Sanromán Braga

Professor

Área of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

School of Industrial Engineering
Despacho 310

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 304
sanroman@uvigo.es

Short CV

Catedrática do Departamento de Enxeñería Química e Investigadora Principal do grupo Bioenxeñaría e Procesos Sustentables da Universidade de Vigo. A súa traxectoria investigadora centrouse na área da Enxeñería de Procesos Biotecnolóxicos e Tecnoloxía Ambiental e actualmente desenvolve as seguintes liñas de investigación: + Remediación de solos: Tratamentos físico químicos, eléctricos e biolóxicos + Procesos de Oxidación Avanzada + Revalorización de Residuos + Procesos Biotecnolóxicos: produción, deseño e escalado + Química Verde. O seu labor docente e investigador foi avaliado positivamente con 6 tramos de docencia e 5 tramos de investigación. É autora de 15 capítulos de libros e de máis de 300 artigos publicados en revistas internacionais de recoñecido prestixio, recollidas no JCR do ISI Web of Knowledge, cun índice H de 50. Autora de máis de 400 comunicacións a Congresos Nacionais e Internacionais, participou en máis de 50 proxectos de investigación nacional e internacional e en diversos contratos de innovación e transferencia de tecnoloxía coa administración e empresas. No seu haber, consta ademais a dirección de 24 tese doutoral e máis de 50 Traballos Fin de Carrera, Diplomas de Estudos Avanzados e Traballos Fin de Master. Neste contexto, destaca a súa participación como investigadora principal de máis de 30 proxectos, directora da Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación da Universidade de Vigo, adxunta da ANEP na área de Tecnoloxía Química (2007/2011) e da Axencia Estatal de Investigación (AEI) na área de Transferencia de Tecnoloxía (2015/2018) e Materiais (2019/2020). Ademais, actúa como experta habitual de axencias de avaliación investigadora e docente a nivel nacional e internacional. É destacable tamén a súa colaboración como membro do comité editorial de diversas revistas como Bioresource Technology, en calidade de Editora Asociada.

 

Research results

Article
Balci, E., Rosales, E., Pazos, M., Sofuoglu, A., Sanromán, M.A.,
Immobilization of esterase from Bacillus subtilis on Halloysite nanotubes and applications on dibutyl phthalate degradation
Environmental Technology and Innovation, 30, , 2023 | DOI

Article
Díez, A.M., Lyu, X., Pazos, M., Sanromán, M.Á., McCool, G., Lebedev, O.I., Kolen’ko, Y.V., Serov, A.,
Retrofitting of carbon-supported bimetallic Ni-based catalysts by phosphorization for hydrogen evolution reaction in acidic media
Electrochimica Acta, 443, , 2023 | DOI

Article
Díez, A.M., Pazos, M., Sanromán, M.Á., Naranjo, H.V., Mayer, J., Kolen’ko, Y.V.,
Photocatalytic solid-phase degradation of polyethylene with fluoride-doped titania under low consumption ultraviolet radiation
Journal of Environmental Management, 329, , 2023 | DOI

Article
Othman, A.M., Sanromán, Á., Moldes, D.,
Laccase multi-point covalent immobilization: characterization, kinetics, and its hydrophobicity applications
Applied Microbiology and Biotechnology, 107, 2-3, 2023 | DOI

Article
Fdez-Sanromán, A., Pazos, M., Sanromán, M.A., Rosales, E.,
Heterogeneous electro-Fenton system using Fe-MOF as catalyst and electrocatalyst for degradation of pharmaceuticals
Chemosphere, 340, , 2023 | DOI

Article
Cruz del Álamo, A., Puga, A., Pariente, M.I., Rosales, E., Molina, R., Pazos, M., Martínez, F., Sanromán, M.A.,
Activity and stability of bifunctional perovskite/carbon-based electrodes for the removal of antipyrine by electro-Fenton process
Chemosphere, 334, , 2023 | DOI

Article
Díez, A.M., Fernandes, V.C., Moreira, M.M., Pazos, M., Sanromán, M.A., Albergaria, T., Delerue-Matos, C.,
Nano-zero-valent particles synthesized with agroindustry wastes for pesticide degradation under real conditions
Process Safety and Environmental Protection, 176, , 2023 | DOI

Article
Escudero-Curiel, S., Pazos, M., Sanromán, A.,
Facile one-step synthesis of a versatile nitrogen-doped hydrochar from olive oil production waste, “alperujo”, for removing pharmaceuticals from wastewater
Environmental Pollution, 330, , 2023 | DOI

Article
Puga, A., Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.,
Application of Deep Eutectic Solvents (DES) for the Synthesis of Iron Heterogeneous Catalyst: Application to Sulfamethoxazole Degradation by Advanced Oxidation Processes
Catalysts, 13, 4, 2023 | DOI

Article
Giráldez, A., Fdez-Sanromán, A., Terrón, D., Sanromán, M.A., Pazos, M.,
Nanostructured copper-organic frameworks for the generation of sulphate radicals: application in wastewater disinfection
Environmental Science and Pollution Research, , , 2023 | DOI

Article
Mkaddem, H., Rosales, E., Pazos, M., Ben Amor, H., Sanromán, M.A., Meijide, J.
Anti-inflammatory drug diclofenac removal by a synthesized MgAl layered double hydroxide
Journal of Molecular Liquids, 359, , 2022 | DOI

Article
Escudero-Curiel, S., Pazos, M., Sanromán, A.
Sustainable regeneration of a honeycomb carbon aerogel used as a high-capacity adsorbent for Fluoxetine removal
Journal of Molecular Liquids, 357, , 2022 | DOI

Article
Fdez-Sanromán, A., Pazos, M., Sanroman, A.
Peroxymonosulphate Activation by Basolite® F-300 for Escherichia coli Disinfection and Antipyrine Degradation
International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 11, 2022 | DOI

Article
Meijide, J., Lama, G., Pazos, M., Sanromán, M.A., Dunlop, P.S.M.
Ultraviolet-based heterogeneous advanced oxidation processes as technologies to remove pharmaceuticals from wastewater: An overview
Journal of Environmental Chemical Engineering, 10, 3, 2022 | DOI

Article
Poza-Nogueiras, V., Gomis-Berenguer, A., Pazos, M., Sanroman, A., Ania, C.O.
Exploring the use of carbon materials as cathodes in electrochemical advanced oxidation processes for the degradation of antibiotics
Journal of Environmental Chemical Engineering, 10, 3, 2022 | DOI

Article
Hayoun, B., Escudero-Curiel, S., Bourouina, M., Bourouina-Bacha, S., Angeles Sanromán, M., Pazos, M.
Preparation and characterization of high performance hydrochar for efficient adsorption of drugs mixture
Journal of Molecular Liquids, 353, , 2022 | DOI

Article
Caruncho-Pérez, S., Prado-Comesaña, A.M., Arellano, M., Pazos, M., Ángeles Sanromán, M., González-Romero, E.
Methodology for decentralized analysis: Detection, quantification and in situ monitoring of pharmaceutical formulations removal by electro-Fenton
Journal of Electroanalytical Chemistry, 909, , 2022 | DOI

Review
Lama, G., Meijide, J., Sanromán, A., Pazos, M.
Heterogeneous Advanced Oxidation Processes: Current Approaches for Wastewater Treatment
Catalysts, 12, 3, 2022 | DOI

Article
Poza-Nogueiras, V., Moratalla, Á., Pazos, M., Sanromán, Á., Sáez, C., Rodrigo, M.A.,
Exploring the pressurized heterogeneous electro-Fenton process and modelling the system
Chemical Engineering Journal, 431, , 2022 | DOI

Article
Puga, A., Moreira, M.M., Pazos, M., Figueiredo, S.A., Sanromán, M.Á., Delerue-Matos, C., Rosales, E.,
Continuous adsorption studies of pharmaceuticals in multicomponent mixtures by agroforestry biochar
Journal of Environmental Chemical Engineering, 10, 1, 2022 | DOI

Review
Calenciuc, C., Fdez-Sanromán, A., Lama, G., Annamalai, S., Sanromán, A., Pazos, M.,
Recent Developments in Advanced Oxidation Processes for Organics-Polluted Soil Reclamation
Catalysts, 12, 1, 2022 | DOI

Article
Puga, A., Meijide, J., Pazos, M., Rosales, E., Sanromán, M.A.,
Electric field as a useful tool to improve the poor adsorption affinity of pollutants on carbonaceous aerogel pellets
Journal of Molecular Liquids, 366, , 2022 | DOI

Article
Rezgui, S., Díez, A.M., Monser, L., Adhoum, N., Pazos, M., Sanromán, M.Á.,
Magnetic TiO<inf>2</inf>/Fe<inf>3</inf>O<inf>4</inf>-Chitosan Beads: A Highly Efficient and Reusable Catalyst for Photo-Electro-Fenton Process
Catalysts, 12, 11, 2022 | DOI

Article
Balci, E., Rosales, E., Pazos, M., Sofuoglu, A., Sanroman, M.A.,
Continuous treatment of diethyl hexyl and dibutyl phthalates by fixed-bed reactor: Comparison of two esterase bionanocomposites
Bioresource Technology, 363, , 2022 | DOI

Article
Díez, A.M., Núñez, I., Pazos, M., Sanromán, M.Á., Kolen’ko, Y.V.,
Fluoride-Doped TiO<inf>2</inf> Photocatalyst with Enhanced Activity for Stable Pollutant Degradation
Catalysts, 12, 10, 2022 | DOI

Article
Othman, A.M., Sanroman, A., Moldes, D.,
Laccase-Oriented Immobilization Using Concanavalin A as an Approach for Efficient Glycoproteins Immobilization and Its Application to the Removal of Aqueous Phenolics
Sustainability (Switzerland), 14, 20, 2022 | DOI

Article
Díez, A.M., Pazos, M., Sanromán, M.Á., Kolen’ko, Y.V.,
GO-TiO<inf>2</inf> as a Highly Performant Photocatalyst Maximized by Proper Parameters Selection
International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 19, 2022 | DOI

Article
Blanco-Canella, P., Lama, G., Sanromán, M.A., Pazos, M.,
Disinfection through Advance Oxidation Processes: Optimization and Application on Real Wastewater Matrices
Toxics, 10, 9, 2022 | DOI

Erratum
Othman, A.M., Sanromán, M.Á., Moldes, D.
Corrigendum to “Kinetic and thermodynamic study of laccase cross-linked onto glyoxyl Immobead 150P carrier: Characterization and application for beechwood biografting” [Enzym. Microb. Technol. 150 (2021) 109865] (Enzyme and Microbial Technology (2021) 150, (S014102292100123X), (10.1016/j.enzmictec.2021.109865))
Enzyme and Microbial Technology, 157, , 2022 | DOI

Book Chapter
Fernández-Sanromán, Á., Sanromán, M.Á.
Extremozymes in food production and processing
Value-Addition in Food Products and Processing Through Enzyme Technology, , , 2021 | DOI

Article
Fdez-Sanromán, A., Martinez-Treinta, R., Pazos, M., Rosales, E., Sanromán, M.Á.,
Heterogeneous electro-fenton-like designs for the disposal of 2-phenylphenol from water
Applied Sciences (Switzerland), 11, 24, 2021 | DOI

Article
Othman, A.M., Sanromán, M.Á., Moldes, D.,
Kinetic and thermodynamic study of laccase cross-linked onto glyoxyl Immobead 150P carrier: Characterization and application for beechwood biografting
Enzyme and Microbial Technology, 150, , 2021 | DOI

Article
Escudero-Curiel, S., Acevedo-García, V., Sanromán, M.Á., Pazos, M.,
Eco-approach for pharmaceutical removal: Thermochemical waste valorisation, biochar adsorption and electro-assisted regeneration
Electrochimica Acta, 389, , 2021 | DOI

Article
Poza-Nogueiras, V., Moratalla, Á., Pazos, M., Sanromán, Á., Sáez, C., Rodrigo, M.A.,
Towards a more realistic heterogeneous electro-Fenton
Journal of Electroanalytical Chemistry, 895, , 2021 | DOI

Book Chapter
Díez, A.M., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Hybrid systems to improve photo-based processes and their importance in the dye degradation
Photocatalytic Degradation of Dyes: Current Trends and Future Perspectives, , , 2021 | DOI

