldaduras homoxéneas ou de metais disímiles.

Laboratorio de microprocesamento con láser

Laboratorio de láseres pulsados para procesamento de materiais a escala micro e nanométrica. Neste laboratorio realízanse procesos tales como tratamento superficial de materiais poliméricos, metálicos ou cerámicos, micro-corte ou micro-perforado de alta precisión, produción de nanopartículas, etc.

Equipos singulares:

 • Láseres pulsados con pulsos de nanosegundos. Lonxitudes de onda: 1064 nm, 532 nm e 355 nm.
 • Láser pulsado con pulsos de picosegundos. Lonxitude de onda: 1064 nm.
 • Diversas cámaras de procesamento de materiales con láser en atmósfera controlada.

Peirao de carga

Os accesos acondicionados para vehículos pesados, facilitan os traslados e adquisicións de grandes equipamentos científico-industriais no edificio.

Garaxe e zona de subministracións

Garaxe de vehículos de probas e zona destinada á subministración de fluídos de traballo.

Equipo singular:

 • Sistema láser móbil (Lynx Mobile Mapper M1 de Optech)

Taller de Mecanizado

Taller dotado con equipamento xeneralista para operacións de mantemento dos equipos científico-técnicos, está ao dispor de todas as áreas e é para uso específico dun técnico de taller.

Equipos singulares:

 • Torno Heller LC 360/1000
 • Serra de cinta. BELFLEX BF-200-SC
 • Prensa hidráulica 20TN: Unicraft WPP 20 E
 • Fresadora de columna móbil FORTEX FTX-45-TFS

Taller de Fabricación Aditiva

Laboratorio destinado a operacións de impresión 3D, mediante impresora de sinterizado láser, mantendo condicións ambientais constantes.

Equipos singulares:

 • Impresora Sinterit Lisa PRO, con cabina de mestura e equipos auxiliares.

Ficha: Taller de Fabricación Aditiva

Área de descanso

Zona de descanso para o uso dos membros de CINTECX, composta por un espazo de diferentes ambientes e dotada con cociña office.

Sala de Xuntas

Local adaptado para a celebración de reunións de grupo, con capacidade para 15 persoas, dotado con dispositivos audiovisuais para a realización de conferencias en liña.

Auditorio

Espazo acondicionado para a celebración de conferencias e presentacións con capacidade para 30 persoas.

Despacho de dirección

Espazo destinado para desenvolvemento das actividades de dirección e coordinación de CINTECX.

Despachos de Administración e Xestión

Espazo destinado para a realización das tarefas de administración e xestión de CINTECX.

Accesos e servizos Planta1

Espazos de tránsito e comunicación entre os diferentes laboratorios. Empréganse eventualmente para coffee e outros eventos.

Accesos e servizos Planta 2

Espazos de tránsito e comunicación entre os diferentes laboratorios. Empréganse eventualmente para coffee breaks e outros eventos.

Accesos e servizos Planta 0

Espazos de tránsito e comunicación entre os diferentes laboratorios. Permiten o paso de maquinaria e equipos de grandes dimensións.

Zona de servizos

Espazos de tránsito que permiten o paso de maquinaria e equipos de grandes dimensións.

Laboratorio de Xestión Segura e Sostible de Recursos Minerais

Laboratorio de mecánica de rochas, conservación do patrimonio cultural e enxeñería cartografica. Emprégase en áreas como a explotación e planificación mineira, enxeñería mecánica de rochas, enxeñería cartográfica, conservación do patrimonio cultural, modelado ambiental e seguridade.

Equipos singulares:

 • Prensa modelo MES 200 cunha capacidade de carga de 2000 KN, servocontrolada e con sistema de raís para a introducción de mostras. Inclúen bastidor e marco de compresión oleoneumático de 2000 kN, sistema de adquisición de datos de presión e de datos para LVDTs.
 • Cámara Sick ColorRanger E50 (Ranger-E50434), matricial, capaz de realizar un “MultiScan” e recabar información 3D e RGB en distintas partes do sensor CMOS. Sistema de iluminación LED branca e Láser de clase IIIB. Plataforma electromecánica do prototipo. PC con software de MVTec Halcon 12. Cámara 3D láser scanner e unha 2D lineal.
 • Goniómetro Phoenix-300 Touch SEO equipado cun sistema de dosificación automática e unha cámara CCD con zoom de 6.5x.
 • Sistema LiDAR de mano GEOSLAM. Este equipo, que constitúe a última xeración de sistemas de medición láser e posicionamento autónomo por scan-matching,
 • Sistema LiDAR terrestre FARO. Este equipo permite a dixitalización 3D de entornos naturais e construídos a través da xeración automática de nubes de puntos de moi alta calidade e precisión milimétrica.

