Pérez Pérez

Catedrático/a de universidade

Área de Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica
Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial
Despacho 239
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 603
cperez@uvigo.es

Breve CV

Licenciada en Ciencias Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1989. Doutora en Ciencias Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1998. A súa incorporación a Universidade de Vigo foi no ano 1992 e dende o ano 2000 é Profesora Titular na Universidade de Vigo. A súa liña de investigación céntrase no estudo dos fenómenos de corrosión e a súa prevención. É coautora de máis de 40 publicacións (artigos recollidos no Science Citation Index e capítulos de libros) e participou en máis de 80 congresos. Participante en máis de 25 proxectos de investigación (en 6 deles sendo a Investigadora Principal) e máis de 15 contratos con empresas. É coautora dunha patente. Realizou dúas estadías no estranxeiro (24 meses en USA e 3 meses en Italia). Dirixiu 2 Teses de Doutoramento e máis de 30 Traballos Fin de Máster, Traballos Fin de Grao, DEA e Proxectos Fin de Carreira. Subdirectora da EME. Información máis detallada da súa actividade científica atópase en: http://goo.gl/6qzaNs ou http://goo.gl/ddLdSh

 

Resultados de investigación

Article
Collazo, A., Figueroa, R., Mariño-Martínez, C., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Electrochemical characterization of a Fe-based shape memory alloy in an alkaline medium and the behaviour in aggressive conditions
Electrochimica Acta, 444, , 2023 | DOI

Review
Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
The use of smart coatings for metal corrosion control
Current Opinion in Electrochemistry, 40, , 2023 | DOI

Article
Silva-Fernández, S., Díaz, B., Feijoo, I., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Influence of pH and temperature in the performance of Zn phosphate conversion coatings
Electrochimica Acta, 457, , 2023 | DOI

Article
Díaz, B., Novoa, X.R., Pérez, C., Pintos, A., Vivier, V.,
Two-and Four-Electrode Configurations for Contactless Reinforced Concrete Corrosion Monitoring
Corrosion, 79, 4, 2023 | DOI

Article
Collazo, A., Figueroa, R., Pérez, C., Nóvoa, X.R.,
Effect of Laser Speed and Hatch Spacing on the Corrosion Behavior of 316L Stainless Steel Produced by Selective Laser Melting
Materials, 15, 4, 2022 | DOI

Article
Díaz, B., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Rodríguez-Morgado, M.,
Influence of Graphene Oxide Additions on the Corrosion Resistance of a Rust Converter Primer
Coatings, 12, 3, 2022 | DOI

Article
Collazo, A., Díaz, B., Figueroa, R., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Corrosion resistance of a water-borne resin doped with graphene derivatives applied on galvanized steel
Progress in Organic Coatings, 173, , 2022 | DOI

Article
Collazo, A., Figueroa, R., Mariño?martínez, C., Pérez, C.,
Microstructure and thermomechanical characterization of fe?28mn?6si?5cr shape memory alloy
Metals, 11, 4, 2021 | DOI

Article
Díaz, B., Guitián, B., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Conductivity assessment of multifunctional cement pastes by impedance spectroscopy
Corrosion Science, 185, , 2021 | DOI

Article
Díaz, B., Ramón Nóvoa, X., Pérez, C., Silva-Fernández, S.,
Characterization of phosphate coatings: Influence of the acid pickling conditions
Materials, 14, 4, 2021 | DOI

Article
Collazo, A., Ezpeleta, I., Figueroa, R., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Corrosion protection properties of anodized AA2024T3 alloy sealing with organic-based species
Progress in Organic Coatings, 147, , 2020 | DOI

Article
Díaz, B., Guitián, B., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Analysis of the microstructure of carbon fibre reinforced cement pastes by impedance spectroscopy
Construction and Building Materials, 243, , 2020 | DOI

