Día de la mujer y de la niña en la ciencia en CINTECX: Julia Serra, autora de patentes

Julia Serra

Autora de patentes

 

O labor investigador iniciouse no ano 1984 no campo da fabricación e caracterización de capas delgadas con aplicación en microelectrónica, no marco do traballo de investigación como requisito para optar ao título de Licenciada en Física no departamento de Física da Universidade de Oriente, Núcleo de Sucre, Venezuela.

1987-1991 En 1987 no marco dos estudos de doutoramento no Departamento de Física Aplicada e Electrónica da Universidade de Barcelona-España, continúa a investigación no campo das capas delgadas, xa centrado na aplicación fotovoltaica baixo a dirección de Jordi Andreu Batallé. Froito deste traballo de investigación participa en 4 traballos científicos en revistas do JCR.

1991-2000 Finalizado o doutoramento e obtendo un contrato de axudante doutor, en 1991 trasládase ao Departamento de Física Aplicada da Universidade de Vigo, en concreto ao grupo de “Novos Materiais” dirixido por Mariano Pérez Amor e Betty León Fong, con sede na escola de Enxeñería Industrial. Un grupo de investigación con ampla experiencia na aplicación da tecnoloxía láser como ferramenta para o desenvolvemento de novos materiais. Nesta etapa participa en diferentes proxectos de investigación a nivel autonómico, nacional e europeo no campo das capas delgadas con aplicacións en microelectrónica ou metalurxia. Participa na publicación de 32 traballos científicos en revistas do JCR, 4 patentes ligadas ao desenvolvemento de recubrimentos destinados a mellorar as propiedades de superficies metálicas e na dirección de 2 teses doutorais. Concédenselle os dous primeiros sexenios de investigación.

2000-2005 Con toda a experiencia adquirida no ámbito das capas delgadas e uso da tecnoloxía láser, no marco dunha decisión estratéxica investigadora de grupo, empezamos a desenvolver traballos de investigación sobre capas delgadas cunha aplicación moi diferente ás anteriormente abordadas, introducímonos por primeira vez na Enxeñería biomédica. Coa coordinación de Betty León comézase unha andaina investigadora cun carácter moi interdisciplinar, como require o ámbito biomédico. Neste período participa nunha nova liña, centrada nos vidros bioactivos e o desenvolvemento dun novo biomaterial bioinspirado. Participa en diferentes proxectos de investigación (como IP nun de carácter nacional e nun de carácter autonómico). Neste período participa na publicación dun total de 34 artigos científicos, 1 patente e codirixe 1 tese doutoral. Concédeselle o terceiro sexenio de investigación.

2006-2011 Continua a súa actividade no ámbito da investigación biomédica, explorando novas fontes de biomateriais no marco de dous proxectos Europeos (PROTEUS e IBEROMARE Interreg) dedicados á obtención de materiais de alto valor engadido a partir de recursos mariños. Profúndase nas colaboracións nacionais e internacionais. Froito de todo o labor investigador, codirixíronse 4 teses doutorais. Publícanse dous capítulos en sendos libros nas prestixiosas editoriais Springer e INTECH. Neste período publícanse en total 37 artigos científicos e paténtanse 3 novas invencións. Recoñéceselle o cuarto sexenio de investigación e o complemento de excelencia curricular da Xunta de Galicia.

2012-2017 Dentro do grupo de investigación “Novos Materiais”, baixo a coordinación de Pío González, segue profundando na obtención de materiais de alto valor engadido a partir de recursos mariños. Participa en dous novos proxectos europeos como Workpackage leader pola universidade de Vigo (MARMED Interreg/Atlantic Area e CVMar+i Interreg). Séguense ampliando as colaboracións con diferentes grupos de investigación, tanto de España como de Europa, con clínicos de diferentes áreas e en proxectos con empresas para novos desenvolvementos. Froito das devanditas colaboracións, participa no desenvolvemento de novas técnicas de diagnóstico baseadas na espectroscopía Raman. Colabora activamente na Rede Galega de Biomateriais (http://rgbiomat.webs.uvigo.gal/ formada por seis grupos de investigación das tres universidades galegas) e no proxecto europeo Instituto de Bioenxeñería en Rede para o Envellecemento Saudable (IBEROS). Froito de todo o labor investigador, codirixíronse dúas teses doutorais, participouse na publicación de oito capítulos de libros, sendo tres deles en prestixiosas editoriais (Pan Stanford Publishing, CRC Press e Elsevier), publicación de 21 artigos científicos e 3 novas patentes. Recoñéceselle o cuarto sexenio de investigación e o complemento de excelencia curricular da Xunta de Galicia (10 tramos sobre 14).