Laboratorio de Sistemas Xeoespaciais

Laboratorio de Sistemas Xeoespaciais para o modelado ambiental e dos espazos construídos. Desenvolvemento de métodos e ferramentas baseadas no uso de datos xeoespaciais (imaxes de diferente natureza e LiDAR), para unha mobilidade eficiente, resiliencia das infraestruturas e xestión intelixente da contorna.

Equipos singulares:

 • Láseres escáner terrestres: LMS-Z390i de Riegl, LiDAR Faro Focus 330X, LiDAR Hokuyo UGR30, Hokuyo UTM-30LX, Velodyne.
 • UAVs: MikroKopter Okto XL, 3DR, Foxtech. DJI Phantom 3.
 • Cámaras fotogramétricas: Canon 5D, Canon 10D, Sony Nex 6, Sony Nex 7.
 • Cámaras termográficas: NEC TH9260, Gobi 640 GigE,
 • Cámara hiperespectral Cubert ULTRIS

Laboratorio Técnico de Integración e Enxeñería Mecánica Aplicada

Espazo dedicado a integración mecánica de prototipos ( electro-mecánica, mecatrónica, automatismos). Ensaios, posta a punto, control. Experiencia en prototipado e montaxes con fibra de carbono.

Equipos singulares:

 • Laser-tracker Faro Vantage. Rango: envelope (horizontal: 360°; vertical: 130°) up to 80 m; resolution: 0.5um / 2’’; sampling: 16000 Hz.
 • Cámara de termo-vacío. Rango: 50 mbar - 6atm; volumen útil: 1775 mm x D930 (1.2 m3); apertura ampla, bandeixa servizo (1600 mm x 550 mm, 800 Kg); calefactor 18 kW; bomba vacío (12 m3/h).
 • Sensores múltiples (células de carga, acelerómetros, temperatura, baleiro).

Laboratorio de Electrónica de Potencia

Laboratorio de investigación no campo dos accionamentos eléctricos, no control de convertidores en sistemas de xeración distribuída e en conversión electrónica de potencia en aplicacións industriais.

Equipos singulares:

 • Banco de ensaios de accionamentos eléctricos formado por máquinas eléctricas, sensores de par e velocidade, convertidores electrónicos de potencia.
 • Banco de ensaios de sistemas de xeración distribuída formado por convertidores electrónicos de potencia, sistemas de xeración e sistemas de almacenamento de enerxía.

Laboratorio de Bioenxeñería e Procesos Sostibles

Laboratorio de deseño, optimización, innovación de procesos químicos, bioquímicos e ambientais. A súa actividade focalízase nas seguintes liñas de traballo:

 • Economía circular e valorización de residuos industriais
 • Remediación de chans e augas residuais urbanas e industriais
 • Biotecnoloxía aplicada á produción e escalado de metabolitos
 • Estratexias innovadoras en procesos de separación

Equipos singulares:

 • Planta Piloto composta por 8  Biorreactores  BRAUN  BIOTECH 2  L, equipada con sistema de control e adquisición de datos. Complementado con  Autoclave Selecta
 • Presoclave 75 L, Incubadores orbitais termostatizados e Cabina de Seguridade Biolóxica BIO II ADVANCE 4.
 • Forno de atmósfera controlada Thermolyne Atmosphere Controlled Ashing Furnaces - F6030CM-33-60, cun volume de traballo de aproximadamente 14L.
 • Equipos Electroquímicos de altas prestacións AUTOLAB modelo PGSTAT302N + FRA32M / ADC10M / SCAN / DYN.LOAD / VOLT.MULT / MUXMULTI
 • Espectrofluorímetro Jasco FP-8300
 • Equipos de cromatografía HPLC 1100 e 1260 con detector DAD, GC-MS Agilent 6850 e GC-FID Agilent 7820

Laboratorio de conversión de residuos e correntes secundarias en produtos de interese industrial

Laboratorio especializado na extracción, purificación, caracterización e aplicación de biosurfactantes así como na elaboración de bioadsorbentes, ambos os produtos baseados no aproveitamento de residuos agroindustriais, economía circular e simbiose industrial.