Article
Díaz, B., Figueroa, R., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Pintos, A.,
The corrosion protection afforded by a commercial rust converter doped with graphene oxide
Electrochimica Acta, 342, , 2020 | DOI

Article
Figueroa, R., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Hydrophobic surface treatments for improving the corrosion resistance of anodized AA2024-T3 alloys
Electrochimica Acta, 303, , 2019 | DOI

Article
Cabeza, M., Díaz, B., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Pérez, M.C.,
The effect of loading on the diffusivity of chlorides in mortar
Materials, 12, 16, 2019 | DOI

Article
Álvarez, D., Collazo, A., Figueroa, R., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
The effect of Zn<sup>2+</sup> ions on the corrosion behavior of tinplate immersed in food-simulating solutions
Corrosion, 74, 12, 2018 | DOI

Article
Bíaz, B., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Pintos, A.,
EIS study of epoxy resin applied on carbon steel using double-cylinder electrolyte cell
Progress in Organic Coatings, 124, , 2018 | DOI

Article
Pérez, C., Collazo, A.,
Structural characterization and barrier properties of hybrid sol-gel films applied on tinplate
Surface and Coatings Technology, 321, , 2017 | DOI

Conference Paper
Ramón Nóvoa, X., Pérez, C.,
Electrochemical Impedance Spectroscopy: 10th International Symposium, 19-24 June 2016, A Toxa, Galicia, Spain
Electrochimica Acta, 252, , 2017 | DOI

Article
Díaz, B., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Pintos, A.,
An interfacial adhesive analysis of repairing composite patches by electrochemical impedance spectroscopy
Electrochimica Acta, 237, , 2017 | DOI

Article
Álvarez, D., Collazo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Assessment of ZnO nanoparticles as anticorrosive pigment in hybrid sol–gel films
Progress in Organic Coatings, 96, , 2016 | DOI

Article
Collazo, A., Figueroa, R., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Corrosion of electrodeposited Sn in 0.01 M NaCl solution. A EQCM and EIS study
Electrochimica Acta, 202, , 2016 | DOI

Article
Nóvoa, X.R., Pérez, C., Reyes, A., Soage, A., Vázquez, A.,
Thermogalvanic Currents in Steel Reinforced Concrete
Electrochimica Acta, 202, , 2016 | DOI

Article
Collazo, A., Figueroa, R., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Electrodeposition of tin from a sulphate bath: An EQCM study
Surface and Coatings Technology, 280, , 2015 | DOI

Article
Álvarez, D., Collazo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Electrochemical behavior of organic/inorganic films applied on tinplate in different aggressive media
Progress in Organic Coatings, 77, 12, 2014 | DOI

Article
Álvarez, D., Collazo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
The anticorrosive properties of sol-gel films doped with hydrotalcite nanoparticles applied on tinplate
Electrochimica Acta, 131, , 2014 | DOI

Article
Collazo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
The role of Mg<sup>2+</sup> ions in the corrosion behaviour of AA2024-T3 aluminium alloys immersed in chloride-containing environments
Electrochimica Acta, 124, , 2014 | DOI

Conference Paper
Rodriguez-Pardo, L., Perez, C., Cao-Paz, A., Fariña, J., Nóvoa, X.R.,
Electrolyte uptake kinetics in doped and undoped sol-gel films using a high resolution EQCM oscillator sensor
Procedia Engineering, 87, , 2014 | DOI

Article
Febrero, L., Granada, E., Pérez, C., Patiño, D., Arce, E.
Characterisation and comparison of biomass ashes with different thermal histories using TG-DSC
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118, 2, 2014 | DOI

Article
Álvarez, D., Collazo, A., Pérez, C.,
Characterization of hybrid sol-gel coatings applied over tinplate
Portugaliae Electrochimica Acta, 31, 5, 2013 | DOI

Article
Álvarez, D., Collazo, A., Pérez, C.,
The use of sol-gel film as pre-treatment for tinplate used in the canning industry
Progress in Organic Coatings, 76, 12, 2013 | DOI

