investigación
 

20/12/2023 | Rabia Rashdi
Civil works, operation and maintenance of urban infrastructure
Directores: Pedro Arias Sánchez, Joaquín Martínez Sánchez

15/12/2023 | Carmen Mª Mariño Martínez
Caracterización electroquímica de aceiros de memoria de forma Fe-Mn-Si
Directores: Carmen Pérez Pérez, Antonio Collazo Fernández

14/12/2023 | Moisés Cordeiro Costas
Modeling and optimization using machine learning techniques in buildings with renewable production, storage and electrical consumption
Directores: Pablo Eguía Oller, Daniel Villanueva Torres
Cum Laude Mención Internacional

12/12/2023 | Pablo del Río Barral
Use of mobile mapping technologies for automated inspection of road pavements.
Directores: Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez

12/12/2023 | Silvia Escudero Curiel
Aplicación de Biomateriais en Entornos Acuáticos Contaminados
Directores: María Ángeles Sanromán Braga, Marta Mª Pazos Currás
Mención Internacional

06/11/2023 | Sheila Silva Fernández
Control da corrosión mediante tratamentos de fosfatado
Directores: Xosé Ramón Nóvoa Rodríguez, Belén Díaz Fernández

23/10/2023 | Óscar Bouzas Rodríguez
New methodologies for the representation and assessment of the structural condition of historical bridges
Directores: Borja Conde Carnero, Manuel Cabaleiro Núñez
Mención Internacional

19/10/2023 | Brais Barros González
Methodologies for finite element modeling, calibration and damage prediction in aging bridges using experimental dynamical data
Directores: Belén Riveiro Rodríguez, Borja Conde Carnero
Mención Internacional

19/07/2023 | Enrique Manuel Alonso Villar
Muralismo galego contemporáneo: deterioro e conservación de materiais de soporte e pictóricos
Directores: José Santiago Pozo Antonio, María Teresa Rivas Brea

19/07/2023 | Andrés Justo Domínguez
Development of infrastructure information models according to open standards and automatic parametrization from geomatic data.
Directores: Ana Sánchez Rodríguez, Belén Riveiro Rodríguez
Mención Internacional

22/05/2023 | Hugo Humanes Alava
Analysis of subsidence generated by the excavation of two tunnels using EPB (earth pressure balance) tunnels boring machine. An investigation into the relationship between the performance parameters and induced settlements
Directores: Henrique Lorenzo Cimadevila, Pedro Arias Sánchez

24/04/2023 | Sara Pérez Davila
Biocomposites por impresión 3D basados en ácido poliláctico e hidroxiapatita
Directores: Julia Serra y Pío González

24/03/2023 | Ricardo Samaniego López
Planificación de traxectorias para robots non holonómicos en contornas con fortes restricións dimensionais
Directores: Joaquín López Fernández, Fernando Vázquez Núñez

03/03/2023 | Antonio Díaz
Desarrollo de una metodología CFD en sistemas de intercambio térmico con cambio de fase. Aplicación a un sistema WHRS para automoción
Directores: Concepción Paz Penín

01/02/2023 | Ernesto Frías Nores
Optimised scan planning for lidar data acquisition towars 3d indoor understanding.
Directores: Lucía Díaz Vilariño y Henrique Lorenzo Cimadevila
Mención Internacional

20/12/2022 | Daniele Treccani
Point cloud semantic segmentation for urban accessibility in historical urban environments. The case of Unesco Site of Sabbioneta
Directores: M. Scaioni

16/12/2022 | Ana Novo
Evaluation of vegetation around roads by LiDAR data processing and multispectral images
Directores: Higinio Gonzalez-Jorge
Mención Internacional

20/11/2022 | Elsaidy Amir Hassan Abdelrahman
Synthesis,characterization and performance evaluation of hybrid nanomaterials
Directores: Ramón Nóvoa Rodríguez

29/07/2022 | Adrián Cabarcos Rey
Contribuciones al estudio experimental de aglomerados de hollín mediante microscopía electrónica de transmisión y técnicas de visión por computador
Directores: María Concepción Paz Penín

22/07/2022 | Leticia Alonso Pascual
Técnicas de modelación numérica para la gestión sostenible de los acuíferos situados en los páramos calcáreos de la cuenca del Duero
Directores: Javier Taboada Castro

20/05/2022 | Xian Estévez Ventosa
Implantación, Realización e Interpretación de ensayos de compresión y permeabilidad en mecánica de rocas
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge

21/04/2022 | Bárbara Sofía Crespo Sanjurjo
Nuevas metodologías aplicadas al estudio de la eficiencia energética y la sostenibilidad
Directores: David Patiño Vilas

20/04/2022 | Alejandro López Prieto
Study of the inclusion of biosurfactants in the agri-food industry to obtain more biocompatible formulations
Directores: Ana Belén Moldes Menduíña

20/04/2022 | Roi Otero Alonso
Semantic modelling of urban environments and accessibility diagnosis from point clouds for path-finding and navigation
Directores: Pedro Arias Sánchez
Mención Internacional

