Webinario RTDI . Outras novidades relevantes na operativa de propostas e proxectos Horizonte Europa.

CINTECX organiza o webinario “Preparación de Propostas Proxectos Horizonte Europa da man de RTDI – Research, Technology Development and Innovation” os días 27 e 29 de outubro de 10:00 a 11:00 horas.

27 de outubro de 10:00 a 11:00: Oportunidades e escritura de propostas. Novo modelo Horizonte Europa.

Obxectivos:

  • Ter unha imaxe clara das convocatorias HEI na Agrupación industrial 2 planificadas para o ano 2022.
  • Proporcionar unha visión detallada da estrutura da proposta a preparar e as novidades achegadas polo Horizonte Europa.

Programa:

  • Mapa de convocatorias HE en 2022 dentro do Clúster 2
  • Exploración da Guide for Applicants (modelo) para a preparación de propostas do HEI, sobre o propio persoal, comentando cada apartado, as novidades, e posibilidades para abordalas. Nova forma de presentar aos integrantes do consorcio. Espazos máximos.
  • Preguntas e respostas

29 de outubro de 10:00 a 11:00: Outras novidades relevantes na operativa de propostas e proxectos Horizonte Europa.

Obxectivo:

  • Entender as principais novidades aportadas polo HE respecto á operativa de preparación de propostas, a súa avaliación, e a futura xestión de proxectos

Programa:

  • Presentación de novidades: Fomento de entrevistas personais como parte do proceso de avaliación, propostas anonimizadas, proxectos Lump Sum, auditorías institucionais, ciencia aberta, balance de xénero, principio ‘Do not harm’.
  • Preguntas e respostas.