Conference Paper
López-Quiroga, E., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Vivier, V.,
Current distribution in double-cylinder electrolyte cells: Application to the study of corrosion properties of organic coatings
Progress in Organic Coatings, 74, 2, 2012 | DOI

Conference Paper
Collazo, A., Covelo, A., Pérez, C.,
Characterization of hybrid sol-gel films doped with red mud particles
Surface and Interface Analysis, 44, 8, 2012 | DOI

Conference Paper
Collazo, A., Covelo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Corrosion protection performance of sol-gel coatings doped with red mud applied on AA2024-T3
Progress in Organic Coatings, 74, 2, 2012 | DOI

Conference Paper
Collazo, A., Hernández, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Effect of the addition of thermally activated hydrotalcite on the protective features of sol-gel coatings applied on AA2024 aluminium alloys
Electrochimica Acta, 56, 23, 2011 | DOI

Conference Paper
Cao-Paz, A., Covelo, A., Fariña, J., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Rodríguez-Pardo, L.,
Ingress of water into organic coatings: Real-time monitoring of the capacitance and increase in mass
Progress in Organic Coatings, 69, 2, 2010 | DOI

Article
Rodriguez-Pardo, L., Cao-Paz, A., Fariña, J., Covelo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Water uptake kinetics in anti-corrosion organic films with a high resolution microbalance oscillator sensor
Sensors and Actuators, B: Chemical, 144, 2, 2010 | DOI

Conference Paper
Álvarez, P., Collazo, A., Covelo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
The electrochemical behaviour of sol-gel hybrid coatings applied on AA2024-T3 alloy: Effect of the metallic surface treatment
Progress in Organic Coatings, 69, 2, 2010 | DOI

Article
Collazo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Puga, B.,
The corrosion protection mechanism of rust converters: An electrochemical impedance spectroscopy study
Electrochimica Acta, 55, 21, 2010 | DOI

Conference Paper
Collazo, A., Covelo, A., Pérez, C.,
Structural transformation of silane-based zirconium-modified sol-gel coatings
Surface and Interface Analysis, 42, 6-7, 2010 | DOI

Article
Álvarez, D., Collazo, A., Hernández, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Characterization of hybrid sol-gel coatings doped with hydrotalcite-like compounds to improve corrosion resistance of AA2024-T3 alloys
Progress in Organic Coatings, 68, 1-2, 2010 | DOI

Article
Álvarez, D., Collazo, A., Hernández, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Characterization of hybrid sol-gel coatings doped with hydrotalcite-like compounds to improve corrosion resistance of AA2024-T3 alloys
Progress in Organic Coatings, 67, 2, 2010 | DOI

Conference Paper
Álvarez, D., Collazo, A., Hernández, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Influence of surface finishing on corrosion behaviour of Mg-Al hydrotalcite doped hybrid sol-gel coatings on Al alloy in saline environment
Materials Science Forum, 636-637, , 2010 | DOI

Conference Paper
Álvarez, D., Collazo, A., Hernández, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Corrosion protective properties of Hydrotalcites doped hybrid sol-gel coatings on aluminium substrates
Materials Science Forum, 636-637, , 2010 | DOI

Conference Paper
Rodriguez-Pardo, L., Cao-Paz, A., Fariña, J., Covelo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Quartz crystal oscillator sensor for qcm monitoring of water absorption in anticorrosion cataphoretic paintings
2009 IEEE International Frequency Control Symposium Joint with the 22nd European Frequency and Time Forum, , , 2009 | DOI

Editorial
Pérez, C.,
Workshop on Application of Electrochemical Techniques to Organic Coating, AETOC’07, Baiona, Spain, 18-21 April 2007
Progress in Organic Coatings, 63, 3, 2008 | DOI

Conference Paper
Rodriguez-Pardo, L., Cao-Paz, A., Fariña, J., Covelo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Monitoring of water uptake in anti-corrosion organic coatings using a quartz crystal oscillator sensor
IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference), , , 2008 | DOI