20/04/2022 | Pablo Pou Álvarez
Tailoring surface properties of metals by laser texturing: wettability control and guided degradation for biomedical applications
Directores: Antonio Riveiro Rodríguez
Mención Internacional

30/03/2022 | María Arellano Pardo
Techniques integration for degrading emerging pollutants and on the horizon
Directores: María Ángeles Sanromán Braga
Cum Laude Mención Internacional

21/03/2022 | María Arellano Pardo
Integración de técnicas para degradar contaminantes emerxentes e no horizonte
Directores: María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás
Cum Laude Mención Internacional

21/12/2021 | Óscar Barro Guizán
Aplicación e validación da técnica de deposición de enerxía dirixida por láser na industria protésico-dental
Directores: Fernando Lusquiños Rodríguez, Juan María Pou Saracho
Cum Laude

20/12/2021 | José Carlos Riol Cañedo
Deseño, análise e validación da estrutura mecánica do calorímetro CALIFA no experimento R3B de FAIR
Directores: Abraham Segade Robleda, Enrique Casarejos Ruiz

17/12/2021 | Daniel Wallerstein Figueirôa
Unión láser de aluminio con aceiro para aplicacións ecoeficientes
Directores: Fernando Lusquiños Rodríguez, Juan María Pou Saracho
Cum Laude Mención Internacional

15/12/2021 | Iván Garrido González
Automatización da inspección termográfica: desenvolvemento de algoritmos térmico-xeométricos para detección de patoloxías apoiado por estratexias de machine learning
Directores: Pedro Arias Sánchez, Susana Lagüela López
Cum Laude Mención Internacional

14/12/2021 | Verónica Poza Nogueiras
Cara a unha futura aplicación real do tratamento electro-Fenton heteroxéneo para a remediación de augas
Directores: María Ángeles Sanromán Braga, Marta Pazos Currás
Cum Laude Mención Internacional

21/10/2021 | Ana Ogando Martínez
Ferramentas de simulación luminosa e algoritmos de optimización aplicados ó modelado, calibración e optimización de instalacións de iluminación exterior
Directores: Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

28/09/2021 | Luís González Varela
Contribución ao modelado das físicas do leito na combustión de biomasa
Directores: Daniel González Peña, Jacobo Porteiro Fresco
Cum Laude

23/07/2021 | Julio García Cordonié
Tendencias de futuro en ITV. Proposta de novas estratexias
Directores: José Carlos Juan Álvarez Feal, Pablo Izquierdo Belmonte

16/07/2021 | Marcos Fernández Lorenzo
Caracterización enerxética das principais especies forestais de Galicia. modelado do poder calorífico da biomasa baseado na súa análise elemental e composición mineral
Directores: Luís Ortiz Torres

16/07/2021 | Saki Gerassis Davite
Análise de datos e toma de decisións no sector mineiro
Directores: Javier Taboada Castro, María Ángeles Saavedra González
Cum Laude Mención Internacional

16/07/2021 | Alberto Abad Ruiz
Optimización da vixilancia da saúde da poboación traballadora mediante a aplicación de métodos predictivos
Directores: Javier Taboada Castro
Cum Laude

13/07/2021 | Javier López Gómez
Investigación para a adaptación de novas técnicas de interpolación e fontes de datos meteorolóxicos para simulacións de eficiencia enerxética na edificación
Directores: Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller
Cum Laude

09/07/2021 | Diana Barral Rey
Deterioro de pinturas ao amorne expostas a un ambiente de influencia mariña e/ou contaminado: análise da interacción pigmento-aglutinante
Directores: José Santiago Pozo Antonio, Carolina Cardell

20/05/2021 | Ani Özçelik
Adaptación de espirobifluorenos para aplicacións quiropticas
Directores: José Lorenzo Alonso Gómez, Raquel Pereira Cameselle
Cum Laude Mención Internacional

13/05/2021 | Luis Miguel González De Santos
Deseño e validación de cargas útiles específicas para sistemas aéreos non tripulados para realizar tarefas de inspección de contactos en grandes infraestruturas
Directores: Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez
Cum Laude Mención Internacional

21/04/2021 | Noel Escudero Gómez
Implementación de novas estratexias de separación de moléculas de interese a partir de augas residuais
Directores: Ana María Rodríguez Rodríguez, María Salomé Álvarez Álvarez
Cum Laude

12/01/2021 | Jesús Vence Fernández
Contribución ao estudo de formación de depósitos hidrocarbonados en intercambiadores de calor do sistema EGR: Desenvolvemento de modelo e validación experimental
Directores: Maria Concepción Paz Penín
Cum Laude

22/12/2020 | Chiara Ricci
Eficacia e nocividade de procedementos de limpeza de grafitis e produtos anti-graffiti sobre rochas do Patrimonio Cultural
Directores: Santiago Pozo Antonio, Marco Nervo
Cum Laude

21/12/2020 | Aránzazu Pintos Alonso
Deseño de capas de conversión sobre aceiro para almacenamento de enerxía
Directores: Ramón Nóvoa Rodríguez, María Beatriz Guitián Saco
Cum Laude

