Alonso Prieto

Profesor/a titular de universidade

Área de Explotación de Minas
Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Despacho M123
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 775
ealonso@uvigo.es

Breve CV

A miña formación académica universitaria comeza coa obtención, en 1993, do título de Enxeñeiro de Minas (Universidade de Oviedo). Con posterioridade comecei os meus estudos de doutoramento na devandita Universidade, gozando de bolsas de investigación ata 1995, momento en que me incorporo como persoal docente e investigador á Universidade de Vigo. Defendín a miña tese doutoral na Universidade de Vigo, en 2002, obtendo Premio Extraordinario de Doutoramento. O meu labor investigador sempre estivo enmarcada no ámbito da área de coñecemento de Explotación de Minas, participando activamente en dous grupos de investigación, o primeiro deles na Universidade de Oviedo (1993 a 1995) e o segundo, o grupo de investigación “Explotación de Minas” no que estou integrada na actualidade na Universidade de Vigo (desde 1995 ata a actualidade). As liñas de investigación nas que desenvolvo actualmente a miña actividade investigadora son: (i) deseño de explotacións mineiras (Minaría ao descuberto e Minaría subterránea), (ii) comportamento e caracterización de macizos rochosos, (iii) análises de tensións e deformacións en escavacións subterráneas e ao descuberto, (iv) riscos en explotacións mineiras. Participei, como investigadora, nun total de 7 proxectos financiados en convocatoria pública e máis de 15 contratos e proxectos de investigación financiados por empresas e/ou entidades. En relación aos resultados de investigación, publiquei 19 contribucións indexadas en Scopus , das cales 9 son artigos de investigación en revistas e case 40 contribucións en congresos de carácter nacional e internacional. Desenvolvemento a miña actividade como docente na área de Explotación de Minas desde o ano 1995 na Universidade de Vigo, impartindo as materias de “Laboreo”, “Ampliación de Laboreo” na titulación de Enxeñaría Minas e impartindo actualmente as materias de “Explotación sustentable de recursos mineiros” e “Loxística e servizos mineiros” no Grao Universitario en Recursos Mineiros e Enerxéticos e “Enxeñaría Mineira” no Máster Universitario en Enxeñaría de Minas, Como complemento ao meu labor como investigadora, cabe indicar que participei activamente en labores de xestión relacionadas coa formación doutoral e a investigación. En particular cabe destacar o cargo desempeñado como Directora de Estudos de Posgrao da Universidade de Vigo, desde 2006 a 2012 e o cargo como Xestora de Proxectos de Investigación da Xunta de Galicia, desde 2008 a 2013. Actualmente estou a levar a cabo os labores de coordinación do Máster Universitario en Enxeñaría de Minas.

Investigación

Grupo de investigación

Xestión Segura e Sostible de recursos Minerais

Liñas de investigación

  • Deseño de explotacións mineiras
  • Caracterización e comportamento de macizos rocosos
  • Riscos en explotacións mineiras

 

Resultados de investigación

Conference Paper
González-Fernández, M.A., Estévez-Ventosa, X., Alonso, E., Alejano, L.R.
Analysis of size effects on the Hoek-Brown failure criterion of intact granite samples
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 833, 1, 2021 | DOI

Article
Gerassis, S., Saavedra, Á., Taboada, J., Alonso, E., Bastante, F.G.
Differentiating between fatal and non-fatal mining accidents using artificial intelligence techniques
International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 34, 10, 2020 | DOI

Article
Bastante, F.G., Alonso, E., Araújo, M., García Menéndez, J.
Analysis of the goodness of empirical approaches in predicting explosive detonation parameters
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 32, 9, 2018 | DOI

Article
González-Cao, J., Alejano, L.R., Alonso, E., Bastante, F.G.
Convergence-confinement curve analysis of excavation stress and strain resulting from blast-induced damage
Tunnelling and Underground Space Technology, 73, , 2018 | DOI

Article
Alejano, L.R., Sánchez-Alonso, C., Pérez-Rey, I., Arzúa, J., Alonso, E., González, J., Beltramone, L., Ferrero, A.M.
Block toppling stability in the case of rock blocks with rounded edges
Engineering Geology, 234, , 2018 | DOI

Conference Paper
Pérez-Rey, I., Alejano, L.R., Alonso, E., Arzúa, J., Araújo, M.
An Assessment of the Post-peak Strain Behavior of Laboratory Intact Rock Specimens Based on Different Dilation Models
Procedia Engineering, 191, , 2017 | DOI

Conference Paper
Bastante, F., Alonso, E., González, M.A.
An approximation to the prediction of the extent of the area crushed around a blasting drill
Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses – Proceedings of EUROCK 2014, ISRM European Regional Symposium, , , 2014 | DOI

