1 columna
2 columna
3 columna

4 columna
5 columna
6 columna
7 columna
8 columna
9 columna

10 columna
11 columna
12 columna
13 columna
14 columna
15 columna

 

10 columna
11 columna
12 columna
13 columna
14 columna
15 columna

 

10 columna
11 columna
12 columna
13 columna
14 columna
15 columna
10 columna
11 columna
12 columna
13 columna
14 columna
15 columna

 

20 columna
21 columna
22 columna
23 columna
24 columna
25 columna

 

10 columna
11 columna
12 columna
13 columna
14 columna
15 columna
10 columna
11 columna
12 columna
13 columna
14 columna
15 columna

 

10 columna
11 columna
12 columna
13 columna
14 columna
15 columna
10 columna
11 columna
12 columna
13 columna
14 columna
15 columna

 

1 columna agrupada
11 columnas agrupadas
2 columna agrupada
10 columnas agrupadas

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

columna col-1

 

 
Divs sen flex

1 div
2 div
3 div
4 div
5 div
6 div

 


Divs con flex e non wrap. Desborda contido dun dos divs no móbil.

1 div

 

2 div

 

3 div

 

4 div

 

5 div

 

6 div

 

1 div

 

2 div

 

3 div

 

4 divdivdivdivdivdivdivdivdivdivdivdivdivdiv

 

5 div

 

6 div

 

Divs con flex e con wrap. O contido que antes desbordaba, aogra baixa á outra fila.

1 div

 

2 div

 

3 div

 

4 div

 

5 div

 

6 div

 

1 div

 

2 div

 

3 div

 

4 divdivdivdivdivdivdivdivdivdivdivdivdivdiv

 

5 div

 

6 div

 

Título

Container bootstrap.