17/12/2020 | Lois Morandeira Conde
Novos disolventes de deseño biocompatibles: Biodegradabilidade, síntese e aplicación
Directores: Francisco Javier Deive Herva; María Ángeles Sanromán Braga
Cum Laude Mención Internacional

27/11/2020 | Ana Sánchez Rodríguez
Inspección automatizada de estruturas asociadas a redes de transporte terrestre a partir de datos xeométricos e radiométricos capturados mediante unidades de mapeado móbil
Directores: Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez
Cum Laude Mención Internacional

18/11/2020 | Roberto Bellas Rivera
Técnicas de modelado e optimización de sistemas contraincendios, seguridade e loxística baixo un enfoque de sustentabilidade. Aplicacións aos sectores industrial e naval
Directores: Jacobo Porteiro Fresco, Miguel Ángel Gómez Rodríguez
Cum Laude

13/11/2020 | Raquel Pérez Orozco
Contribucións á redución de emisións de partículas na combustión de biomasa
Directores: Jacobo Porteiro Fresco, David Patiño Vilas
Cum Laude Mención Internacional

12/11/2020 | Jacobo González Baldonedo
Análise de modelos matemáticos de dano en remodelación ósea: resolución mediante métodos numéricos
Directores: Abraham Segade Robleda, José Ramón Fernández García
Cum Laude Mención Internacional

30/09/2020 | José Luis López González
Análise de eficiencia enerxética e seguridade ambiental en bloques cirúrxicos mediante técnicas de simulación
Directores: Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller
Cum Laude

17/09/2020 | Sandra Martínez Mariño
Investigación e desenvolvemento de técnicas automatizadas de calibración e optimización multiobxectivo aplicadas á simulación de modelos enerxéticos de edificios.
Directores: Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller
Cum Laude Mención Internacional

25/03/2020 | Mónica Fernández Arias
Produción de nanopartículas metálicas mediante técnicas de ablación láser e a súa aplicación como axente bactericida
Directores: Juan María Pou Saracho, Mohamed Boutinguiza Larosi
Cum Laude Mención Internacional

24/03/2020 | Sergio Chapela López
Modelaxe e simulación CFD de mecanismos de ensuciamento e deposición de partículas na combustión de biomasa
Directores: Jacobo Porteiro Fresco, José Luis Míguez Tabarés
Cum Laude

06/03/2020 | Lorena Rodríguez López
Purificación e caracterización de biosurfactantes obtidos mediante procesos biotecnolóxicos, utilizando residuos agroindustriais, para a súa aplicación en produtos farmacéuticos e cosméticos
Directores: José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduiña
Mención Internacional

25/11/2019 | Mirian Rincón Fontán
Formulación de produtos cosméticos e de coidado persoal con biosurfactantes obtidos a partir de subprodutos do procesado do lavado de millo
Directores: José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduiña
Mención Internacional

13/11/2019 | Rafael María Carreño Morales
Modelado da incerteza nos procesos de deseño
Directores: José Benito Bouza Rodríguez; Javier Martínez Torres

19/07/2019 | José Ángel López Campos
Modelos constitutivos para materiais visco-hiperelásticos. Axuste mediante o uso de algoritmos xenéticos
Directores: Abraham Segade Robleda, José Ramón Fernández García
Cum Laude Mención Internacional

08/07/2019 | María Mosquera Feijoo
Influenza das cinzas depositadas na atmosfera dual
Directores: María Julia Cristóbal Ortega, Axel Kranzmann
Cum Laude Mención Internacional

04/07/2019 | Ignacio Pérez Rey
Estudo do comportamento á fricción de discontinuidades de rocha planas serradas cara unha metodoloxía para o ensaio de inclinación e a súa aplicación a casos de estudio
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge
Cum Laude

28/06/2019 | Christian Gil Pereira
Contribucións ao estudo dos fenómenos aerodinámicos en trens de alta velocidade
Directores: María Concepción Paz Penín, Eduardo Suárez Porto
Cum Laude

06/05/2019 | Diego Pérez Estévez
Control de Convertidores Electrónicos de Potencia en Microrredes
Directores: Jesús Doval Gandoy
Cum Laude Mención Internacional

23/04/2019 | Jesús Balado Frías
Clasificación e modelado de entornos urbanos a partir de nubes de puntos para a diagnose da accesibilidade física e o cálculo de rutas para peóns
Directores: Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez, Lucía Díaz Vilariño
Cum Laude Mención Internacional

26/03/2019 | Uxía Castro Filgueira
Simulación numérica do comportamento tenso-deformacional de mostras de granito naturais e artificialmente fisuradas mediante o código de partículas PFC3D
Directores: Leandro Rafael Alejano Monge
Cum Laude

05/03/2019 | Maria Del Carmen Fernández Costas
Novas perspectivas na protección da madeira: utilización de ligninas Kraft e extractivos da madeira en tratamentos catalizados por lacasas
Directores: Diego Moldes, Mª Ángeles Sanromán
Cum Laude Mención Internacional

11/01/2019 | Esther Gutierrez Arnillas
Extracción de lipasas de termófilos e halófilos mediante líquidos iónicos
Directores: Francisco J. Deive, Mª Ángeles Sanromán
Mención Internacional