Article
Puga, A., Pazos, M., Rosales, E., Sanromán, M.A.
Electro-reversible adsorption as a versatile tool for the removal of diclofenac from wastewater
Chemosphere, 280, , 2021 | DOI

Review
Fdez-Sanromán, A., Pazos, M., Rosales, E., Sanromán, M.Á.
Prospects on integrated electrokinetic systems for decontamination of soil polluted with organic contaminants
Current Opinion in Electrochemistry, 27, , 2021 | DOI

Article
Escudero-Curiel, S., Penelas, U., Sanromán, M.Á., Pazos, M.
An approach towards Zero-Waste wastewater technology: Fluoxetine adsorption on biochar and removal by the sulfate radical
Chemosphere, 268, , 2021 | DOI

Article
Rezgui, S., Díez, A.M., Monser, L., Adhoum, N., Pazos, M., Sanromán, M.A.
ZnFe2O4-chitosan magnetic beads for the removal of chlordimeform by photo-Fenton process under UVC irradiation
Journal of Environmental Management, 283, , 2021 | DOI

Article
Puga, A., Moreira, M.M., Figueiredo, S.A., Delerue-Matos, C., Pazos, M., Rosales, E., Sanromán, M.Á.
Electro-Fenton degradation of a ternary pharmaceutical mixture and its application in the regeneration of spent biochar
Journal of Electroanalytical Chemistry, 886, , 2021 | DOI

Article
Surra, E., Correia, M., Figueiredo, S., Silva, J.G., Vieira, J., Jorge, S., Pazos, M., Sanromán, M.Á., Lapa, N., Delerue-matos, C.
Life cycle and economic analyses of the removal of pesticides and pharmaceuticals from municipal wastewater by anodic oxidation
Sustainability (Switzerland), 13, 7, 2021 | DOI

Article
Hayoun, B., Bourouina-Bacha, S., Pazos, M., Sanromán, M.A., Benkhennouche-Bouchene, H., Deflaoui, O., Hamaidi-Maouche, N., Bourouina, M.
Production of modified sunflowers seed shells for the removal of bisphenol A
RSC Advances, 11, 6, 2021 | DOI

Article
Morandeira, L., Martínez-Baltasar, A., Sanromán, M.Á., Rodríguez, A., Deive, F.J.
Designing novel biocompatible oligopeptide-based ionic liquids for greener downstream processes
Journal of Cleaner Production, 279, , 2021 | DOI

Review
Meijide, J., Dunlop, P.S.M., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Heterogeneous electro-fenton as “Green” technology for pharmaceutical removal: A review
Catalysts, 11, 1, 2021 | DOI

Review
Fernández-Sanromán, Á., Lama, G., Pazos, M., Rosales, E., Sanromán, M.Á.
Bridging the gap to hydrochar production and its application into frameworks of bioenergy, environmental and biocatalysis areas
Bioresource Technology, 320, , 2021 | DOI

Article
Puga, A., Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Prompt removal of antibiotic by adsorption/electro-Fenton degradation using an iron-doped perlite as heterogeneous catalyst
Process Safety and Environmental Protection, 144, , 2020 | DOI

Review
Fdez-Sanromán, A., Pazos, M., Rosales, E., Sanromán, M.A.
Unravelling the environmental application of biochar as low-cost biosorbent: A review
Applied Sciences (Switzerland), 10, 21, 2020 | DOI

Article
Morandeira, L., Sanromán, M.Á., Deive, F.J., Rodríguez, A.
Cholinium dipeptide as the cornerstone to build promising separation processes: A simultaneous recovery strategy for microalgae biorefineries
Separation and Purification Technology, 250, , 2020 | DOI

Article
Fernandez-Sanroman, A., Acevedo-García, V., Pazos, M., Sanromán, M.A., Rosales, E.
Removal of sulfamethoxazole and methylparaben using hydrocolloid and fiber industry wastes: Comparison with biochar and laccase-biocomposite
Journal of Cleaner Production, 271, , 2020 | DOI

Article
Gutiérrez-Arnillas, E., Sanromán, M.Á., Longo, M.A., Rodríguez, A., Deive, F.J.
Potential of cholinium glycinate for the extraction of extremophilic lipolytic biocatalysts
Separation and Purification Technology, 248, , 2020 | DOI

Article
Fraiese, A., Cesaro, A., Belgiorno, V., Sanromán, M.A., Pazos, M., Naddeo, V.
Ultrasonic processes for the advanced remediation of contaminated sediments
Ultrasonics Sonochemistry, 67, , 2020 | DOI

Article
Arellano, M., Oturan, N., Oturan, M.A., Pazos, M., Sanromán, M.Á., González-Romero, E.
Differential pulse voltammetry as a powerful tool to monitor the electro-Fenton process
Electrochimica Acta, 354, , 2020 | DOI

Article
Ouiriemmi, I., Díez, A.M., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Iron-loaded catalytic silicate adsorbents: Synthesis, characterization, electroregeneration and application for continuous removal of 1-butylpyridinium chloride
Catalysts, 10, 9, 2020 | DOI

Article
Acevedo-García, V., Rosales, E., Puga, A., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Synthesis and use of efficient adsorbents under the principles of circular economy: Waste valorisation and electroadvanced oxidation process regeneration
Separation and Purification Technology, 242, , 2020 | DOI

Article
Ouiriemmi, I., Díez, A.M., Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Pre-concentration by natural adsorbent as plausible tool for effective electro-Fenton removal of micropollutants
Separation and Purification Technology, 241, , 2020 | DOI

Article
Puga, A., Rosales, E., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Environmental application of monolithic carbonaceous aerogels for the removal of emerging pollutants
Chemosphere, 248, , 2020 | DOI

Article
Hayoun, B., Bourouina, M., Pazos, M., Sanromán, M.A., Bourouina-Bacha, S.
Equilibrium study, modeling and optimization of model drug adsorption process by sunflower seed shells
Applied Sciences (Switzerland), 10, 9, 2020 | DOI

Article
Fdez-Sanromán, A., Acevedo-García, V., Pazos, M., Sanromán, M.Á., Rosales, E.
Iron-doped cathodes for electro-Fenton implementation: Application for pymetrozine degradation
Electrochimica Acta, 338, , 2020 | DOI

Article
Arellano, M., Oturan, N., Pazos, M., Ángeles Sanromán, M., Oturan, M.A.
Coupling electro-Fenton process to a biological treatment, a new methodology for the removal of ionic liquids?
Separation and Purification Technology, 233, , 2020 | DOI

Article
Díez, A.M., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Bifunctional floating catalyst for enhancing the synergistic effect of LED-photolysis and electro-Fenton process
Separation and Purification Technology, 230, , 2020 | DOI

Book Chapter
Arellano, M., Sanromán, M.Á., Pazos, M.
Sulfate radicals-based technology as a promising strategy for wastewater management
Advances in Science, Technology and Innovation, , , 2020 | DOI

Book Chapter
Rosales, E., Soares, A., Buftia, G., Pazos, M., Lazar, G., Delerue-Matos, C., Sanromán, M.Á.
Fluoxetine and pirimicarb abatement by ecofriendly electro-fenton process
Advances in Science, Technology and Innovation, , , 2020 | DOI

Book Chapter
Amorim, J., Pinheiro, C., Abreu, I., Rodrigues, P., Sanromán, M.Á., Rosales, E., Pazos, M., Soares, A., Delerue-Matos, C., Saraiva, A., Oliva-Teles, L., Carvalho, A.P., Guimarães, L.
Performance of electro-fenton water treatment technology in decreasing zebrafish embryotoxicity elicited by a mixture of organic contaminants
Advances in Science, Technology and Innovation, , , 2020 | DOI

Article
Morandeira, L., Sanromán, M.Á., Rodríguez, A., Deive, F.J.
Setting the Foundations of Aqueous Three-Phase Systems (A3PS) in the Quest for a Rational Design
ChemPhysChem, 20, 24, 2019 | DOI

Article
Díez, A.M., Sanromán, M.A., Pazos, M.
New approaches on the agrochemicals degradation by UV oxidation processes
Chemical Engineering Journal, 376, , 2019 | DOI

Article
Poza-Nogueiras, V., Pazos, M., Sanromán, M.Á., González-Romero, E.
Double benefit of electrochemical techniques: Treatment and electroanalysis for remediation of water polluted with organic compounds
Electrochimica Acta, 320, , 2019 | DOI

Article
Pinheiro, N., Assunção, P., Rodríguez, A., Sanromán, M.Á., Deive, F.J.
Surfactant-assisted disruption and extraction for carotenoid production from a novel Dunaliella strain
Separation and Purification Technology, 223, , 2019 | DOI

Article
Bouzayani, B., Rosales, E., Pazos, M., Elaoud, S.C., Sanromán, M.A.
Homogeneous and heterogeneous peroxymonosulfate activation by transition metals for the degradation of industrial leather dye
Journal of Cleaner Production, 228, , 2019 | DOI

Article
Arellano, M., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Sulfate radicals-based technology as a promising strategy for wastewater
Water (Switzerland), 11, 8, 2019 | DOI

Article
Escudero, N., Deive, F.J., Sanromán, M.Á., Álvarez, M.S., Rodríguez, A.
Design of eco-friendly aqueous two-phase systems for the efficient extraction of industrial finishing dyes
Journal of Molecular Liquids, 284, , 2019 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Zhang, Y., Ángeles Sanromán, M., Deive, F.J., Rodríguez, A.
Suitability of dihydrogen phosphate anion to salt out cholinium-based ionic liquids
Journal of Chemical Thermodynamics, 133, , 2019 | DOI

Article
Moreira, F.C., Bocos, E., Faria, A.G.F., Pereira, J.B.L., Fonte, C.P., Santos, R.J., Lopes, J.C.B., Dias, M.M., Sanromán, M.A., Pazos, M., Boaventura, R.A.R., Vilar, V.J.P.
Selecting the best piping arrangement for scaling-up an annular channel reactor: An experimental and computational fluid dynamics study
Science of the Total Environment, 667, , 2019 | DOI

Article
Díez, A.M., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Synthesis of magnetic-photo-Fenton catalyst for degradation of emerging pollutant
Catalysis Today, 328, , 2019 | DOI

Article
Rosales, E., Escudero, S., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Sustainable removal of Cr(VI) by lime peel and pineapple core wastes
Applied Sciences (Switzerland), 9, 10, 2019 | DOI

Article
Morandeira, L., Danho, M., Markiewicz, M., Stolte, S., Ángeles Sanromán, M., Rodríguez, A., Deive, F.J.
Sketching a Suitable Immobilization Strategy for Ionic Liquid Removal in a Fixed-Bed Bioreactor
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 7, 4, 2019 | DOI

Article
Meijide, J., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Heterogeneous electro-Fenton catalyst for 1-butylpyridinium chloride degradation
Environmental Science and Pollution Research, 26, 4, 2019 | DOI

Article
Arellano, M., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Electro-assisted activation of peroxymonosulfate by iron-based minerals for the degradation of 1-butyl-1-methylpyrrolidinium chloride
Separation and Purification Technology, 208, , 2019 | DOI

Article
Rosales, E., Diaz, S., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Comprehensive strategy for the degradation of anti-inflammatory drug diclofenac by different advanced oxidation processes
Separation and Purification Technology, 208, , 2019 | DOI

Article
Poza-Nogueiras, V., Arellano, M., Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.A., González-Romero, E.
Electroanalytical techniques applied to monitoring the electro-Fenton degradation of aromatic imidazolium-based ionic liquids
Journal of Applied Electrochemistry, 48, 12, 2018 | DOI

Article
Pinheiro, N., Deive, F.J., Sanromán, M.Á., Rodríguez, A.
Liquid-liquid demixing of Tergitol solutions by sodium salts
Journal of Chemical Thermodynamics, 126, , 2018 | DOI

Article
Ouiriemmi, I., Rosales, E., Pazos, M., Gadri, A., Ammar, S., Sanromán, M.A.
Towards sustainable removal of methylthioninium chloride by using adsorption-electroradical regeneration
Chemosphere, 210, , 2018 | DOI

