investigación
 

24/04/2023 | Sara Pérez Davila
Biocomposites por impresión 3D basados en ácido poliláctico e hidroxiapatita
Directores: Julia Serra y Pío González

24/03/2023 | Ricardo Samaniego López
Planificación de traxectorias para robots non holonómicos en contornas con fortes restricións dimensionais
Directores: Joaquín López Fernández, Fernando Vázquez Núñez

03/03/2023 | Antonio Díaz
Desarrollo de una metodología CFD en sistemas de intercambio térmico con cambio de fase. Aplicación a un sistema WHRS para automoción
Directores: Concepción Paz Penín

20/12/2022 | Daniele Treccani
Point cloud semantic segmentation for urban accessibility in historical urban environments. The case of Unesco Site of Sabbioneta
Directores: M. Scaioni

16/12/2022 | Ana Novo
Evaluation of vegetation around roads by LiDAR data processing and multispectral images
Directores: Higinio Gonzalez-Jorge
Mención Internacional

20/11/2022 | Elsaidy Amir Hassan Abdelrahman
Synthesis,characterization and performance evaluation of hybrid nanomaterials
Directores: Ramón Nóvoa Rodríguez

29/07/2022 | Adrián Cabarcos Rey
Contribuciones al estudio experimental de aglomerados de hollín mediante microscopía electrónica de transmisión y técnicas de visión por computador
Directores: María Concepción Paz Penín

22/07/2022 | Leticia Alonso Pascual
Técnicas de modelación numérica para la gestión sostenible de los acuíferos situados en los páramos calcáreos de la cuenca del Duero
Directores: Javier Taboada Castro

20/05/2022 | Xian Estévez Ventosa
Implantación, Realización e Interpretación de ensayos de compresión y permeabilidad en mecánica de rocas
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge

21/04/2022 | Bárbara Sofía Crespo Sanjurjo
Nuevas metodologías aplicadas al estudio de la eficiencia energética y la sostenibilidad
Directores: David Patiño Vilas

20/04/2022 | Alejandro López Prieto
Study of the inclusion of biosurfactants in the agri-food industry to obtain more biocompatible formulations
Directores: Ana Belén Moldes Menduíña

20/04/2022 | Roi Otero Alonso
Semantic modelling of urban environments and accessibility diagnosis from point clouds for path-finding and navigation
Directores: Pedro Arias Sánchez
Mención Internacional

20/04/2022 | Pablo Pou Álvarez
Tailoring surface properties of metals by laser texturing: wettability control and guided degradation for biomedical applications
Directores: Antonio Riveiro Rodríguez
Mención Internacional

30/03/2022 | María Arellano Pardo
Techniques integration for degrading emerging pollutants and on the horizon
Directores: María Ángeles Sanromán Braga
Cum Laude Mención Internacional

21/03/2022 | María Arellano Pardo
Integración de técnicas para degradar contaminantes emerxentes e no horizonte
Directores: María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás
Cum Laude Mención Internacional

21/12/2021 | Óscar Barro Guizán
Aplicación e validación da técnica de deposición de enerxía dirixida por láser na industria protésico-dental
Directores: Fernando Lusquiños Rodríguez, Juan María Pou Saracho
Cum Laude

20/12/2021 | José Carlos Riol Cañedo
Deseño, análise e validación da estrutura mecánica do calorímetro CALIFA no experimento R3B de FAIR
Directores: Abraham Segade Robleda, Enrique Casarejos Ruiz

17/12/2021 | Daniel Wallerstein Figueirôa
Unión láser de aluminio con aceiro para aplicacións ecoeficientes
Directores: Fernando Lusquiños Rodríguez, Juan María Pou Saracho
Cum Laude Mención Internacional

15/12/2021 | Iván Garrido González
Automatización da inspección termográfica: desenvolvemento de algoritmos térmico-xeométricos para detección de patoloxías apoiado por estratexias de machine learning
Directores: Pedro Arias Sánchez, Susana Lagüela López
Cum Laude Mención Internacional

14/12/2021 | Verónica Poza Nogueiras
Cara a unha futura aplicación real do tratamento electro-Fenton heteroxéneo para a remediación de augas
Directores: María Ángeles Sanromán Braga, Marta Pazos Currás
Cum Laude Mención Internacional

