Asemblea Comité científico

Reunión co Comité Científico de CINTECX na que se revisará, proporán ou modificarán as reunións no calendario de reunións futuras e darase seguimento aos indicadores do centro.