2018-actualidade Continúa profundando no desenvolvemento de novos biomateriales, todo iso dentro do marco da Rede Galega de Biomateriais, os proxectos anteriormente citados xunto a 2 novos proxectos Europeos (BLUEHUMAN Interreg/Atlantic Area, BlueBiolab/Interreg) e un Nacional como co-IP (BioHeat/Ministerio Ciencia). Tamén colabora activamente no proceso de transferencia do coñecemento: (1) BIOFAST desenvolvemento dun biomaterial para a rexeneración ósea, baixo o paraugas do financiamento da Xunta de Galicia- GAIN, no marco da convocatoria IGNICIA Concepto e (2) CARIOSCOPE desenvolvemento dun dispositivo biomédico portátil, baseado na espectroscopía Raman, con aplicación na detección precoz de tecido desmineralizado. Particípase na publicación de 9 artigos e 2 novas patentes. No ano 2019 accede ao posto de Catedrática en Física Aplicada. Recoñéceselle o quinto sexenio de investigación e o complemento de excelencia curricular da Xunta de Galicia (11 tramos sobre 14).

 

Resumo en cifras da actividade científica e investigadora:

 • 5 Sexenios de investigación
 • 137 Publicacións do JCR
 • h=23

46 Participacións en proxectos de I+D financiados en convocatoria pública:

9 de ámbito internacional (2 como Workpackage leader UVIGO).

13 de ámbito nacional (3 de eles como investigadora principal).

24 de ámbito autonómico (3 de eles como investigadora principal).

 • 150 Contribucións a congresos-actas.
 • 17 Participacións en contratos con empresas e/ou administracións.
 • 12 Participacións en patentes e modelos de utilidade.
 • 10 Teses Doutorais codirixidas.
 • 5 Participacións en accións integradas.
 • 13 Participacións en libros e/ou capítulos de libros científicos.
 • 40 Participacións como revisora de artigos en revistas JCR.
 • 4 Participacións como avaliadora de proxectos e/ou axudas.
 • 3 Premios relacionados con traballos de investigación dirixidos ou codirixidos e 2 recoñecementos de revistas internacionais.

 

¿Cuáles son tus principales líneas de investigación en la actualidad?

Actualmente mis principales líneas de investigación se encuentran centradas en la ingeniería biomédica, particularmente en el desarrollo de biomateriales y dispositivos con aplicación en la reparación/regeneración del sistema osteoarticular.

 

¿Qué te aporta la investigación?

Como profesora universitaria, mi vida profesional se encuentra repartida entre la labor docente, investigadora y más recientemente de transferencia. Para mí estas tres vertientes se retroalimentan de forma creativa y abren espacios de crecimiento profesional y personal.

Hablando en particular de la faceta investigadora, son muchas las aportaciones que recibo. Destacaría dos elementos: (1) investigar me mantiene en un proceso de aprendizaje constante, con retos diarios vividos desde el “disfrute” y (2) el trabajo en equipo que potencia las fortalezas complementarias, el compromiso y una visión más amplia del conocimiento.

 

¿Cuándo decidiste que querías ser investigadora? ¿Tuviste algún referente femenino?

Es difícil situar exactamente cuando decidí ser investigadora. Creo que esto es como un río donde vas tomando decisiones que te van llevando hasta ahí. Así, ser investigadora se fue gestando durante los últimos años de la licenciatura en Ciencias Físicas y la decisión de realizar un doctorado en el ámbito de la Física Aplicada. La experiencia investigadora durante la tesis doctoral definió con más claridad el gusto por la investigación.

No tengo la consciencia de tener un referente femenino para decidir ser investigadora. Lo que si me gustaría destacar es que considero mi referente femenino a mi madre. Ella tuvo el enorme trabajo de llevar la gestión y el día a día del hogar familiar pero no pudo ver cristalizados sus deseos y aspiraciones profesionales. Su visión, de lo que sus hijas deberían ser profesionalmente, nos impulsó decididamente para alcanzar nuestras metas y ser mujeres independientes.

 

Mujeres pioneras en patentar sus descubrimientos como Mary Dixon en Estados Unidos y Fermina Orduña en España rompieron el techo de cristal en este ámbito ¿Qué supone para ti que cada vez más patentes lleven firma femenina?