Article
Díez, A.M., Ribeiro, A.S., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Optimization of photo-Fenton process for the treatment of prednisolone
Environmental Science and Pollution Research, 25, 28, 2018 | DOI

Article
Díez, A.M., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Fenton-based processes for the regeneration of catalytic adsorbents
Catalysis Today, 313, , 2018 | DOI

Article
Colangiuli, S., Rodríguez, A., Sanromàn, M.Á., Deive, F.J.
Demonstrating the viability of halolipase production at a mechanically stirred tank biological reactor
Bioresource Technology, 263, , 2018 | DOI

Article
Buftia, G., Rosales, E., Pazos, M., Lazar, G., Sanromán, M.A.
Electro-Fenton process for implementation of acid black liquor waste treatment
Science of the Total Environment, 635, , 2018 | DOI

Article
Rosales, E., Buftia, G., Pazos, M., Lazar, G., Sanromán, M.A.
Highly active based iron-carbonaceous cathodes for heterogeneous electro-Fenton process: Application to degradation of parabens
Process Safety and Environmental Protection, 117, , 2018 | DOI

Article
Díez, A.M., Moreira, F.C., Marinho, B.A., Espíndola, J.C.A., Paulista, L.O., Sanromán, M.A., Pazos, M., Boaventura, R.A.R., Vilar, V.J.P.
A step forward in heterogeneous photocatalysis: Process intensification by using a static mixer as catalyst support
Chemical Engineering Journal, 343, , 2018 | DOI

Article
Gouveia, S., Otero, L.A., Fernández-Costas, C., Filgueira, D., Sanromán, Á., Moldes, D.
Green binder based on enzymatically polymerized eucalypt kraft lignin for fiberboard manufacturing: A preliminary study
Polymers, 10, 6, 2018 | DOI

Article
Poza-Nogueiras, V., Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.
Current advances and trends in electro-Fenton process using heterogeneous catalysts – A review
Chemosphere, 201, , 2018 | DOI

Article
Rosales, E., Anasie, D., Pazos, M., Lazar, I., Sanromán, M.A.
Kaolinite adsorption-regeneration system for dyestuff treatment by Fenton based processes
Science of the Total Environment, 622-623, , 2018 | DOI

Article
Poza-Nogueiras, V., Arellano, M., Rosales, E., Pazos, M., González-Romero, E., Sanromán, M.A.
Heterogeneous electro-Fenton as plausible technology for the degradation of imidazolinium-based ionic liquids
Chemosphere, 199, , 2018 | DOI

Article
Escudero, N., Morandeira, L., Sanromán, M.Á., Deive, F.J., Rodríguez, A.
Salting out potential of cholinium dihydrogen citrate in aqueous solution of Triton surfactants
Journal of Chemical Thermodynamics, 118, , 2018 | DOI

Article
Meijide, J., Rodríguez, S., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Comprehensive solution for acetamiprid degradation: Combined electro-Fenton and adsorption process
Journal of Electroanalytical Chemistry, 808, , 2018 | DOI

Article
Bouzayani, B., Bocos, E., Elaoud, S.C., Pazos, M., Sanromán, M.Á., González-Romero, E.
An effective electroanalytical approach for the monitoring of electroactive dyes and intermediate products formed in electro-Fenton treatment
Journal of Electroanalytical Chemistry, 808, , 2018 | DOI

Article
Popescu, M., Sandu, C., Rosales, E., Pazos, M., Lazar, G., Sanromán, M.Á.
Evaluation of different cathodes and reaction parameters on the enhancement of the electro-Fenton process
Journal of Electroanalytical Chemistry, 808, , 2018 | DOI

Article
Popescu, M., Rosales, E., Sandu, C., Meijide, J., Pazos, M., Lazar, G., Sanromán, M.A.
Soil flushing and simultaneous degradation of organic pollutants in soils by electrokinetic-Fenton treatment
Process Safety and Environmental Protection, 108, , 2017 | DOI

Editorial
Sanroman, M.A., Lee, D.J., Khanal, S., Ok, Y.S.
Special Issue on Biochar: Production, Characterization and Applications – Beyond Soil Applications
Bioresource Technology, 246, , 2017 | DOI

Review
Rosales, E., Meijide, J., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Challenges and recent advances in biochar as low-cost biosorbent: From batch assays to continuous-flow systems
Bioresource Technology, 246, , 2017 | DOI

Article
Gonzalez-Coronel, L.A., Cobas, M., Rostro-Alanis, M.D.J., Parra-Saldívar, R., Hernandez-Luna, C., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Immobilization of laccase of Pycnoporus sanguineus CS43
New Biotechnology, 39, , 2017 | DOI

Article
Rosales, E., Sanromán, M.Á., Dias-Ferreira, C.
Green zero-valent iron nanoparticles synthesised using herbal extracts for degradation of dyes from wastewater
Desalination and Water Treatment, 91, , 2017 | DOI

Article
Fernández-Costas, C., Palanti, S., Charpentier, J.-P., Sanromán, M.Á., Moldes, D.
A Sustainable Treatment for Wood Preservation: Enzymatic Grafting of Wood Extractives
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 5, 9, 2017 | DOI

Article
Morandeira, L., Álvarez, M.S., Markiewicz, M., Stolte, S., Rodríguez, A., Sanromán, M.Á., Deive, F.J.
Testing True Choline Ionic Liquid Biocompatibility from a Biotechnological Standpoint
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 5, 9, 2017 | DOI

Article
Fernández-Costas, C., Palanti, S., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Enzymatic grafting of kraft lignin as a wood bio-protection strategy. Part 1: Factors affecting the process
Holzforschung, 71, 9, 2017 | DOI

Article
Fernández-Costas, C., Palanti, S., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Enzymatic grafting of kraft lignin as a wood bio-protection strategy. Part 2: Effectiveness against wood destroying basidiomycetes. Effect of copper entrapment
Holzforschung, 71, 9, 2017 | DOI

Article
Sandu, C., Popescu, M., Rosales, E., Pazos, M., Lazar, G., Sanromán, M.Á.
Electrokinetic oxidant soil flushing: A solution for in situ remediation of hydrocarbons polluted soils
Journal of Electroanalytical Chemistry, 799, , 2017 | DOI

Article
Bouzayani, B., Meijide, J., Pazos, M., Elaoud, S.C., Sanroman, M.A.
Removal of polyvinylamine sulfonate anthrapyridone dye by application of heterogeneous electro-Fenton process
Environmental Science and Pollution Research, 24, 22, 2017 | DOI

Article
Ouiriemmi, I., Karrab, A., Oturan, N., Pazos, M., Rozales, E., Gadri, A., Sanromán, M.Á., Ammar, S., Oturan, M.A.
Heterogeneous electro-Fenton using natural pyrite as solid catalyst for oxidative degradation of vanillic acid
Journal of Electroanalytical Chemistry, 797, , 2017 | DOI

Article
Jaramillo, A.C., Cobas, M., Hormaza, A., Sanromán, M.Á.
Degradation of Adsorbed Azo Dye by Solid-State Fermentation: Improvement of Culture Conditions, a Kinetic Study, and Rotating Drum Bioreactor Performance
Water, Air, and Soil Pollution, 228, 6, 2017 | DOI

Article
Xavier, L., Deive, F.J., Sanromán, M.A., Rodríguez, A., Freire, M.S., González-Álvarez, J., Gortáres-Moroyoqui, P., Ruíz-Cruz, S., Ulloa, R.G.
Increasing the Greenness of Lignocellulosic Biomass Biorefining Processes by Means of Biocompatible Separation Strategies
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 5, 4, 2017 | DOI

Article
Morandeira, L., Álvarez, M.S., Deive, F.J., Sanromán, M.Á., Rodríguez, A.
Contriving to selectively separate drugs with a hydrophilic ionic liquid
Separation and Purification Technology, 174, , 2017 | DOI

Article
Díez, A.M., Rosales, E., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Assessment of LED-assisted electro-Fenton reactor for the treatment of winery wastewater
Chemical Engineering Journal, 310, , 2017 | DOI

Article
Gautam, R.K., Banerjee, S., Sanroman, M.A., Chattopadhyaya, M.C.
Synthesis of copper coordinated dithiooxamide metal organic framework and its performance assessment in the adsorptive removal of tartrazine from water
Journal of Environmental Chemical Engineering, 5, 1, 2017 | DOI

Article
Morandeira, L., Deive, F.J., Sanromán, M.Á., Rodríguez, A., Álvarez, M.S.
Aqueous two-phase systems containing imidazolium ionic liquids and a Tween surfactant
Journal of Chemical Thermodynamics, 105, , 2017 | DOI

Article
Wolf-Márquez, V.E., Martínez-Trujillo, M.A., Aguilar Osorio, G., Patiño, F., Álvarez, M.S., Rodríguez, A., Sanromán, M.Á., Deive, F.J.
Scaling-up and ionic liquid-based extraction of pectinases from Aspergillus flavipes cultures
Bioresource Technology, 225, , 2017 | DOI

Book Chapter
Sanromán, M.A., Deive, F.J.
Food Enzymes
Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Food and Beverages Industry, , , 2017 | DOI

Book Chapter
Deive, F.J., Sanromán, M.Á.
Bioreactor Development for the Cultivation of Extremophilic Microorganisms
Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Bioprocesses, Bioreactors and Controls, , , 2017 | DOI

Article
Díez, A.M., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Sequential two-column electro-Fenton-photolytic reactor for the treatment of winery wastewater
Environmental Science and Pollution Research, 24, 2, 2017 | DOI

Editorial
Larroche, C., Sanromán, M.A., Du, G., Pandey, A.
Preface
Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Bioprocesses, Bioreactors and Controls, , , 2017 | DOI

Article
Meijide, J., Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
p-Nitrophenol degradation by electro-Fenton process: Pathway, kinetic model and optimization using central composite design
Chemosphere, 185, , 2017 | DOI

Article
Bocos, E., González-Romero, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Application of electro-Fenton treatment for the elimination of 1-Butyl-3-methylimidazolium triflate from polluted water
Chemical Engineering Journal, 318, , 2017 | DOI

Editorial
Pandey, A., Sanromán, M.Á., Du, G., Soccol, C.R., Dussap, C.-G.
Preface
Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Food and Beverages Industry, , , 2017 | DOI

Article
Gutiérrez-Arnillas, E., Arellano, M., Deive, F.J., Rodríguez, A., Sanromán, M.Á.
Unravelling the suitability of biological induction for halophilic lipase production by Halomonas sp. LM1C cultures
Bioresource Technology, 239, , 2017 | DOI

Article
Meijide, J., Gómez, J., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Degradation of thiamethoxam by the synergetic effect between anodic oxidation and Fenton reactions
Journal of Hazardous Materials, 319, , 2016 | DOI

Article
Gutiérrez-Arnillas, E., Álvarez, M.S., Deive, F.J., Rodríguez, A., Sanromán, M.Á.
New horizons in the enzymatic production of biodiesel using neoteric solvents
Renewable Energy, 98, , 2016 | DOI

Article
Bocos, E., Oturan, N., Pazos, M., Sanromán, M.Á., Oturan, M.A.
Elimination of radiocontrast agent diatrizoic acid by photo-Fenton process and enhanced treatment by coupling with electro-Fenton process
Environmental Science and Pollution Research, 23, 19, 2016 | DOI

Book
Larroche, C., Sanromán, M.A., Du, G., Pandey, A.
Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Bioprocesses, Bioreactors and Controls
Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Bioprocesses, Bioreactors and Controls, , , 2016 | DOI

Book
Pandey, A., Sanromán, M.Á., Du, G., Soccol, C.R., Dussap, C.-G.
Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Food and Beverages Industry
Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Food and Beverages Industry, , , 2016 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Gómez, L., Ulloa, R.G., Deive, F.J., Sanromán, M.A., Rodríguez, A.
Antibiotics in swine husbandry effluents: Laying the foundations for their efficient removal with a biocompatible ionic liquid
Chemical Engineering Journal, 298, , 2016 | DOI

Book Chapter
Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Advanced oxidation processes using nanomaterials
Advanced Nanomaterials for Wastewater Remediation, , , 2016 | DOI

