García Bastante

Profesor/a titular de universidade

Área de Explotación de Minas
Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Despacho M122
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 794
bastante@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro de minas pola UPM (1995) e Doutor Enxeñeiro pola Universidade de Vigo (2002). Durante a realización dos meus estudos de enxeñaría obtiven bolsas, de carácter competitivo, en dúas empresas de ámbito internacional. Tras o termo da carreira fun bolseiro do programa de Cooperación Educativa da UPM. No marco do devandito programa traballei no Proxecto Migollas como responsable do seguimento dos labores de infraestrutura incluíndo actividades como a supervisión e control diario do avance en galerías ou a elaboración de informes de planificación e control de investimentos. En febreiro de 1997 incorpórome como profesor á Universidade de Vigo, adscrito á área de Explotación de Minas, sendo responsable da impartición das materias de explosivos, tecnoloxía mineira e ampliación de seguridade. Ao pouco tempo comezo coa elaboración da miña Tese Doutoral enfocada na Minaría das lousas ornamentais. A Tese céntrase na avaliación dos recursos de lousa, no deseño das explotacións así como a súa planificación utilizando ferramentas matemáticas como as técnicas xeoestadísticas ou os algoritmos de optimización. Tras a defensa da Tese continúo con este campo de investigación durante varios anos incorporando técnicas de simulación de xacementos e de introdución de incerteza na valoración económica dos mesmos. Froito deste traballo foron as primeiras publicacións de autores españois, en revistas indexadas no JCR, que abordaron esta temática. Por outra banda comezo a impartir docencia no programa de doutoramento de Tecnoloxía Ambiental, programa que obtivo a Mención de Calidade do MEC desde a súa solicitude no 2006. No ano 2007 habilítome como profesor Titular de Universidade e, ese mesmo ano, tras concurso público obteño praza na Universidade. Nestes anos participei en numerosos proxectos de investigación e contratos dentro do grupo de investigación da área de Explotación de Minas. Aínda que a temática dos devanditos traballos é multidisciplinar o transfondo sempre foi eminentemente mineiro, desde a optimización e modelado de explotacións ata o estudo xeotécnico de escavacións subterráneas ou de noiros, pasando por temas como a análise de viabilidade económica ou a seguridade mineira, entre outros. Desde unha perspectiva xeral a miña liña de investigación abarca a aplicación de técnicas matemáticas de modelado e optimización á resolución dos problemas que se expoñen na enxeñaría mineira, isto é, un enfoque pragmático, pero mantendo o rigor científico. Os resultados do traballo de investigación foron publicados en revistas indexadas e en congresos internacionais (varias decenas de artigos). Tamén dirixín unha Tese Doutoral, numerosos proxectos fin de carreira e son revisor habitual de varias revistas indexadas no JCR.

 

Resultados de investigación

Conference Paper
González-Fernández, M.A., Estévez-Ventosa, X., García-Bastante, F., Alejano, L.R., Ferrero, A.M.,
Study of size effects on the peak and residual strength of intact and artificially fissured granite samples
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1124, 1, 2023 | DOI

Article
Estévez-Ventosa, X., Castro-Filgueira, U., González-Fernández, M.A., García-Bastante, F., Mas-Ivars, D., Alejano, L.R.,
Scale effects on triaxial peak and residual strength of granite and preliminary PFC3D models
Geomechanics and Engineering, 31, 5, 2022 | DOI

Article
G. Bastante, F., Araújo, M., Giráldez, E.
Predictive model of explosive detonation parameters from an equation of state based on detonation velocity
Physical Chemistry Chemical Physics, 24, 14, 2022 | DOI

Article
Gerassis, S., Saavedra, Á., Taboada, J., Alonso, E., Bastante, F.G.
Differentiating between fatal and non-fatal mining accidents using artificial intelligence techniques
International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 34, 10, 2020 | DOI

Article
Pérez-Rey, I., Bastante, F.G., Alejano, L.R., Ivars, D.M.
Influence of Microroughness on the Frictional Behavior and Wear Response of Planar Saw-Cut Rock Surfaces
International Journal of Geomechanics, 20, 8, 2020 | DOI

Article
Bastante, F.G., Alonso, E., Araújo, M., García Menéndez, J.
Analysis of the goodness of empirical approaches in predicting explosive detonation parameters
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 32, 9, 2018 | DOI

Article
González-Cao, J., Alejano, L.R., Alonso, E., Bastante, F.G.
Convergence-confinement curve analysis of excavation stress and strain resulting from blast-induced damage
Tunnelling and Underground Space Technology, 73, , 2018 | DOI

Article
Quiñones, J., Arzúa, J., Alejano, L.R., García-Bastante, F., Mas Ivars, D., Walton, G.
Analysis of size effects on the geomechanical parameters of intact granite samples under unconfined conditions
Acta Geotechnica, 12, 6, 2017 | DOI

Book Chapter
Bastante, F.G.
Blast-induced damage
Rock Mechanics and Engineering Volume 3: Analysis, Modeling and Design, , , 2017 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., Castro-Filgueira, U., Pérez-Rey, I., García-Bastante, F., Arzúa, J.
Characterization and numerical modelling of standard and cabled-strapped pillars in a haematite mine
ISRM AfriRock – Rock Mechanics for Africa, 2017-October, , 2017 | DOI

Article
Taboada, J., Saavedra, Á., Paz, M., Bastante, F.G., Alejano, L.R.
Analysis of tailing pond contamination in galicia using generalized linear spatial models [Análisis de contaminación de balsas mineras en galicia usando modelos lineales espaciales generalizados]
DYNA (Colombia), 82, 189, 2015 | DOI

