Oportunidades de financiamento no marco do European Innovation Council (EIC)

Datos de acceso: https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/602146508

Clave acceso estudante: zzJL8Ghb

 

Programa detallado Webinar informativo

Duración total: 3 horas – Data de realización: 03-06-2021 de 10:00 a 13:00.

 Tema Contidos Duración (h)
1 – Apertura Contexto estratéxico (por relator do Centro – apertura formal) 0,25
2 – Contexto EIC no marco do Horizonte Europa. Principais novidades do Programa. 0,5
3 – Instrumentos EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator. Lóxica global. Outros aspectos relevantes. 1
4 – Beneficios e exemplos Beneficios a curto, medio e longo prazo. Proceso de apoio que se ofrece a interesados en presentarse. 0,5
5 – Q&A Preguntas e respostas polos participantes 0,5
6 – Clausura Recopilación e peche 0,25

 

 

Duración total: 3 horas – Data de realización: 16-06-2021 de 10:00 a 13:00.

Tema Contenidos Duración (h)
1 – Apertura Estructura e obxectivos 0,25
2 – Xeración de ideas Principios básicos e requisitos de ideas integrais; ferramentas de construción e análise de ideas de proxecto; o concepto de creatividade informada.

(Sesión participativa traballando sobre un proxecto de naturaleza pedagóxica)

1,5
3 – Definición final do concepto de proxecto Integración final; presentación persuasiva e preparación de un concepto de proxecto.

(Sesión participativa traballando sobre un proxecto real)

1
4 – Clausura Recopilación e peche 0,25

 

 

Proceso de coaching e apoio a investigadores preparando propostas:

Realizarase un proceso cos seguintes pasos:

  1. Durante os webinars arriba descritos, convidaríase aos investigadores a solicitar o servizo a través dun formulario de inscrición que recolla os datos máis relevantes (nome do grupo/s do centro que participan, área de investigación concreta, convocatoria obxectivo, resumen-concepto e consorcio preliminar). A convocatoria obxectivo pode ser calquera do HEI nos programas de traballo 2021-2022.
  2. Proceso de selección de candidatos en base aos criterios:
  3. Participación de dous ou máis grupos de CINTECX.
  4. Grao de madurez da propuesta.
  5. Expectativas de captación de fondos: cantidade financiable para CINTECX ponderada segundo a expectativa de éxito do tipo de convocatoria.
  6. RTDI analizaría cada caso emitindo ao final unha orde de prelación de candidatos, para que RTDI e a dirección de CINTECX conxuntamente poidan facer unha valoración do número de propostas que pasarían á etapa de apoio.
  7. Reunións individuais cos solicitantes para coñecer o proxecto e achegar feedback inicial do máis alto valor engadido posible (por exemplo, a través do uso de ferramentas de diagnóstico de aspectos críticos de cada convocatoria). Toma de decisións finais (no caso de que, durante esta primeira reunión, detectásese algunha barreira á participación ou posible éxito da proposta debido a subcriterios ou requisitos propios da convocatoria obxectivo, RTDI podería propoñer á dirección do CINTECX enfocarse no seguinte proxecto na orde de prelación en lugar do inicialmente seleccionado).
  8. Preparación dun plan de coaching para os que sigan adiante, cunha estrutura ao redor de 3 sesións de coaching, feedback e resolución de dúbidas a través do correo electrónico, e a edición final da proposta antes do envío.
  9. Enquisa final en torno ao servicio.

 

Establécese un promedio de 15 horas de apoio por proxecto.
Período de traballo: Xuño – Xullo de 2021 (extensible a setembro se fixese falta para apoiar con forza algún proxecto en concreto – decisión conxunta CINTECX – RTDI).