Article
Cobas, M., Danko, A.S., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Removal of metal and organic pollutants from wastewater by a sequential selective technique
Bioresource Technology, 213, , 2016 | DOI

Article
Bocos, E., Brillas, E., Sanromán, M.A., Sirés, I.
Electrocoagulation: Simply a Phase Separation Technology? the Case of Bronopol Compared to Its Treatment by EAOPs
Environmental Science and Technology, 50, 14, 2016 | DOI

Article
Gutiérrez-Arnillas, E., Rodríguez, A., Sanromán, M.A., Deive, F.J.
New sources of halophilic lipases: Isolation of bacteria from Spanish and Turkish saltworks
Biochemical Engineering Journal, 109, , 2016 | DOI

Article
Bocos, E., Iglesias, O., Pazos, M., Ángeles Sanromán, M.
Nickel foam a suitable alternative to increase the generation of Fenton’s reagents
Process Safety and Environmental Protection, 101, , 2016 | DOI

Article
Ferreira, L., Rosales, E., Danko, A.S., Sanromán, M.A., Pazos, M.M.
Bacillus thuringiensis a promising bacterium for degrading emerging pollutants
Process Safety and Environmental Protection, 101, , 2016 | DOI

Article
Díez, A.M., Iglesias, O., Rosales, E., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Optimization of two-chamber photo electro Fenton reactor for the treatment of winery wastewater
Process Safety and Environmental Protection, 101, , 2016 | DOI

Article
Rosales, E., Meijide, J., Tavares, T., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Grapefruit peelings as a promising biosorbent for the removal of leather dyes and hexavalent chromium
Process Safety and Environmental Protection, 101, , 2016 | DOI

Article
Cobas, M., Meijide, J., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Chestnut shells to mitigate pesticide contamination
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 61, , 2016 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Deive, F.J., Sanromán, M.Á., Rodríguez, A.
Microbial Adaptation to Ionic Liquids Increases the “talent” to Treat Contaminants
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 4, 3, 2016 | DOI

Article
Bocos, E., Pérez-Álvarez, D., Pazos, M., Rodríguez-Argüelles, M.C., Sanromán, M.A.
Coated nickel foam electrode for the implementation of continuous electro-Fenton treatment
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 91, 3, 2016 | DOI

Article
Bocos, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Electro-Fenton treatment of imidazolium-based ionic liquids: Kinetics and degradation pathways
RSC Advances, 6, 3, 2016 | DOI

Article
Bocos, E., Oturan, N., Sanromán, M.Á., Oturan, M.A.
Elimination of radiocontrast agent Diatrizoic acid from water by electrochemical advanced oxidation: Kinetics study, mechanism and mineralization pathway
Journal of Electroanalytical Chemistry, 772, , 2016 | DOI

Article
Othman, A.M., González-Domínguez, E., Sanromán, Á., Correa-Duarte, M., Moldes, D.
Immobilization of laccase on functionalized multiwalled carbon nanotube membranes and application for dye decolorization
RSC Advances, 6, 115, 2016 | DOI

Article
Bounab, L., Iglesias, O., Pazos, M., Sanromán, M.A., González-Romero, E.
Effective monitoring of the electro-Fenton degradation of phenolic derivatives by differential pulse voltammetry on multi-walled-carbon nanotubes modified screen-printed carbon electrodes
Applied Catalysis B: Environmental, 180, , 2016 | DOI

Article
Sandu, C., Popescu, M., Rosales, E., Bocos, E., Pazos, M., Lazar, G., Sanromán, M.A.
Electrokinetic-Fenton technology for the remediation of hydrocarbons historically polluted sites
Chemosphere, 156, , 2016 | DOI

Article
de los Ángeles Fernandez, M., de los Ángeles Sanromán, M., Marks, S., Makinia, J., Gonzalez del Campo, A., Rodrigo, M., Fernandez, F.J.
A grey box model of glucose fermentation and syntrophic oxidation in microbial fuel cells
Bioresource Technology, 200, , 2016 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Rodríguez, A., Sanromán, M.T., Deive, F.J.
Simultaneous biotreatment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and dyes in a one-step bioreaction by an acclimated Pseudomonas strain
Bioresource Technology, 198, , 2015 | DOI

Article
Gautam, P.K., Gautam, R.K., Banerjee, S., Lofrano, G., Sanroman, M.A., Chattopadhyaya, M.C., Pandey, J.D.
Preparation of activated carbon from Alligator weed (Alternenthera philoxeroids) and its application for tartrazine removal: Isotherm, kinetics and spectroscopic analysis
Journal of Environmental Chemical Engineering, 3, 4, 2015 | DOI

Article
Gautam, R.K., Rawat, V., Banerjee, S., Sanroman, M.A., Soni, S., Singh, S.K., Chattopadhyaya, M.C.
Synthesis of bimetallic Fe-Zn nanoparticles and its application towards adsorptive removal of carcinogenic dye malachite green and Congo red in water
Journal of Molecular Liquids, 212, , 2015 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Esperança, J.M.S.S., Deive, F.J., Sanromán, M.Á., Rodríguez, A.
A biocompatible stepping stone for the removal of emerging contaminants
Separation and Purification Technology, 153, , 2015 | DOI

Article
Torres-Plasencia, G., Gutiérrez-Arnillas, E., Deive, F.J., Ángeles Sanromán, M., Rodríguez, A.
Triggering phase disengagement of 1-alkyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquids by using inorganic and organic salts
Journal of Chemical Thermodynamics, 88, , 2015 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Patiño, F., Deive, F.J., Sanromán, M.Á., Rodríguez, A.
Aqueous immiscibility of cholinium chloride ionic liquid and Triton surfactants
Journal of Chemical Thermodynamics, 91, , 2015 | DOI

Article
Fernández de Dios, M.Á., Rosales, E., Fernández-Fernández, M., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Degradation of organic pollutants by heterogeneous electro-Fenton process using Mn-alginate composite
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 90, 8, 2015 | DOI

Article
Bocos, E., Alfaya, E., Iglesias, O., Pazos, M., Ángeles Sanromán, M.
Application of a new sandwich of granular activated and fiber carbon as cathode in the electrochemical advanced oxidation treatment of pharmaceutical effluents
Separation and Purification Technology, 151, , 2015 | DOI

Article
Iglesias, O., Meijide, J., Bocos, E., Sanromán, M.Á., Pazos, M.
New approaches on heterogeneous electro-Fenton treatment of winery wastewater
Electrochimica Acta, 169, , 2015 | DOI

Erratum
Iglesias, O., Meijide, J., Bocos, E., Ángeles Sanromán, M., Pazos, M.
Erratum: New approaches on heterogeneous electro-Fenton treatment of winery waste water (Electrochemica Acta 2015 (134-141))
Electrochimica Acta, 171, , 2015 | DOI

Article
Gutiérrez-Arnillas, E., Deive, F.J., Sanromán, M.A., Rodríguez, A.
Ionic liquids for the concomitant use in extremophiles lysis and extremozymes extraction
Bioresource Technology, 186, , 2015 | DOI

Article
Moscoso, F., Deive, F.J., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Insights into polyaromatic hydrocarbon biodegradation by Pseudomonas stutzeri CECT 930: operation at bioreactor scale and metabolic pathways
International Journal of Environmental Science and Technology, 12, 4, 2015 | DOI

Article
Bocos, E., Fernandez-Costas, C., Pazos, M., Sanroman, M.T.
Removal of PAHs and pesticides from polluted soils by enhanced electrokinetic-Fenton treatment
Chemosphere, 125, , 2015 | DOI

Article
Rosales, E., Ferreira, L., Sanromán, M.Á., Tavares, T., Pazos, M.
Enhanced selective metal adsorption on optimised agroforestry waste mixtures
Bioresource Technology, 182, , 2015 | DOI

Article
Ferreira, L., Rosales, E., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Preliminary testing and design of permeable bioreactive barrier for phenanthrene degradation by Pseudomonas stutzeri CECT 930 immobilized in hydrogel matrices
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 90, 3, 2015 | DOI

Article
Fernández-Fernández, M., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Wood hydrophobization by laccase-assisted grafting of lauryl gallate
Journal of Wood Chemistry and Technology, 35, 2, 2015 | DOI

Article
Ferreira, L., Rosales, E., Sanromán, M.A., Pazos, M.M.
Scale-up of removal process using a remediating-bacterium isolated from marine coastal sediment
RSC Advances, 5, 46, 2015 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Rodríguez, A., Sanromán, M.A., Deive, F.J.
Microbial adaptation to ionic liquids
RSC Advances, 5, 23, 2015 | DOI

Article
Alfaya, E., Iglesias, O., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Environmental application of an industrial waste as catalyst for the electro-Fenton-like treatment of organic pollutants
RSC Advances, 5, 19, 2015 | DOI

Article
Iglesias, O., de Dios, M.A.F., Tavares, T., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Heterogeneous electro-Fenton treatment: Preparation, characterization and performance in groundwater pesticide removal
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 27, , 2015 | DOI

Article
Bounab, L., Iglesias, O., González-Romero, E., Pazos, M., Ángeles Sanromán, M.
Effective heterogeneous electro-Fenton process of m-cresol with iron loaded actived carbon
RSC Advances, 5, 39, 2015 | DOI

Article
Echeverría, M., Deive, F.J., Sanromán, M.A., Rodríguez, A., Abreu, C.M., Echeverría, C.A.
An inert ionic liquid-based system for ascertaining electrolyte diffusivity in protective coatings
Corrosion, 71, 3, 2015 | DOI

Article
Deive, F.J., Ruivo, D., Rodrigues, J.V., Gomes, C.M., Sanromán, M.A., Rebelo, L.P.N., Esperança, J.M.S.S., Rodríguez, A.
On the hunt for truly biocompatible ionic liquids for lipase-catalyzed reactions
RSC Advances, 5, 5, 2015 | DOI

Article
Moscoso, F., Sieira, M., Domínguez, A., Deive, F.J., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Efficient biosynthesis of a chitinase from Halobacterium salinarum expressed in Escherichia coli
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 89, 11, 2014 | DOI

Article
Echeverría, M., Abreu, C.M., Deive, F.J., Sanromán, M.A., Rodríguez, A.
Ionic liquids improve the anticorrosion performance of Zn-rich coatings
RSC Advances, 4, 103, 2014 | DOI

Article
Dios, M.A.F.D., Iglesias, O., Bocos, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Application of benthonic microbial fuel cells and electro-Fenton process to dye decolourisation
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 5, 2014 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Gutiérrez, E., Rodríguez, A., Sanromán, M.A., Deive, F.J.
Environmentally benign sequential extraction of heavy metals from marine sediments
Industrial and Engineering Chemistry Research, 53, 20, 2014 | DOI

Book Chapter
Fernández-Costas, C., Gouveia, S., Sanromán, M., Moldes, D.
Kraft lignins from spent cooking liquors: Structural and biotechnological application
Lignin: Structural Analysis, Applications in Biomaterials and Ecological Significance, , , 2014 | DOI

Article
Iglesias, O., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Surfactant-enhanced solubilization and simultaneous degradation of phenanthrene in marine sediment by electro-fenton treatment
Industrial and Engineering Chemistry Research, 53, 8, 2014 | DOI

Article
Bocos, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Electro-Fenton decolourization of dyes in batch mode by the use of catalytic activity of iron loaded hydrogels
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 89, 8, 2014 | DOI

Article
Cobas, M., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Box-Behnken methodology for Cr (VI) and leather dyes removal by an eco-friendly biosorbent: F. vesiculosus
Bioresource Technology, 160, , 2014 | DOI

Article
Fernández-Fernández, M., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Potential of laccase for modification of Eucalyptus globulus wood: A XPS study
Wood Science and Technology, 48, 1, 2014 | DOI

Article
Cobas, M., Ferreira, L., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Assessment of sepiolite as a low-cost adsorbent for phenanthrene and pyrene removal: Kinetic and equilibrium studies
Ecological Engineering, 70, , 2014 | DOI

Article
Fernández De Dios, M.Á., Iglesias, O., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Application of electro-fenton technology to remediation of polluted effluents by self-sustaining process
The Scientific World Journal, 2014, , 2014 | DOI