Article
Collazo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Puga, B.,
EIS study of the rust converter effectiveness under different conditions
Electrochimica Acta, 53, 25, 2008 | DOI

Article
Collazo, A., Covelo, A., Izquierdo, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Effect of the experimental setup in the behaviour of sol-gel coatings
Progress in Organic Coatings, 63, 3, 2008 | DOI

Article
Nogueira, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
On the possibility of using embedded electrodes for the measurement of dielectric properties in organic coatings
Progress in Organic Coatings, 59, 3, 2007 | DOI

Article
Collazo, A., Izquierdo, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Surface treatment of carbon steel substrates to prevent cathodic delamination
Electrochimica Acta, 52, 27 SPEC. ISS., 2007 | DOI

Article
Cabanelas, I., Collazo, A., Izquierdo, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Influence of galvanised surface state on the duplex systems behaviour
Corrosion Science, 49, 4, 2007 | DOI

Conference Paper
Collazo, A., Fernández, D., Izquierdo, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Evaluation of red mud as surface treatment for carbon steel prior painting
Progress in Organic Coatings, 52, 4, 2005 | DOI

Conference Paper
Beiro, M., Collazo, A., Izquierdo, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Characterisation of barrier properties of organic paints: The zinc phosphate effectiveness
Progress in Organic Coatings, 46, 2, 2003 | DOI

Conference Paper
Collazo, A., Pérez, C., Izquierdo, M., Merino, P.,
Evaluation of environmentally friendly paints over weathering galvanised steel
Progress in Organic Coatings, 46, 3 SPEC, 2003 | DOI

Article
Pérez, C., Collazo, A., Izquierdo, M., Merino, P., Nóvoa, X.R.,
Comparative study between galvanised steel and three duplex systems
Corrosion Science, 44, 3, 2002 | DOI

Article
Pérez, C., Collazo, A., Izquierdo, M., Merina, P., Nóvoa, X.R.,
Electrochemical impedance spectroscopy study of the corrosion process on coated galvanized steel in a salt spray fog chamber
Corrosion, 56, 12, 2000 | DOI

Article
Abreu, C.M., Izquierdo, M., Nóvoa, X.R., Pérez, C., Sánchez, A.,
Influence of different aggressive media on the protective behaviour of zinc rich paints
Revista de Metalurgia (Madrid), 35, 3, 1999 | DOI

Article
Abreu, C.M., Izquierdo, M., Merino, P., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
A new approach to the determination of the cathodic protection period in zinc-rich paints
Corrosion, 55, 12, 1999 | DOI

Article
Collazo, A., Nóvoa, X.R., Pérez, C.,
Corrosion behaviour of cermet coatings in artificial seawater
Electrochimica Acta, 44, 24, 1999 | DOI

Article
Pérez, C., Collazo, A., Izquierdo, M., Merino, P., Nóvoa, X.R.,
Characterisation of the barrier properties of different paint systems. Part II. Non-ideal diffusion and water uptake kinetics
Progress in Organic Coatings, 37, 3, 1999 | DOI

Article
Perez, C., Collazo, A., Izquierdo, M., Merino, P., Novoa, X.R.,
Characterisation of the barrier properties of different paint systems. Part I. Experimental set-up and ideal Fickian diffusion
Progress in Organic Coatings, 36, 1, 1999 | DOI

Conference Paper
Pérez, C., Collazo, A., Izquierdo, M., Merino, P., Nóvoa, X.R.,
Water uptake in a water-borne paint: A supported and free film comparison
Revista de Metalurgia, 34, EXTRA, 1998 | DOI

Article
Bermejo, M.R., Perez, M.C., Fondo, M., Maneiro, M.,
Syntheses and characterisation of manganese(III) perchlorate complexes with unsymmetrical schiff bases
Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 27, 7, 1997 | DOI