21/10/2021 | Ana Ogando Martínez
Ferramentas de simulación luminosa e algoritmos de optimización aplicados ó modelado, calibración e optimización de instalacións de iluminación exterior
Directores: Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

28/09/2021 | Luís González Varela
Contribución ao modelado das físicas do leito na combustión de biomasa
Directores: Daniel González Peña, Jacobo Porteiro Fresco
Cum Laude

23/07/2021 | Julio García Cordonié
Tendencias de futuro en ITV. Proposta de novas estratexias
Directores: José Carlos Juan Álvarez Feal, Pablo Izquierdo Belmonte

16/07/2021 | Marcos Fernández Lorenzo
Caracterización enerxética das principais especies forestais de Galicia. modelado do poder calorífico da biomasa baseado na súa análise elemental e composición mineral
Directores: Luís Ortiz Torres

16/07/2021 | Saki Gerassis Davite
Análise de datos e toma de decisións no sector mineiro
Directores: Javier Taboada Castro, María Ángeles Saavedra González
Cum Laude Mención Internacional

16/07/2021 | Alberto Abad Ruiz
Optimización da vixilancia da saúde da poboación traballadora mediante a aplicación de métodos predictivos
Directores: Javier Taboada Castro
Cum Laude

13/07/2021 | Javier López Gómez
Investigación para a adaptación de novas técnicas de interpolación e fontes de datos meteorolóxicos para simulacións de eficiencia enerxética na edificación
Directores: Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller
Cum Laude

09/07/2021 | Diana Barral Rey
Deterioro de pinturas ao amorne expostas a un ambiente de influencia mariña e/ou contaminado: análise da interacción pigmento-aglutinante
Directores: José Santiago Pozo Antonio, Carolina Cardell

20/05/2021 | Ani Özçelik
Adaptación de espirobifluorenos para aplicacións quiropticas
Directores: José Lorenzo Alonso Gómez, Raquel Pereira Cameselle
Cum Laude Mención Internacional

13/05/2021 | Luis Miguel González De Santos
Deseño e validación de cargas útiles específicas para sistemas aéreos non tripulados para realizar tarefas de inspección de contactos en grandes infraestruturas
Directores: Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez
Cum Laude Mención Internacional

21/04/2021 | Noel Escudero Gómez
Implementación de novas estratexias de separación de moléculas de interese a partir de augas residuais
Directores: Ana María Rodríguez Rodríguez, María Salomé Álvarez Álvarez
Cum Laude

12/01/2021 | Jesús Vence Fernández
Contribución ao estudo de formación de depósitos hidrocarbonados en intercambiadores de calor do sistema EGR: Desenvolvemento de modelo e validación experimental
Directores: Maria Concepción Paz Penín
Cum Laude

22/12/2020 | Chiara Ricci
Eficacia e nocividade de procedementos de limpeza de grafitis e produtos anti-graffiti sobre rochas do Patrimonio Cultural
Directores: Santiago Pozo Antonio, Marco Nervo
Cum Laude

21/12/2020 | Aránzazu Pintos Alonso
Deseño de capas de conversión sobre aceiro para almacenamento de enerxía
Directores: Ramón Nóvoa Rodríguez, María Beatriz Guitián Saco
Cum Laude

17/12/2020 | Lois Morandeira Conde
Novos disolventes de deseño biocompatibles: Biodegradabilidade, síntese e aplicación
Directores: Francisco Javier Deive Herva; María Ángeles Sanromán Braga
Cum Laude Mención Internacional

27/11/2020 | Ana Sánchez Rodríguez
Inspección automatizada de estruturas asociadas a redes de transporte terrestre a partir de datos xeométricos e radiométricos capturados mediante unidades de mapeado móbil
Directores: Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez
Cum Laude Mención Internacional

18/11/2020 | Roberto Bellas Rivera
Técnicas de modelado e optimización de sistemas contraincendios, seguridade e loxística baixo un enfoque de sustentabilidade. Aplicacións aos sectores industrial e naval
Directores: Jacobo Porteiro Fresco, Miguel Ángel Gómez Rodríguez
Cum Laude