Article
Fernández-Costas, C., Gouveia, S., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Structural characterization of Kraft lignins from different spent cooking liquors by 1D and 2D Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy
Biomass and Bioenergy, 63, , 2014 | DOI

Article
Iglesias, O., Gómez, J., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Electro-Fenton oxidation of imidacloprid by Fe alginate gel beads
Applied Catalysis B: Environmental, 144, , 2014 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Mateo, A., Deive, F.J., Ángeles Sanromán, M., Rodríguez, A.
Influence of the addition of Tween 20 on the phase behaviour of ionic liquids-based aqueous systems
Journal of Chemical Thermodynamics, 79, , 2014 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Rivas, M., Deive, F.J., Sanromán, M.A., Rodríguez, A.
Ionic liquids and non-ionic surfactants: A new marriage for aqueous segregation
RSC Advances, 4, 62, 2014 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Moscoso, F., Rodríguez, A., Sanromán, M.A., Deive, F.J.
Hybrid sequential treatment of aromatic hydrocarbon-polluted effluents using non-ionic surfactants as solubilizers and extractants
Bioresource Technology, 162, , 2014 | DOI

Article
Gutiérrez, E., Álvarez, M.S., Deive, F.J., Sanromán, M.A., Rodríguez, A.
Phase segregation in aqueous solutions of non-ionic surfactants using ammonium, magnesium and iron salts
Journal of Chemical Thermodynamics, 70, , 2014 | DOI

Article
Macía, P., Fernández-Costas, C., Rodríguez, E., Sieiro, P., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Technosols as a novel valorization strategy for an ecological management of dredged marine sediments
Ecological Engineering, 67, , 2014 | DOI

Article
Sklavounos, E., Iakovlev, M., Survase, S., Gouveia, S., Moldes, D., Sanromán, M.Á., Van Heiningen, A.
Comparison of two conditioning schemes for detoxifying SO2-ethanol-water hydrolysate from lignocellulosics for ABE fermentation
Nordic Pulp and Paper Research Journal, 29, 3, 2014 | DOI

Article
Fernández-Fernández, M., Moldes, D., Domínguez, A., Sanromán, M.A., Tavares, A.P.M., Rodríguez, O., Macedo, E.A.
Stability and kinetic behavior of immobilized laccase from Myceliophthora thermophila in the presence of the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
Biotechnology Progress, 30, 4, 2014 | DOI

Review
Fernández-Fernández, M., Sanromán, M.T., Moldes, D.
Recent developments and applications of immobilized laccase
Biotechnology Advances, 31, 8, 2013 | DOI

Article
Ferreira, L., Cobas, M., Tavares, T., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Assessment of Arthrobacter viscosus as reactive medium for forming permeable reactive biobarrier applied to PAHs remediation
Environmental Science and Pollution Research, 20, 10, 2013 | DOI

Article
Moscoso, F., Teijiz, I., Deive, F.J., Sanromán, M.A.
Approaching chlorpyrifos bioelimination at bench scale bioreactor
Bioprocess and Biosystems Engineering, 36, 9, 2013 | DOI

Article
Iglesias, O., Fernández de Dios, M.A., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Using iron-loaded sepiolite obtained by adsorption as a catalyst in the electro-Fenton oxidation of Reactive Black 5
Environmental Science and Pollution Research, 20, 9, 2013 | DOI

Article
Moscoso, F., Ferreira, L., Fernández De Dios, M.A., Deive, F.J., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Development of an industrial microbial system for chitinolytic enzymes production
Industrial and Engineering Chemistry Research, 52, 30, 2013 | DOI

Article
Rosales, E., Pazos, M., Ángeles Sanromán, M.
Feasibility of Solid-State Fermentation Using Spent Fungi-Substrate in the Biodegradation of PAHs
Clean – Soil, Air, Water, 41, 6, 2013 | DOI

Article
Pazos, M., Iglesias, O., Gómez, J., Rosales, E., Sanromán, M.A.
Remediation of contaminated marine sediment using electrokinetic-Fenton technology
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19, 3, 2013 | DOI

Article
Iglesias, O., Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Electro-Fenton decolourisation of dyes in an airlift continuous reactor using iron alginate beads
Environmental Science and Pollution Research, 20, 4, 2013 | DOI

Article
Iglesias, O., de Dios, M.A.F., Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Optimisation of decolourisation and degradation of Reactive Black 5 dye under electro-Fenton process using Fe alginate gel beads
Environmental Science and Pollution Research, 20, 4, 2013 | DOI

Article
Deive, F.J., Álvarez, M.S., Sanromán, M.A., Longo, M.A.
North Western Spain hot springs are a source of lipolytic enzyme-producing thermophilic microorganisms
Bioprocess and Biosystems Engineering, 36, 2, 2013 | DOI

Article
Moscoso, F., Ferreira, L., Deive, F.J., Morán, P., Sanromán, M.A.
Viability of phenanthrene biodegradation by an isolated bacterial consortium: Optimization and scale-up
Bioprocess and Biosystems Engineering, 36, 2, 2013 | DOI

Article
Tariq, M., Moscoso, F., Deive, F.J., Rodriguez, A., Sanromán, M.A., Esperança, J.M.S.S., Canongia Lopes, J.N., Rebelo, L.P.N.
Probing the self-aggregation of ionic liquids in aqueous solutions using density and speed of sound data
Journal of Chemical Thermodynamics, 59, , 2013 | DOI

Article
Gouveia, S., Fernández-Costas, C., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Polymerisation of Kraft lignin from black liquors by laccase from Myceliophthora thermophila: Effect of operational conditions and black liquor origin
Bioresource Technology, 131, , 2013 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Moscoso, F., Rodríguez, A., Sanromán, M.A., Deive, F.J.
Novel physico-biological treatment for the remediation of textile dyes-containing industrial effluents
Bioresource Technology, 146, , 2013 | DOI

Article
Cobas, M., Ferreira, L., Tavares, T., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Development of permeable reactive biobarrier for the removal of PAHs by Trichoderma longibrachiatum
Chemosphere, 91, 5, 2013 | DOI

Article
Fernández de Dios, M.T., del Campo, A.G., Fernández, F.J., Rodrigo, M., Pazos, M., Sanromán, M.T.
Bacterial-fungal interactions enhance power generation in microbial fuel cells and drive dye decolourisation by an ex situ and in situ electro-Fenton process
Bioresource Technology, 148, , 2013 | DOI

Article
Tavares, A.P.M., Rodríguez, O., Fernández-Fernández, M., Domínguez, A., Moldes, D., Sanromán, M.A., Macedo, E.A.
Immobilization of laccase on modified silica: Stabilization, thermal inactivation and kinetic behaviour in 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate ionic liquid
Bioresource Technology, 131, , 2013 | DOI

Article
Moscoso, F., Ferreira, L., Deive, F.J., Morán, P., Sanromán, M.A.
Viability of phenanthrene biodegradation by an isolated bacterial consortium: Optimization and scale-up
Bioprocess and Biosystems Engineering, 36, 2, 2013 | DOI

Article
Moscoso, F., Teijiz, I., Sanromán, M.A., Deive, F.J.
On the suitability of a bacterial consortium to implement a continuous pahs biodegradation process in a stirred tank bioreactor
Industrial and Engineering Chemistry Research, 51, 49, 2012 | DOI

Conference Paper
Fernández-Fernández, M., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by immobilized laccase of Myceliophthora thermophila
CHISA 2012 – 20th International Congress of Chemical and Process Engineering and PRES 2012 – 15th Conference PRES, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Moscoso, F., Deive, F.J., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Microbial agents for the biodegradation of Metal Working Fluids at flask and bioreactor scale
CHISA 2012 – 20th International Congress of Chemical and Process Engineering and PRES 2012 – 15th Conference PRES, , , 2012 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Moscoso, F., Deive, F.J., Ángeles Sanromán, M., Rodríguez, A.
On the phase behaviour of polyethoxylated sorbitan (Tween) surfactants in the presence of potassium inorganic salts
Journal of Chemical Thermodynamics, 55, , 2012 | DOI

Article
Álvarez, M.S., Moscoso, F., Rodríguez, A., Sanromán, M.A., Deive, F.J.
Triton X surfactants to form aqueous biphasic systems: Experiment and correlation
Journal of Chemical Thermodynamics, 54, , 2012 | DOI

Article
Gouveia, S., Fernández-Costas, C., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Enzymatic polymerisation and effect of fractionation of dissolved lignin from Eucalyptus globulus Kraft liquor
Bioresource Technology, 121, , 2012 | DOI

Article
Moscoso, F., Teijiz, I., Deive, F.J., Sanromán, M.A.
Efficient PAHs biodegradation by a bacterial consortium at flask and bioreactor scale
Bioresource Technology, 119, , 2012 | DOI

Review
Deive, F.J., López, E., Rodríguez, A., Longo, M.A., Sanromán, M.Á.
Targeting the Production of Biomolecules by Extremophiles at Bioreactor Scale
Chemical Engineering and Technology, 35, 9, 2012 | DOI

Article
Lopez, E., Dominguez, B., Deive, F.J., Sanroman, M.A., Longo, M.A.
Scaling-up the production of thermostable lipolytic enzymes from Thermus aquaticus YT1
Bioprocess and Biosystems Engineering, 35, 6, 2012 | DOI

Article
Deive, F.J., Avarez, M.S., Moran, P., Sanroman, M.A., Longo, M.A.
A process for extracellular thermostable lipase production by a novel Bacillus thermoamylovorans strain
Bioprocess and Biosystems Engineering, 35, 6, 2012 | DOI

Article
Rosales, E., Sanromán, M.A., Pazos, M.
Application of central composite face-centered design and response surface methodology for the optimization of electro-Fenton decolorization of Azure B dye
Environmental Science and Pollution Research, 19, 5, 2012 | DOI

Article
Fonseca, B., Pazos, M., Tavares, T., Sanromán, M.A.
Removal of hexavalent chromium of contaminated soil by coupling electrokinetic remediation and permeable reactive biobarriers
Environmental Science and Pollution Research, 19, 5, 2012 | DOI

Article
Rosales, E., Pérez-Paz, A., Vázquez, X., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Isolation of novel benzo[a]anthracene-degrading microorganisms and continuous bioremediation in an expanded-bed bioreactor
Bioprocess and Biosystems Engineering, 35, 5, 2012 | DOI

Article
Moldes, D., Fernández-Fernández, M., Sanromán, M.A.
Role of laccase and low molecular weight metabolites from Trametes versicolor in dye decolorization
The Scientific World Journal, 2012, , 2012 | DOI

Article
Rosales, E., Iglesias, O., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Decolourisation of dyes under electro-Fenton process using Fe alginate gel beads
Journal of Hazardous Materials, 213-214, , 2012 | DOI

Review
Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Advances in the Electro-Fenton Process for Remediation of Recalcitrant Organic Compounds
Chemical Engineering and Technology, 35, 4, 2012 | DOI

Article
Alcántara, M.T., Gómez, J., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Electrokinetic remediation of lead and phenanthrene polluted soils
Geoderma, 173-174, , 2012 | DOI

Article
Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.A., Tavares, T.
Application of zeolite-Arthrobacter viscosus system for the removal of heavy metal and dye: Chromium and Azure B
Desalination, 284, , 2012 | DOI

Conference Paper
Gouveia, S., Fernández-Costas, C., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Effect of black liquor type and lignin fractionation on the polymerisation of a Kraft lignin by laccase. Optimisation of the operation conditions
NWBC 2012 – 4th Nordic Wood Biorefinery Conference, , , 2012 | DOI

Article
Moscoso, F., Deive, F.J., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Technoeconomic assessment of phenanthrene degradation by Pseudomonas stutzeri CECT 930 in a batch bioreactor
Bioresource Technology, 104, , 2012 | DOI

Article
Moscoso, F., Deive, F.J., Villar, P., Pena, R., Herrero, L., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Assessment of a process to degrade metal working fluids using Pseudomonas stutzeri CECT 930 and indigenous microbial consortia
Chemosphere, 86, 4, 2012 | DOI

Conference Paper
Fernández-Fernández, M., Sanromán, M.A., Moldes, D.
Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by immobilized laccase of Myceliophthora thermophila
CHISA 2012 – 20th International Congress of Chemical and Process Engineering and PRES 2012 – 15th Conference PRES, , , 2012 | DOI