Conference Paper
Bastante, F., Alonso, E., González, M.A.
An approximation to the prediction of the extent of the area crushed around a blasting drill
Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses – Proceedings of EUROCK 2014, ISRM European Regional Symposium, , , 2014 | DOI

Article
Argüelles-Díaz, A., Taboada-Castro, J., García-Bastante, F., Araújo-Fernández, M.
Effects of flotation variables on feldspathic sand concentration [Efectos de las variables de flotación en la concentración de arenas feldespáticas]
DYNA (Colombia), 81, 183, 2014 | DOI

Book Chapter
Bastante, F., Alonso, E., González, M.A.
An approximation to the prediction of the extent of the area crushed around a blasting drill
Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses, , , 2014 | DOI

Article
Márquez, I.G., Alejano, L.R., Dono, A.R., Bastante, F.G.
A case of compatibility between quarrying of ornamental granite and forest exploitation
Acta Montanistica Slovaca, 18, 2, 2013 | DOI

Article
Alejano, L.R., García-Cortés, S., García-Bastante, F., Martínez-Alegría, R.
Study of a rockfall in a limy conglomerate canyon (Covarrubias, Burgos, N. Spain)
Environmental Earth Sciences, 70, 6, 2013 | DOI

Article
González-Cao, J., Varas, F., Bastante, F.G., Alejano, L.R.
Ground reaction curves for circular excavations in non-homogeneous, axisymmetric strain-softening rock masses
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 5, 6, 2013 | DOI

Article
Márquez, I.G., Alejano, L.R., Dono, A.R., Bastante, F.G.
A case of compatibility between quarrying of ornamental granite and forest exploitation
Acta Montanistica Slovaca, 17, 4, 2012 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., García-Bastante, F., Taboada, J., Migliazza, R.
Design of room & pillar exploitations of non-expensive minerals and ornamental rocks in Spain
Harmonising Rock Engineering and the Environment – Proceedings of the 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics, , , 2012 | DOI

Article
García Bastante, F., Alejano, L., González-Cao, J.
Predicting the extent of blast-induced damage in rock masses
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 56, , 2012 | DOI

Article
Gómez-Márquez, I., Alejano, L.R., García Bastante, F.
Mining compatibility with other projects in Spain: Solutions and benefits
Resources Policy, 36, 1, 2011 | DOI

Conference Paper
Gómez-Márquez, I., García-Bastante, F., Alejano, L.R.
Blast vibration study to analyse the response of a wind tower close to an open pit mine
Rock Fragmentation by Blasting – Proceedings of the 9th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, FRAGBLAST 9, , , 2010 | DOI

Article
Ordóñez Galán, C., Matías, J.M., Rivas, T., Bastante, F.G.
Reforestation planning using Bayesian networks
Environmental Modelling and Software, 24, 11, 2009 | DOI

Article
Bastante, F.G., Taboada, J., Alejano, L., Alonso, E.
Optimization tools and simulation methods for designing and evaluating a mining operation
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 22, 6, 2008 | DOI

Article
Taboada, J., Rivas, T., Saavedra, A., Ordóñez, C., Bastante, F., Giráldez, E.
Evaluation of the reserve of a granite deposit by fuzzy kriging
Engineering Geology, 99, 01/02/2021 0:00, 2008 | DOI

Article
Bastante, F.G., Ordóñez, C., Taboada, J., Matías, J.M.
Comparison of indicator kriging, conditional indicator simulation and multiple-point statistics used to model slate deposits
Engineering Geology, 98, 01/02/2021 0:00, 2008 | DOI

Article
Alejano, L.R., Stockhausen, H.W., Alonso, E., Bastante, F.G., Ramírez Oyanguren, P.
ROFRAQ: A statistics-based empirical method for assessing accident risk from rockfalls in quarries
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 45, 8, 2008 | DOI

Article
Alejano, L.R., Taboada, J., García-Bastante, F., Rodriguez, P.
Multi-approach back-analysis of a roof bed collapse in a mining room excavated in stratified rock
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 45, 6, 2008 | DOI

Article
Alejano, L.R., Pons, B., Bastante, F.G., Alonso, E., Stockhausen, H.W.
Slope geometry design as a means for controlling rockfalls in quarries
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 44, 6, 2007 | DOI

Article
Bastante, F.G., Taboada, J., Alejano, L.R., Ordóñez, C.
Evaluation of the resources of a slate deposit using indicator kriging
Engineering Geology, 81, 4, 2005 | DOI

Article
Taboada, J., Alejano, L.R., G-Bastante, F., Ordóñez, C.
Total exploitation of an ornamental granite quarry [Aprovechamiento integral de una cantera de granito ornamental]
Materiales de Construccion, 55, 279, 2005 | DOI

Article
Ordóñez, C., Taboada, J., Bastante, F., Matías, J.M., Felicísimo, A.M.
Learning machines applied to potential forest distribution
Environmental Management, 35, 1, 2005 | DOI

Article
Bastante, F.G., Taboada, J., Ordónez, C.
Design and planning for slate mining using optimisation algorithms
Engineering Geology, 73, 01/02/2021 0:00, 2004 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., García-Bastante, F., Alonso, E., Taboada, J.
Back-analysis of a rockburst in a swallow gypsum room and pillar exploitation
9th ISRM Congress, , , 1999 | DOI

22/09/2017 | Higinio Moro Melón
Efectos de explosións submarinas sobre elementos estruturais
Directores: Elena Alonso Prieto; Fernando María García Bastante
Cum Laude

16/04/2010 | Iván Gómez Márquez
Compatibilidade entre actividades mineiras e outras de distintos sectores: aplicación a varios casos particulares
Directores: Fernando García Bastante; Leandro Alejano Monge