Mapas de peóns xerados a partir de nubes de puntos outórganlle a un investigador da UVigo o Premio Abertis 2019 sobre Seguridad Vial

A opción de calcular rutas para viandantes que ofrecen aplicacións, como por exemplo Google Maps, xeran itinerarios que na práctica non son viables para o seu uso por parte dos peóns, ao estar baseadas principalmente en mapas de estradas, o que se  traduce, en que a ruta proposta transcorre por unha vía, que pode non ter beirarrúas aos lados ou cruzar por lugares que non son seguros. Non obstante, a partir do uso de nubes de puntos é posible clasificar os elementos do solo urbano: beirarrúas, escaleiras, ramplas, etc. e con esta información crear un mapa para calcular rutas reais e seguras para os viandantes, transitando por beirarrúas ou cruzando por pasos de peóns. Ademais coa información xeométrica da contorna, mesmo se pode comprobar se as zonas son accesibles e calcular rutas dependendo do perfil motriz das persoas, diferenciando traxectos para individuos con mobilidade reducida e os que non a teñen.

Esta alternativa que permite, a partir de nubes de puntos, xerar mapas para calcular rutas reais e seguras para os viandantes, centra a tese de doutoramento Classification and modelling of urban environments from  point clouds for physical accessibili-ty diagnosis and pedestrian pathfinding, de Jesús Balado, investigador postdoc do grupo de investigación de Xeotecnoloxías Aplicadas da Universidade de Vigo e gaña-dor do Premio Abertis 2019 sobre Seguridad Vial, dotado con 7000 euros. “Todo recoñecemento é moi ben recibido. Sempre e agradable ter bos comentarios do teu traballo, sobre todo por profesionais do mesmo ámbito e neste tipo de premios a nivel nacional, onde concorren outras teses de doutoramento con moi boa calida-de”, explica Balado, que recoñece, que cando lle chegou a notificación do premio foi unha alegría, pero tamén unha sorpresa. “Sinceramente, nin me lembraba que me presentara. Entre a miña actual estadía de investigación e a pandemia, moitas cousas quedaron relegadas a un segundo plano”, explica o investigador.