Article
Deive, F.J., Avarez, M.S., Moran, P., Sanroman, M.A., Longo, M.A.
A process for extracellular thermostable lipase production by a novel Bacillus thermoamylovorans strain
Bioprocess and Biosystems Engineering, 35, 6, 2012 | DOI

Article
Pazos, M., Alcántara, M.T., Rosales, E., Sanromán, M.A.
Hybrid technologies for the remediation of diesel fuel polluted soil
Chemical Engineering and Technology, 34, 12, 2011 | DOI

Article
Rosales, E., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Comparative efficiencies of the decolourisation of leather dyes by enzymatic and electrochemical treatments
Desalination, 278, 01/03/2021 0:00, 2011 | DOI

Article
Domínguez, A., Rodríguez, O., Tavares, A.P.M., Macedo, E.A., Asunción Longo, M., Ángeles Sanromán, M.
Studies of laccase from Trametes versicolor in aqueous solutions of several methylimidazolium ionic liquids
Bioresource Technology, 102, 16, 2011 | DOI

Article
Rivera, M., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Development of an electrochemical cell for the removal of Reactive Black 5
Desalination, 274, 01/03/2021 0:00, 2011 | DOI

Article
Fuciños, P., Pastrana, L., Sanromán, A., Longo, M.A., Hermoso, J.A., Rúa, M.L.
An esterase from Thermus thermophilus HB27 with hyper-thermoalkalophilic properties: Purification, characterisation and structural modelling
Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 70, 03/04/2021 0:00, 2011 | DOI

Article
López, E., Alonso, B., Deive, F.J., Sanromán, M.A., Longo, M.A.
On the hyperthermostability of lipolytic enzymes from Thermus aquaticus YT-1: Exploring their application to polymer degradation
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 86, 6, 2011 | DOI

Article
Deive, F.J., Rodríguez, A., Varela, A., Rodrígues, C., Leitão, M.C., Houbraken, J.A.M.P., Pereiro, A.B., Longo, M.A., Sanromán, M.Á., Samson, R.A., Rebelo, L.P.N., Silva Pereira, C.
Impact of ionic liquids on extreme microbial biotypes from soil
Green Chemistry, 13, 3, 2011 | DOI

Article
Fonseca, B., Pazos, M., Figueiredo, H., Tavares, T., Sanromán, M.A.
Desorption kinetics of phenanthrene and lead from historically contaminated soil
Chemical Engineering Journal, 167, 1, 2011 | DOI

Article
Deive, F.J., Domínguez, A., Barrio, T., Moscoso, F., Morán, P., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Decolorization of dye Reactive Black 5 by newly isolated thermophilic microorganisms from geothermal sites in Galicia (Spain)
Journal of Hazardous Materials, 182, 44256, 2010 | DOI

Article
Pazos, M., Branco, M., Neves, I.C., Sanromán, M.A., Tavares, T.
Removal of Cr(VI) from aqueous solutions by a bacterial biofilm supported on zeolite: Optimisation of the operational conditions and scale-up of the bioreactor
Chemical Engineering and Technology, 33, 12, 2010 | DOI

Article
Domínguez, A., Deive, F.J., Angeles Sanromán, M., Longo, M.A.
Biodegradation and utilization of waste cooking oil by Yarrowia lipolytica CECT 1240
European Journal of Lipid Science and Technology, 112, 11, 2010 | DOI

Article
López, E., Deive, F.J., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Strategies for utilisation of food-processing wastes to produce lipases in solid-state cultures of Rhizopus oryzae
Bioprocess and Biosystems Engineering, 33, 8, 2010 | DOI

Article
Deive, F.J., Domínguez, A., Barrio, T., Moscoso, F., Morán, P., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Decolorization of dye Reactive Black 5 by newly isolated thermophilic microorganisms from geothermal sites in Galicia (Spain)
Journal of Hazardous Materials, 182, 01/03/2021 0:00, 2010 | DOI

Article
Rodríguez-Argüelles, M.C., Villalonga, R., Serra, C., Cao, R., Sanromán, M.A., Longo, M.A.
A copper(II) thiosemicarbazone complex built on gold for the immobilization of lipase and laccase
Journal of Colloid and Interface Science, 348, 1, 2010 | DOI

Book Chapter
Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Vegetable Flavors from Cell Culture
Handbook of Fruit and Vegetable Flavors, , , 2010 | DOI

Article
Alcántara, M.T., Gómez, J., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Electrokinetic remediation of PAH mixtures from kaolin
Journal of Hazardous Materials, 179, 01/03/2021 0:00, 2010 | DOI

Article
Gómez, J., Alcántara, M.T., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Soil washing using cyclodextrins and their recovery by application of electrochemical technology
Chemical Engineering Journal, 159, 01/03/2021 0:00, 2010 | DOI

Review
Pazos, M., Rosales, E., Alcántara, T., Gómez, J., Sanromán, M.A.
Decontamination of soils containing PAHs by electroremediation: A review
Journal of Hazardous Materials, 177, 01/03/2021 0:00, 2010 | DOI

Article
Domínguez, A., Deive, F.J., Pastrana, L., Rúa, M.L., Longo, M.A., Sanroman, M.A.
Thermostable lipolytic enzymes production in batch and continuous cultures of Thermus thermophilus HB27
Bioprocess and Biosystems Engineering, 33, 3, 2010 | DOI

Article
Deive, F.J., Sanromán, M.A., Longo, M.A.
A comprehensive study of lipase production by Yarrowia lipolytica CECT 1240 (ATCC 18942): From shake flask to continuous bioreactor
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 85, 2, 2010 | DOI

Article
Gómez, J., Alcántara, M.T., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Remediation of polluted soil by a two-stage treatment system: Desorption of phenanthrene in soil and electrochemical treatment to recover the extraction agent
Journal of Hazardous Materials, 173, 01/03/2021 0:00, 2010 | DOI

Conference Paper
Longo, M.A., Carvalho, E., Deive, F.J., Sanroman, M.A.
An approach to the characterization of a novel thermophilic Bacillus thermoamylovorans lipase
Chemical Engineering Transactions, 20, , 2010 | DOI

Article
López, E., Deive, F.J., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Culture conditions and investigation of bioreactor configurations for lipase production by rhizopus oryzae
Chemical Engineering and Technology, 33, 6, 2010 | DOI

Conference Paper
Sanromán, M.A., Deive, F.J., Domínguez, A., Barrio, T., Longo, M.A.
Dye decolourization by newly isolated thermophilic microorganisms
Chemical Engineering Transactions, 20, , 2010 | DOI

Article
Rosales, E., Pazos, M., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Electro-Fenton decoloration of dyes in a continuous reactor: A promising technology in colored wastewater treatment
Chemical Engineering Journal, 155, 01/02/2021 0:00, 2009 | DOI

Article
Deive, F.J., Sanromán, M.A., Longo, M.A.
Evaluation of a novel Bacillus strain from a north-western Spain hot spring as a source of extracellular thermostable lipase
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84, 10, 2009 | DOI

Article
Rosales, E., Pazos, M., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Influence of operational parameters on electro-Fenton degradation of organic pollutants from soil
Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 44, 11, 2009 | DOI

Article
Rivera, M., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Improvement of dye electrochemical treatment by combination with ultrasound technique
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84, 8, 2009 | DOI

Article
Alcántara, M.T., Gómez, J., Pazos, M., Sanromán, M.A.
PAHs soil decontamination in two steps: Desorption and electrochemical treatment
Journal of Hazardous Materials, 166, 1, 2009 | DOI

Article
Deive, F.J., Carvalho, E., Pastrana, L., Rúa, M.L., Longo, M.A., Sanroman, M.A.
Strategies for improving extracellular lipolytic enzyme production by Thermus thermophilus HB27
Bioresource Technology, 100, 14, 2009 | DOI

Article
Deive, F.J., Carvalho, E., Pastrana, L., Rúa, M.L., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Assessment of relevant factors influencing lipolytic enzyme production by Thermus thermophilus HB27 in laboratory-scale bioreactors
Chemical Engineering and Technology, 32, 4, 2009 | DOI

Article
Chico, B., Camacho, C., Pérez, M., Longo, M.A., Sanromán, M.A., Pingarrón, J.M., Villalonga, R.
Polyelectrostatic immobilization of gold nanoparticles-modified peroxidase on alginate-coated gold electrode for mediatorless biosensor construction
Journal of Electroanalytical Chemistry, 629, 01/02/2021 0:00, 2009 | DOI

Article
Gómez, J., Alcántara, M.T., Pazos, M., Sanromán, M.A.
A two-stage process using electrokinetic remediation and electrochemical degradation for treating benzo[a]pyrene spiked kaolin
Chemosphere, 74, 11, 2009 | DOI

Article
Pazos, M., Alcántara, M.T., Cameselle, C., Sanromán, M.A.
Evaluation of electrokinetic technique for industrial waste decontamination
Separation Science and Technology, 44, 10, 2009 | DOI

Book Chapter
Longo, M.A., Deive, F.J., Domínguez, A., Sanromán, M.
Solid-state fermentation for food and feed application
Current Developments in Solid-state Fermentation, , , 2008 | DOI

Article
Fuciños, P., Rúa, M.L., Longo, M.A., Sanromán, M.A., Pastrana, L.
Thermal spring water enhances lipolytic activity in Thermus thermophilus HB27
Process Biochemistry, 43, 12, 2008 | DOI

Article
López, E., Deive, F.J., Longo, M.A., Sanromán, M.Á.
Lipolytic enzyme production by immobilized Rhizopus oryzae
Chemical Engineering and Technology, 31, 11, 2008 | DOI

Article
Camachos, C., Matías, J.C., Cao, R., Matos, M., Chico, B., Hernández, J., Longo, M.A., Sanromán, M.A., Villalonga, R.
Hydrogen peroxide biosensor with a supramolecular layer-by-layer design
Langmuir, 24, 15, 2008 | DOI

Conference Paper
Cameselle, C., Sanromán, Ma.A., Pazos, M.Ma.
Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering: Foreword
Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 43, 8, 2008 | DOI

Conference Paper
Pazos, M., Gouveia, S., Sanromán, M.A., Cameselle, C.
Electromigration of Mn, Fe, Cu and Zn with citric acid in contaminated clay
Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 43, 8, 2008 | DOI

Conference Paper
Alcántara, T., Pazos, M., Gouveia, S., Cameselle, C., Sanromán, M.A.
Remediation of phenanthrene from contaminated kaolinite by electroremediation-Fenton technology
Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 43, 8, 2008 | DOI

Conference Paper
Ricart, M.T., Pazos, M., Gouveia, S., Cameselle, C., Sanromán, M.A.
Removal of organic pollutants and heavy metals in soils by electrokinetic remediation
Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 43, 8, 2008 | DOI

Article
Pazos, M., Cameselle, C., Sanromán, M.A.
Remediation of dye-polluted kaolinite by combination of electrokinetic remediation and electrochemical treatment
Environmental Engineering Science, 25, 3, 2008 | DOI

Conference Paper
Alcántara, T., Pazos, M., Cameselle, C., Sanromán, M.A.
Electrochemical remediation of phenanthrene from contaminated kaolinite
Environmental Geochemistry and Health, 30, 2, 2008 | DOI

Article
Alcántara, M.T., Gómez, J., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Combined treatment of PAHs contaminated soils using the sequence extraction with surfactant-electrochemical degradation
Chemosphere, 70, 8, 2008 | DOI

Article
Alcántara, T., Gómez, J., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Enhanced production of laccase in Coriolopsis rigida grown on barley bran in flask or expanded-bed bioreactor
World Journal of Microbiology and Biotechnology, 23, 8, 2007 | DOI

Article
Rosales, E., Rodríguez Couto, S., Sanromán, M.A.
Increased laccase production by Trametes hirsuta grown on ground orange peelings
Enzyme and Microbial Technology, 40, 5, 2007 | DOI

Article
Domínguez, A., Gómez, J., Lorenzo, M., Sanromán, Á.
Enhanced production of laccase activity by Trametes versicolor immobilized into alginate beads by the addition of different inducers
World Journal of Microbiology and Biotechnology, 23, 3, 2007 | DOI