Book Chapter
Bastante, F., Alonso, E., González, M.A.
An approximation to the prediction of the extent of the area crushed around a blasting drill
Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., Arzúa, J., Alonso, E.
Impact of post-failure rock mass behavior on excavation response
46th US Rock Mechanics / Geomechanics Symposium 2012, 3, , 2012 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., Alonso, E., Rodriguez-Dono, A.
An approach for characterizing strain-softening Hoek-Brown rock-masses
Rock Engineering in Difficult Ground Conditions – Soft Rocks and Karst – Proceedings of the Regional Symposium of the International Society for Rock Mechanics, EUROCK 2009, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., Alonso, E., Rodríguez-Dono, A., Ordóñez, C., Córdova, D.
Estimate of support and reinforcement cost increase associated to poor blasting practices in drifting
Rock Fragmentation by Blasting – Proceedings of the 9th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, FRAGBLAST 9, , , 2010 | DOI

Article
Alejano, L.R., Alonso, E., Rodríguez-Dono, A., Fernández-Manín, G.
Application of the convergence-confinement method to tunnels in rock masses exhibiting Hoek-Brown strain-softening behaviour
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47, 1, 2010 | DOI

Article
Alejano, L.R., Rodriguez-Dono, A., Alonso, E., Fdez.-Manín, G.
Ground reaction curves for tunnels excavated in different quality rock masses showing several types of post-failure behaviour
Tunnelling and Underground Space Technology, 24, 6, 2009 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., Rodriguez-Dono, A., Fdez-Manín, G., Alonso, E.
Ground reaction curves of a tunnel excavated in a good quality rock mass showing different types of post-failure behaviour
ISRM International Symposium on Rock Mechanics, SINOROCK 2009, , , 2009 | DOI

Article
Bastante, F.G., Taboada, J., Alejano, L., Alonso, E.
Optimization tools and simulation methods for designing and evaluating a mining operation
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 22, 6, 2008 | DOI

Article
Alejano, L.R., Stockhausen, H.W., Alonso, E., Bastante, F.G., Ramírez Oyanguren, P.
ROFRAQ: A statistics-based empirical method for assessing accident risk from rockfalls in quarries
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 45, 8, 2008 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., Alonso, E., Fdez.-Manín, G.
Ground reaction curves of tunnels considering post-peak rock mass properties
Underground Works under Special Conditions – Proceedings of the Workshop (W1) on Underground Works under Special Conditions, , , 2007 | DOI

Article
Alejano, L.R., Pons, B., Bastante, F.G., Alonso, E., Stockhausen, H.W.
Slope geometry design as a means for controlling rockfalls in quarries
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 44, 6, 2007 | DOI

Conference Paper
Alonso, E., Alejano, L.R., Varas, F., Fdez-Manin, G.
Dimensionless charts for the GRC for rock masses exhibiting strain-softening behaviour
Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, Eurock 2006 – Eurock 2006 Multiphysics Coupling and Long Term Behaviour in Rock Mechanics, , , 2006 | DOI

Erratum
Alejano, L.R., Alonso, E.
Corrigendum to “Considerations of the dilatancy angle in rocks and rock masses”. [Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 42 (2005) 481-507] (DOI:10.1016/j.ijrmms.2005.01.003)
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 43, 5, 2006 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., Alonso, E., Varas, F.
A model to estimate the dilatancy angle of rock masses
Impact of Human Activity on the Geological Environment – Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, Eurock 2005, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., Alonso, E.
Application of the ‘shear and tensile strength reduction technique’ to obtain factors of safety of toppling and footwall rock slopes
Impact of Human Activity on the Geological Environment – Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, Eurock 2005, , , 2005 | DOI

Article
Alejano, L.R., Alonso, E.
Considerations of the dilatancy angle in rocks and rock masses
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 42, 4, 2005 | DOI

Article
Varas, F., Alonso, E., Alejano, L.R., Fdez.-Manín, G.
Study of bifurcation in the problem of unloading a circular excavation in a strain-softening material
Tunnelling and Underground Space Technology, 20, 4, 2005 | DOI

Article
Alonso, E., Alejano, L.R., Varas, F., Fdez-Manin, G., Carranza-Torres, C.
Ground response curves for rock masses exhibiting strain-softening behaviour
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 27, 13, 2003 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., Alonso, E.
Subsidence prediction with FLAC
FLAC and numerical modeling in geomechanics. Proceedings of the international FLAC symposium, Minneapolis, September 1999., , , 1999 | DOI

Conference Paper
Alejano, L.R., García-Bastante, F., Alonso, E., Taboada, J.
Back-analysis of a rockburst in a swallow gypsum room and pillar exploitation
9th ISRM Congress, , , 1999 | DOI