13/11/2020 | Raquel Pérez Orozco
Contribucións á redución de emisións de partículas na combustión de biomasa
Directores: Jacobo Porteiro Fresco, David Patiño Vilas
Cum Laude Mención Internacional

12/11/2020 | Jacobo González Baldonedo
Análise de modelos matemáticos de dano en remodelación ósea: resolución mediante métodos numéricos
Directores: Abraham Segade Robleda, José Ramón Fernández García
Cum Laude Mención Internacional

30/09/2020 | José Luis López González
Análise de eficiencia enerxética e seguridade ambiental en bloques cirúrxicos mediante técnicas de simulación
Directores: Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller
Cum Laude

17/09/2020 | Sandra Martínez Mariño
Investigación e desenvolvemento de técnicas automatizadas de calibración e optimización multiobxectivo aplicadas á simulación de modelos enerxéticos de edificios.
Directores: Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller
Cum Laude Mención Internacional

25/03/2020 | Mónica Fernández Arias
Produción de nanopartículas metálicas mediante técnicas de ablación láser e a súa aplicación como axente bactericida
Directores: Juan María Pou Saracho, Mohamed Boutinguiza Larosi
Cum Laude Mención Internacional

24/03/2020 | Sergio Chapela López
Modelaxe e simulación CFD de mecanismos de ensuciamento e deposición de partículas na combustión de biomasa
Directores: Jacobo Porteiro Fresco, José Luis Míguez Tabarés
Cum Laude

06/03/2020 | Lorena Rodríguez López
Purificación e caracterización de biosurfactantes obtidos mediante procesos biotecnolóxicos, utilizando residuos agroindustriais, para a súa aplicación en produtos farmacéuticos e cosméticos
Directores: José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduiña
Mención Internacional

25/11/2019 | Mirian Rincón Fontán
Formulación de produtos cosméticos e de coidado persoal con biosurfactantes obtidos a partir de subprodutos do procesado do lavado de millo
Directores: José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduiña
Mención Internacional

13/11/2019 | Rafael María Carreño Morales
Modelado da incerteza nos procesos de deseño
Directores: José Benito Bouza Rodríguez; Javier Martínez Torres

19/07/2019 | José Ángel López Campos
Modelos constitutivos para materiais visco-hiperelásticos. Axuste mediante o uso de algoritmos xenéticos
Directores: Abraham Segade Robleda, José Ramón Fernández García
Cum Laude Mención Internacional

08/07/2019 | María Mosquera Feijoo
Influenza das cinzas depositadas na atmosfera dual
Directores: María Julia Cristóbal Ortega, Axel Kranzmann
Cum Laude Mención Internacional

04/07/2019 | Ignacio Pérez Rey
Estudo do comportamento á fricción de discontinuidades de rocha planas serradas cara unha metodoloxía para o ensaio de inclinación e a súa aplicación a casos de estudio
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge
Cum Laude

28/06/2019 | Christian Gil Pereira
Contribucións ao estudo dos fenómenos aerodinámicos en trens de alta velocidade
Directores: María Concepción Paz Penín, Eduardo Suárez Porto
Cum Laude

06/05/2019 | Diego Pérez Estévez
Control de Convertidores Electrónicos de Potencia en Microrredes
Directores: Jesús Doval Gandoy
Cum Laude Mención Internacional

23/04/2019 | Jesús Balado Frías
Clasificación e modelado de entornos urbanos a partir de nubes de puntos para a diagnose da accesibilidade física e o cálculo de rutas para peóns
Directores: Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez, Lucía Díaz Vilariño
Cum Laude Mención Internacional

26/03/2019 | Uxía Castro Filgueira
Simulación numérica do comportamento tenso-deformacional de mostras de granito naturais e artificialmente fisuradas mediante o código de partículas PFC3D
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge
Cum Laude

05/03/2019 | Maria Del Carmen Fernández Costas
Novas perspectivas na protección da madeira: utilización de ligninas Kraft e extractivos da madeira en tratamentos catalizados por lacasas
Directores: Diego Moldes, Mª Ángeles Sanromán
Cum Laude Mención Internacional

11/01/2019 | Esther Gutierrez Arnillas
Extracción de lipasas de termófilos e halófilos mediante líquidos iónicos
Directores: Francisco J. Deive, Mª Ángeles Sanromán
Mención Internacional