Article
Nogueira, M.G., Pazos, M., Sanromán, M.A., Cameselle, C.
Improving on electrokinetic remediation in spiked Mn kaolinite by addition of complexing agents
Electrochimica Acta, 52, 10 SPEC. ISS., 2007 | DOI

Article
Pazos, M., Ricart, M.T., Sanromán, M.A., Cameselle, C.
Enhanced electrokinetic remediation of polluted kaolinite with an azo dye
Electrochimica Acta, 52, 10 SPEC. ISS., 2007 | DOI

Article
Domínguez, A., Fuciños, P., Rúa, M.L., Pastrana, L., Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Stimulation of novel thermostable extracellular lipolytic enzyme in cultures of Thermus sp.
Enzyme and Microbial Technology, 40, 2, 2007 | DOI

Article
Couto, S.R., Sanromán, M.A.
The effect of violuric acid on the decolourization of recalcitrant dyes by laccase from Trametes hirsuta
Dyes and Pigments, 74, 1, 2007 | DOI

Article
Lorenzo, M., Couto, S.R., Sanromán, M.A.
Enhanced production of laccase by trametes versicolor: Effect on dye decolourisation
Afinidad, 64, 527, 2007 | DOI

Article
Moldes, D., Sanromán, Ma.Á.
Amelioration of the ability to decolorize dyes by laccase: Relationship between redox mediators and laccase isoenzymes in Trametes versicolor
World Journal of Microbiology and Biotechnology, 22, 11, 2006 | DOI

Article
Couto, S.R., Sanromán, M.A.
Application of solid-state fermentation to food industry-A review
Journal of Food Engineering, 76, 3, 2006 | DOI

Review
Longo, M.A., Sanromán, M.A.
Production of food aroma compounds: Microbial and enzymatic methodologies
Food Technology and Biotechnology, 44, 3, 2006 | DOI

Article
Gómez, J., Rodríguez Solar, D., Pazos, M., Sanromán, M.Á.
Applicability of Coriolopsis rigida for biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons
Biotechnology Letters, 28, 13, 2006 | DOI

Article
Couto, S.R., Moldes, D., Sanromán, Ma.A.
Optimum stability conditions of pH and temperature for ligninase and manganese-dependent peroxidase from Phanerochaete chrysosporium. Application to in vitro decolorization of Poly R-478 by MnP
World Journal of Microbiology and Biotechnology, 22, 6, 2006 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., López, E., Sanromán, M.A.
Utilisation of grape seeds for laccase production in solid-state fermentors
Journal of Food Engineering, 74, 2, 2006 | DOI

Article
Couto, S.R., Sanromán, M.Á.
Effect of two wastes from groundnut processing on laccase production and dye decolourisation ability
Journal of Food Engineering, 73, 4, 2006 | DOI

Article
Lorenzo, M., Moldes, D., Sanromán, M.A.
Effect of heavy metals on the production of several laccase isoenzymes by Trametes versicolor and on their ability to decolourise dyes
Chemosphere, 63, 6, 2006 | DOI

Article
Couto, S.R., Rosales, E., Sanromán, Ma.A.
Decolourization of synthetic dyes by Trametes hirsuta in expanded-bed reactors
Chemosphere, 62, 9, 2006 | DOI

Article
Pazos, M., Sanromán, M.A., Cameselle, C.
Improvement in electrokinetic remediation of heavy metal spiked kaolin with the polarity exchange technique
Chemosphere, 62, 5, 2006 | DOI

Article
Dominguez, A., Pastrana, L., Longo, M.A., Rúa, M.L., Sanroman, M.A.
Lipolytic enzyme production by Thermus thermophilus HB27 in a stirred tank bioreactor
Biochemical Engineering Journal, 26, 02/03/2021 0:00, 2005 | DOI

Article
Couto, S.R., Sanromán, M.A.
Coconut flesh: A novel raw material for laccase production by Trametes hirsuta under solid-state conditions.: Application to Lissamine Green B decolourization
Journal of Food Engineering, 71, 2, 2005 | DOI

Article
Cameselle, C., Pazos, M., Sanromán, M.A.
Selection of an electrolyte to enhance the electrochemical decolourisation of indigo. Optimisation and scale-up
Chemosphere, 60, 8, 2005 | DOI

Article
Lorenzo, M., Moldes, D., Rodríguez Couto, S., Sanromán, Ma.A.
Inhibition of laccase activity from Trametes versicolor by heavy metals and organic compounds
Chemosphere, 60, 8, 2005 | DOI

Article
Fuciños, P., Domínguez, A., Sanromán, M.A., Longo, M.A., Rúa, M.L., Pastrana, L.
Production of thermostable lipolytic activity by Thermus species
Biotechnology Progress, 21, 4, 2005 | DOI

Article
Domínguez, A., Couto, S.R., Sanromán, Ma.Á.
Dye decolorization by Trametes hirsuta immobilized into alginate beads
World Journal of Microbiology and Biotechnology, 21, 4, 2005 | DOI

Article
Gómez, J., Pazos, M., Couto, S.R., Sanromán, M.A.
Chestnut shell and barley bran as potential substrates for laccase production by Coriolopsis rigida under solid-state conditions
Journal of Food Engineering, 68, 3, 2005 | DOI

Article
Fuciños, P., Abadín, C.M., Sanromán, A., Longo, M.A., Pastrana, L., Rúa, M.L.
Identification of extracellular lipases/esterases produced by Thermus thermophilus HB27: Partial purification and preliminary biochemical characterisation
Journal of Biotechnology, 117, 3, 2005 | DOI

Article
Pazos, M., Cameselle, C., Sanromán, Ma.A.
Decolourization of a leather acid dye by electrochemical treatment
Afinidad, 62, 517, 2005 | DOI

Article
Sanromán, M.A., Pazos, M., Ricart, M.T., Cameselle, C.
Decolourisation of textile indigo dye by DC electric current
Engineering Geology, 77, 3-4 SPEC. ISS., 2005 | DOI

Review
Rodríguez Couto, S., Sanromán, Ma.A.
Application of solid-state fermentation to ligninolytic enzyme production
Biochemical Engineering Journal, 22, 3, 2005 | DOI

Article
Rosales, E., Couto, S.R., Sanromán, M.A.
Reutilisation of food processing wastes for production of relevant metabolites: Application to laccase production by Trametes hirsuta
Journal of Food Engineering, 66, 4, 2005 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Sanromán, Ma., Gübitz, G.M.
Influence of redox mediators and metal ions on synthetic acid dye decolourization by crude laccase from Trametes hirsuta
Chemosphere, 58, 4, 2005 | DOI

Article
Sanromán, M.Á., Pazos, M., Cameselle, C.
Optimisation of electrochemical decolourisation process of an azo dye, Methyl Orange
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 79, 12, 2004 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Sanromán, Ma.A.
Continuous decolourisation of a leather azo dye by Trametes hirsuta
Afinidad, 61, 514, 2004 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Sanromán, M.A., Hofer, D., Gübitz, G.M.
Stainless steel sponge: A novel carrier for the immobilisation of the white-rot fungus Trametes hirsuta for decolourization of textile dyes
Bioresource Technology, 95, 1, 2004 | DOI

Article
Couto, S.R., Rosales, E., Gundín, M., Sanromán, M.Á.
Exploitation of a waste from the brewing industry for laccase production by two Trametes species
Journal of Food Engineering, 64, 4, 2004 | DOI

Article
Moldes, D., Lorenzo, M., Sanromán, M.A.
Degradation or polymerisation of Phenol Red dye depending to the catalyst system used
Process Biochemistry, 39, 11, 2004 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Sanromán, M.A., Hofer, D., Gübitz, G.M.
Production of laccase by Trametes hirsuta grown in an immersion bioreactor and its application in the decolorization of dyes from a leather factory
Engineering in Life Sciences, 4, 3, 2004 | DOI

Article
Domínguez, A., Sanromán, A., Fuciños, P., Rúa, M.L., Pastrana, L., Longo, M.A.
Quantification of intra- and extra-cellular thermophilic lipase/esterase production by Thermus sp.
Biotechnology Letters, 26, 9, 2004 | DOI

Article
Moldes, D., Lorenzo, M., Sanromán, Ma.A.
Different proportions of laccase isoenzymes produced by submerged cultures of Trametes versicolor grown on lignocellulosic wastes
Biotechnology Letters, 26, 4, 2004 | DOI

Article
Sanromán, M.A., Pazos, M., Ricart, M.T., Cameselle, C.
Electrochemical decolourisation of structurally different dyes
Chemosphere, 57, 3, 2004 | DOI

Article
Rancaño, G., Lorenzo, M., Molares, N., Couto, S.R., Sanromán, Ma.Á.
Production of laccase by Trametes versicolor in an airlift fermentor
Process Biochemistry, 39, 4, 2003 | DOI

Article
López, E., Ramos, I., Sanromán, M.A.
Extracellular polysaccharides production by Arthrobacter viscosus
Journal of Food Engineering, 60, 4, 2003 | DOI

Article
Domínguez, A., Deive, F.J., Sanromán, M.A., Longo, M.A.
Effect of lipids and surfactants on extracellular lipase production by Yarrowia lipolytica
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 78, 11, 2003 | DOI

Article
Moredo, N., Lorenzo, M., Domínguez, A., Moldes, D., Cameselle, C., Sanroman, A.
Enhanced ligninolytic enzyme production and degrading capability of Phanerochaete chrysosporium and Trametes versicolor
World Journal of Microbiology and Biotechnology, 19, 7, 2003 | DOI

Article
Domínguez, A., Moredo, N., Rodríguez Couto, S., Sanromán, Ma.Á.
Change in both morphology and enzymatic production of Phanerochaete chrysosporium due to hydraulic shear stress
Afinidad, 60, 507, 2003 | DOI

Article
Domínguez, A., Costas, M., Longo, M.A., Sanromán, A.
A novel application of solid state culture: Production of lipases by Yarrowia lipolytica
Biotechnology Letters, 25, 15, 2003 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Moldes, D., Liébanas, A., Sanromán, A.
Investigation of several bioreactor configurations for laccase production by Trametes versicolor operating in solid-state conditions
Biochemical Engineering Journal, 15, 1, 2003 | DOI

Article
Cameselle, C., Pazos, M., Lorenzo, M., Sanromán, Ma.A.
Enhanced decolourisation ability of laccase towards various synthetic dyes by an electrocatalysis technology
Biotechnology Letters, 25, 8, 2003 | DOI

Article
Moldes, D., Gallego, P.P., Rodríguez Couto, S., Sanromán, A.
Grape seeds: The best lignocellulosic waste to produce laccase by solid state cultures of Trametes hirsuta
Biotechnology Letters, 25, 6, 2003 | DOI

Review
Rodríguez-Couto, S., Rodríguez, R., Gallego, P.P., Sanromán, A.
Biodegradation of grape cluster stems and Ligninolytic Enzyme production by Phanerochaete chrysosporium during semi-solid-state cultivation
Acta Biotechnologica, 23, 1, 2003 | DOI

Article
Moldes, D., Rodríguez Couto, S., Cameselle, C., Sanromàn, M.A.
Study of the degradation of dyes by MnP of Phanerochaete chrysosporium produced in a fixed-bed bioreactor
Chemosphere, 51, 4, 2003 | DOI

Article
Couto, S.R., Gundín, M., Lorenzo, M., Sanromán, M.Á.
Screening of supports and inducers for laccase production by Trametes versicolor in semi-solid-state conditions
Process Biochemistry, 38, 2, 2002 | DOI

Article
Couto, S.R., Barreiro, M., Rivela, I., Longo, M.A., Sanromán, Á.
Performance of a solid-state immersion bioreactor for ligninolytic enzyme production: Evaluation of different operational variables
Process Biochemistry, 38, 2, 2002 | DOI

Article
Rosales, E., Rodríguez Couto, S., Sanromán, A.
New uses of food waste: Application to laccase production by Trametes hirsuta
Biotechnology Letters, 24, 9, 2002 | DOI

Article
Cabaleiro, D.R., Rodríguez-Couto, S., Sanromán, A., Longo, M.A.
Comparison between the protease production ability of ligninolytic fungi cultivated in solid state media
Process Biochemistry, 37, 9, 2002 | DOI