Considero que es un dato muy positivo y que muestra como cada vez más se van ocupando de forma equilibrada los espacios, incluso los más alejados. El ámbito de la “invención” ha sido identificado especialmente con la firma masculina, por lo que la incorporación de referentes femeninos es de vital importancia.

 

¿Con qué dificultades te has encontrado para desarrollar tu carrera profesional? ¿Has encontrado más trabas por el hecho de ser mujer?

En mi carrera profesional no me he encontrado con más dificultades que cualquier otra persona. Han sido las típicas y que siguen actualmente vigentes. Por ejemplo, la dificultad para acceder a becas de calidad para el inicio de la investigación o de contratos con estabilidad temporal y retribuciones acordes a los tiempos que vivimos.

No soy consciente de haber encontrado trabas por ser mujer en mi vida como estudiante y luego en mi vida laboral. Accedí a los estudios de licenciatura en Física en igualdad de oportunidades y durante los mismos el grupo de estudiantes en los cursos más avanzados tenía una presencia femenina superior a la masculina. Ya en los estudios de doctorado y luego como personal universitario, en los grupos de investigación en los que he participado, he sido muy afortunada. Encontré un ambiente de trabajo y promoción en igualdad de oportunidades con mis compañeros. He tenido la oportunidad de valorar la coordinación del grupo de investigación donde trabajo, en sus inicios por una mujer (Betty León) y posteriormente por un hombre (Pío González). En ambos casos ha sido un ambiente de trabajo en colaboración y promoción de las potencialidades de cada una de las personas que lo formamos. El ambiente de trabajo es vital para desarrollar la carrera profesional y yo he tenido siempre uno de excepcional calidad. ¿Es esto un oasis en la universidad y centros de investigación? No lo creo, pero también soy consciente que no todos los grupos de investigación funcionan de la misma manera.

Además, no podemos quedarnos con esta visión personal, soy muy consciente que el propio sistema universitario, como todas las instituciones de nuestra sociedad, ha estado regido por una visión masculina prevalente. Aunque parezca que esto no nos ha alcanzado, no es verdad. Esta situación ha influido de forma determinante en nuestra carrera investigadora, creando una brecha que aún se mantiene. Existen estudios científicos que validan esta situación. Por poner un ejemplo muy clarificador, en el último informe “Científicas en cifras 2021” del ministerio de Ciencia e Innovación se muestra como se sigue manteniendo el “efecto tijera” en la evolución de la carrera universitaria, así, aunque la entrada en los estudios universitarios corresponde a un 55% mujeres y un 45 % hombres, la distribución para el grado A (funcionario catedrático de universidad) corresponde a un sólo 24,1% mujeres frente al 76% de hombres.

¿Crees que estamos avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres en ciencia e investigación?

Sí, sin lugar a dudas, pero queda mucho camino por recorrer y lo que es más importante es que no se retroceda ni un paso en lo logrado.

¿Cómo animarías a las niñas y jóvenes estudiantes a dedicarse a la investigación?

Les diría que la investigación es la herramienta que permite avanzar en el conocimiento de forma clara y certera. Este avance debe llevar a una sociedad más plena y justa.  ¿queremos las mujeres estar fuera de ese proceso? Claramente NO. Entonces debemos romper los viejos estereotipos y no tener miedo. Me parece interesante recuperar una frase que es atribuida a Marie Curie………………Nada en este mundo debe ser temido…sólo entendido. Ahora es el momento de comprender más, para que podamos temer menos.

Comparto esta reflexión cada curso con mis estudiantes de grado en Ingeniería Industrial y les ánimo a cuestionarse en esta línea: esto no sólo va con las mujeres, también va con los hombres. Solemos poner el foco en las mujeres, pero me gustaría destacar que el foco debe estar puesto en ambos, mujeres y hombres. Las niñas a incorporarse en ámbitos más tecnológicos y los niños a ámbitos más relacionados al cuidado. Todas y todos tenemos una tarea pendiente por realizar para que esta sociedad avance de forma justa.

 

 ¿Tienes alguna frase propia y personal que ponga en valor la investigación en femenino?

En base a mi experiencia personal trasladaría la siguiente idea:

La investigación es uno de nuestros principales “faros”, para que alumbre con luz plena debemos alimentarla equilibradamente tanto desde lo femenino como lo masculino, dos energías complementarias. Hasta ahora no lo hemos alcanzado y por eso necesitamos seguir poniendo en valor la investigación en femenino.