A EE Forestal traballa na definición de zonas estratéxicas para previr grandes incendios no Baixo Miño

A identificación, en diferentes puntos da fronteira entre España e Portugal, de “zonas estratéxicas de xestión”, espazos nos que unha serie de actuacións preventivas contribuirían a diminuír os efectos e intensidade dos grandes incendios forestais, é un dos obxectivos centrais do proxecto europeo Firepoctep, un proxecto seleccionado na convocatoria Interreg V A España-Portugal, no que participan 21 institucións de España e Portugal, entre as que se atopa a Universidade de Vigo. No marco dese obxectivo, investigadores e investigadoras da Escola de Enxeñaría Forestal traballaron nos últimos meses nunha serie de simulacións de grandes lumes dirixidas á identificación desas zonas estratéxicas na comarca do Baixo Miño, cuxos primeiros resultados foron presentados a representantes das comunidades de montes veciñais en man común da contorna nunha xornada que tivo lugar esta fin de semana en Tomiño.

“As zonas estratéxicas de xestión son áreas do territorio definidas e priorizadas tendo en conta o risco e perigo de incendio, os combustibles, o comportamento do lume na zona de estudio, as infraestruturas de defensa existentes, o manexo histórico de emerxencias e a vulnerabilidade dos valores naturais, rurais ou urbanos a protexer”, explica o directora da EE Forestal, Juan Picos. Xunto Julia Armesto, Laura Alonso, Thais Rincón e Andrés Rodríguez, Picos presentou este sábado os primeiros “datos provisionais” do traballo que desenvolven nunha das áreas piloto deste proxecto coordinado pola Junta de Andalucía, do que tamén forman parte investigadores e investigadoras da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación e da Escola de Enxeñería Industrial do campus de Vigo e da Facultade de Educación e Traballo Social e as escolas de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo e de Enxeñaría Informática de Ourense.