Equipos singulares:

 • Cromatógrafo de Líquidos de alta resolución (HPLC), con detectores de DAD, Fluorescencia e Índice de Refracción.
 • Espectrofotómetro UV/Vis de dobre feixe con sistema multicela termostatizada.
 • Lector de microplacas Multiskan FC con incubador.
 • Tensiómetro dixital semiautomático.
 • Viscosímetro dixital programable Brookfield, versión LV para baixas viscosidades.
 • Rotavapor con bomba de membranas e sistema automático de control de baleiro.
 • Biorreactor con control de axitación, pH, temperatura e osíxeno disolto.
 • Cabina de fluxo laminar.
 • Homoxeneizador Ultraturrax.
 • Liofillizador Telstar LyoQest -85ºC
 • Ultraconxelador de -86ºC Thermo serie 900.

Laboratorio de Investigación e Simulación Computacional en Ingeniería Mecánica Aplicada

Equipado para 8 postos de traballo de deseño e cálculo. Espacio de reunións de traballo.

Equipos singulares:

 • Licencias de investigación e comerciais de ANSYS
 • Estación de cálculo Intel Xeon W-2155 10Cores 3.3GHz-4.5Ghz QuadChannel, 64Gb DDR4, Quadro M6000 12Gb 12 Gb DDR5
 • Estación de cálculo Intel Xeon Gold 6242 2.8GHz, 192Gb DDR4

Laboratorio de Novos Materiais

Sala de coworking de investigadores e investigadoras do grupo Novos Materiais baseado no concepto de laboratorio de ideas. Trátase dun espazo que promove o traballo colaborativo, o intercambio de novas ideas e fomenta a reflexión, a creatividade e a inspiración, todo iso orientado ao desenvolvemento de novos materiais.

Equipos singulares (en laboratorios anexos):

 • Laboratorio de Procesado con Láser (Sala Blanca Certificación Clase ISO-7)
 • Laboratorio de Biomateriais, equipado con impresoras 3D
 • Laboratorio de Cultivos Celulares in vitro para testado de materiais

Laboratorio de Corrosión e Caracterización de Materiais

O laboratorio dedícase á caracterización de materiais polas súas propiedades físicas, químicas e estruturais. As propiedades físicas e estruturais están asociadas ao material masivo. Das químicas estúdanse basicamente as electroquímicas, asociadas á superficie do material, máis especificamente a interfase metal-medio (corrosión).

Equipos singulares:

 • Equipos de análises térmicas: calorímetro diferencial de varrido (DSC) e balanza termogravimétrica (TG). Permiten observar os cambios sufridos polo material nunha atmosfera controlada cando se somete a un ciclo térmico.
 • Porosímetro de intrusión de mercurio (PIM), empregado para a determinación da porosidade de materiais cerámicos, fundamentalmente cemento e os seus derivados.
 • Cámaras climáticas que permiten controlar as condicións de humidade relativa e temperatura, adecuadas para a realización de ensaios acelerados.
 • Espectrofotómetro de UV-visible, para a identificación de substancias e a súa concentración en disolución.
 • Analizador de absorción de humidade, IGAsorp. Para a determinación dos procesos de absorción/desorción da mostra en condicións moi controladas de humidade relativa e temperatura.
 • Microscopio electroquímico de varrido (SECM) permite caracterizar a nivel local (rango de micrómetros) a reactividade superficial do material.
 • Potenciostato galvanostato que permite realización de distintas técnicas electroquímicas de caracterización de interfaces, incluíndo voltametría cíclica (CV) e espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS).

Laboratorio de equipos de investigación en autoservizo