Article
Lorenzo, M., Moldes, D., Rodríguez Couto, S., Sanromán, A.
Improving laccase production by employing different lignocellulosic wastes in submerged cultures of Trametes versicolor
Bioresource Technology, 82, 2, 2002 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Domínguez, A., Sanromán, A.
Photocatalytic degradation of dyes in aqueous solution operating in a fluidised bed reactor
Chemosphere, 46, 1, 2002 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Domínguez, A., Sanromán, Á.
Production of manganese-dependent peroxidase in a new solid-state bioreactor by Phanerochœte chrysosporium grown on wood shavings. Application to the decolorization of synthetic dyes
Folia Microbiologica, 47, 4, 2002 | DOI

Article
Domínguez, A., Rivela, I., Couto, S.R., Sanromán, M.A.
Design of a new rotating drum bioreactor for ligninolytic enzyme production by Phanerochaete chrysosporium grown on an inert support
Process Biochemistry, 37, 5, 2001 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Domínguez, A., Sanromán, A.
Utilisation of lignocellulosic wastes for lignin peroxidase production by semi-solid-state cultures of Phanerochaete chrysosporium
Biodegradation, 12, 5, 2001 | DOI

Article
Cabaleiro, D.R., Rodrguez, S., Sanromn, A., Longo, M.A.
Characterisation of deactivating agents and their influence on the stability of manganese-dependent peroxidase from Phanerochaete chrysosporium
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 76, 8, 2001 | DOI

Article
Couto, S.R., Rättö, M., Domínguez, A., Sanromán, A.
Strategies for improving ligninolytic enzyme activities in semi-solid-state bioreactors
Process Biochemistry, 36, 10, 2001 | DOI

Article
Domínguez, A., Rodríguez Couto, S., Sanromán, A.
Amelioration of ligninolytic enzyme production by Phanerochaete chrysosporium in airlift bioreactors
Biotechnology Letters, 23, 6, 2001 | DOI

Article
Couto, S.R., Rivela, I., Sanromán, A.
Design of different bioreactor configurations: Application to ligninolytic enzyme production in semi-solid-state cultivation
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 76, 1, 2001 | <a href="http://doi.org/10.1002/1097-4660(200101)76:13.0.CO;2-K” target=”_blank”>DOI

Article
Maceiras, R., Rodríguez-Couto, S., Sanromán, A.
Influence of several activators on the extracellular laccase activity and in vivo decolourization of Poly R-478 by semi-solid-state cultures of Trametes versicolor
Acta Biotechnologica, 21, 3, 2001 | <a href="http://doi.org/10.1002/1521-3846(200108)21:33.0.co;2-c” target=”_blank”>DOI

Article
Rivela, I., Rodríguez Couto, S., Sanromán, A.
Extracellular ligninolytic enzyme production by Phanerochaete chrysosporium in a new solid-state bioreactor
Biotechnology Letters, 22, 18, 2000 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Rivela, I., Muñoz, M.R., Sanromán, A.
Stimulation of ligninolytic enzyme production and the ability to decolourise Poly R-478 in semi-solid-state cultures of Phanerochaete chrysosporium
Bioresource Technology, 74, 2, 2000 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Rivela, I., Sanromán, A.
In vivo decolourization of the polymeric dye Poly R-478 by corncob cultures of Phanerochaete chrysosporium
Acta Biotechnologica, 20, 1, 2000 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Rivela, I., Muñoz, M.R., Sanromán, A.
Ligninolytic enzyme production and the ability of decolourisation of Poly R-478 in packed-bed bioreactors by Phanerochaete chrysosporium
Bioprocess Engineering, 23, 3, 2000 | DOI

Article
Santoro, R., Cameselle, C., Rodríguez-Couto, S., Sanromán, Á.
Influence of milk whey, nitrogen and phosphorus concentration on oxalic acid production by Aspergillus niger
Bioprocess Engineering, 20, 1, 1999 | DOI

Article
Rodríguez Couto, S., Longo, M.A., Cameselle, C., Sanromán, A.
Ligninolytic enzymes from corncob cultures of Phanerochaete chrysosporium under semi-solid-state conditions
Acta Biotechnologica, 19, 1, 1999 | DOI

Article
Rodríguez, S., Longo, M.A., Cameselle, C., Sanromán, A.
Production of manganese peroxidase and laccase in laboratory-scale bioreactors by Phanerochaete chrysosporium
Bioprocess Engineering, 20, 6, 1999 | DOI

Review
Rodríguez, S., Pallarés, J., Sanromán, A.
Comparison of two types of carriers for the production of ligninolytic enzymes by Phanerochaete chrysosporium during solid state culture conditions
Afinidad, 55, 473, 1998 | DOI

Book Chapter
Couto, S.R., Longo, M.A., Cameselle, C., Sanromán, A.
Influence of some inducers on activity of ligninolytic enzymes from corncob cultures of Phanerochaete chrysosporium in semi-solid-state conditions
Progress in Biotechnology, 15, C, 1998 | DOI

Article
Rodríguez, C.S., Santoro, R., Cameselle, C., Sanromán, A.
Laccase production in semi-solid cultures of Phanerochaete chrysosporium
Biotechnology Letters, 19, 10, 1997 | DOI

Article
Pallares, J., Rodriguez, S., Sanromán, A.
Determination of optimum conditions for immobilization of a-amilase on corn grits [Determinación de las condiciones óptimas de inmovilización de a-amilasa sobre carozo]
Afinidad, 53, 465, 1996 | DOI

Article
Sanromán, A.
Influence of nitrogen concentration in the production of citric acid by immobilized Aspergillus niger in a fluided-bed reactor [Influencia de la concentración de nitrógeno en la producción de ácido cítrico por Aspergillus niger inmovilizado en un reactor de lecho fluidizado]
Afinidad, 53, 462, 1996 | DOI

Article
Rodríguez, S., Pallares, J., Sanromán, A.
Effect of experimental conditions in the production of extracellular polysaccharides [Efecto de las condiciones operacionales en la producción de polisacáridos]
Afinidad, 53, 462, 1996 | DOI

Article
Pallares, J., Rodríguez, S., Sanromán, A.
Citric acid production in submerged and solid state culture of aspergillus niger
Bioprocess Engineering, 15, 1, 1996 | DOI

Book Chapter
Sanromán, A., Feijoo, G., M.Lema, J.
Immobilization of Aspergillus niger and Phanerochaete chrysosporium on polyurethane foam
Progress in Biotechnology, 11, C, 1996 | DOI

Article
Pallares, J., Rodríguez, S., Sanromán, A.
Citric acid production by immobilized Aspergillus niger in a fluidized bed reactor
Biotechnology Techniques, 10, 1, 1996 | DOI

Article
Sanromán, A., Murado, M.A., Lema, J.M.
The influence of substrate structure on the kinetics of the hydrolysis of starch by glucoamylase
Applied Biochemistry and Biotechnology – Part A Enzyme Engineering and Biotechnology, 59, 3, 1996 | DOI

Book Chapter
Moreira, M.T., Feijoo, G., Sanromán, A., Lema, J.M.
Effect of pulsation on morphology of Aspergillus niger and Phanerochaete chrysosporium in a fluidized-bed reactor
Progress in Biotechnology, 11, C, 1996 | DOI

Article
Moreira, M.T., Sanromán, A., Feijoo, G., Lema, J.M.
Control of pellet morphology of filamentous fungi in fluidized bed bioreactors by means of a pulsing flow. Application to Aspergillus niger and Phanerochaete chrysosporium
Enzyme and Microbial Technology, 19, 4, 1996 | DOI

Article
Sanromán, A., Pintado, J., Lema, J.M.
A comparison of two techniques (adsorption and entrapment) for the immobilization of Aspergillus niger in polyurethane foam
Biotechnology Techniques, 8, 6, 1994 | DOI

Article
Sanromán, A., Roca, E., Núñez, M.J., Lema, J.M.
A pulsing device for packed-bed bioreactors: II. Application to alcoholic fermentation
Bioprocess Engineering, 10, 2, 1994 | DOI

Article
Roca, E., Sanromán, A., Núñez, M.J., Lema, J.M.
A pulsing device for packed-bed bioreactors: I. Hydrodynamic behaviour
Bioprocess Engineering, 10, 2, 1994 | DOI

Article
Sanromán, A., Chamy, R., Núñez, M.J., Lema, J.M.
Alcoholic fermentation of xylose by immobilized Pichia stipitis in a fixed-bed pulsed bioreactor
Enzyme and Microbial Technology, 16, 1, 1994 | DOI

Article
Sanromán, A., Chamy, R., Núñez, M.J., Lema, J.M.
Enzymatic hydrolysis of starch in a fixed-bed pulsed-flow reactor
Applied Biochemistry and Biotechnology, 28-29, 1, 1991 | DOI

Article
Nunez, M.J., Chamy, R., Dominguez, H., Sanroman, A., Lema, J.M.
Continuous fermentation of d-xylose by immobilized pichia stipitis comparison between cstr and cpfr
Applied Biochemistry and Biotechnology, 28-29, 1, 1991 | DOI

Article
Miranda, M., Murado, M.A., Sanroman, A., Lema, J.M.
Mass transfer control of enzymatic hydrolysis of polysaccharides by glucoamylase
Enzyme and Microbial Technology, 13, 2, 1991 | DOI

Article
Núñez, M.J., Sanroman, A., López, E., Vázquez, G., Lema, J.M.
The D-xylose fermenting capacities of immobilized Pichia stipitis and Pachysolen tannophilus
Biotechnology Letters, 11, 5, 1989 | DOI

HIBRITEC+ Un enfoque práctico y próximo a la realidad de mercado en la detección y el tratamiento de compuestos farmacéuticos
Ref.: PDC2021-121394-I00
01/09/2021 – 31/12/2024 | Ministerio de Ciencia e Innovación
Directors: María Ángeles Sanromán Braga, Marta Pazos Currás

Sustainable and safe water management in agriculture: increasing the efficiency of water reuse for crop growth while protecting ecosystems, services and citizens’ welfare
Ref.: REWATER
01/04/2017 – 31/12/2020 | Unión Europea
Directors: María Ángeles Sanromán Braga

17/12/2020 | Lois Morandeira Conde
Novos disolventes de deseño biocompatibles: Biodegradabilidade, síntese e aplicación
Directors: Francisco Javier Deive Herva; María Ángeles Sanromán Braga
Cum Laude International Mention

11/01/2019 | Esther Gutierrez Arnillas
Extracción de lipasas de termófilos e halófilos mediante líquidos iónicos
Directors: Francisco J. Deive, Mª Ángeles Sanromán
International Mention

18/11/2015 | María Salomé Álvarez Álvarez
Remediación de efluentes contaminados mediante métodos físicos e biolóxicos
Directors: Francisco J. Deive, Mª Ángeles Sanromán
Cum Laude International Mention Extraordinary Award

30/11/2012 | Fátima Moscoso Díaz
Aplicación de técnicas de biorremediación para a eliminación de contaminantes agroindustriales
Directors: Francisco J. Deive, Mª Asunción Longo, Mª Ángeles Sanromán
Cum Laude International Mention Extraordinary Award

29/04/2011 | Elena López Otero
Producción de enzimas lipolíticas mesofílicas e termofílicas mediante diversos modos de cultivo
Directors: María Ángeles Sanromán Braga, Francisco Javier Deive Herva, María Asunción Longo González
Cum Laude Extraordinary Award

Procedemento para o incremento de produción de lipasa en cultivos de Halomonas mediante inducción química e biolóxica
P201700078 | Francisco Javier Deive Herva; María Ángeles Sanromán Braga; Ana María Rodríguez Rodríguez; Esther Gutiérrez Arnillas

Procedemento para a eliminación de compostos orgánicos presentes en augas residuais
P201301068 | Francisco Javier Deive Herva, María Salomé Álvarez Álvarez, Fátima Moscoso Díaz, Ana María Rodríguez Rodríguez, María Ángeles Sanromán Braga

Estudo de crecemento e produción de dha pola microalga Schizochytrium SP
15/07/2020 | María Ángeles Sanromán Braga