La Cátedra Feminismos 4.0 subvenciona la propuesta de CINTECX para la creación de una guía operativa que incorpore la perspectiva de género a la investigación en el ámbito tecnológico-industrial

DUVI 01/08/2023
A Cátedra Feminismos 4.0, que impulsan a UVigo e a Deputación de Pontevedra, acaba de dar a coñecer os seis proxectos que recibirán financiamento ao abeiro da súa convocatoria de axudas de investigación de 2023, que se repartirán un total de 30.000 euros. A contorna dixital, as redes sociais e as aplicacións terán un peso moi destacado nestas propostas, xa que a metades dos traballos seleccionados xiran arredor deste tipo de temáticas. E é que esta cátedra, nada en 2019, ten como finalidade a promoción da igualdade no ámbito dixital e nas disciplinas STEAM e o fomento da reflexión crítica e as implicacións que a masiva dixitalización da sociedade están a xerar na desigualdade entre mulleres e homes.

A directora da Unidade de Igualdade da Universidade e responsable da cátedra, Águeda Gómez, considera que, por quinto ano consecutivo, “pódese concluir que a convocatoria de investigación da Cátedra Feminismos 4.0 DEPO -UVigo, -á que se destina a metade dos orzamentos desta cátedra -, segue a ter moi boa acollida entre o persoal investigador dos campus de Vigo e Pontevedra da nosa Universidade”. Explica que pese a seren unhas axudas ligadas ao eido dixital e a proxectos que inclúen a perspectiva de xénero e feminista, “cada vez hai mais investigadoras e investigadores interesados en continuar traballando neste eido e, tamén, estase sumando máis persoal investigador que por primeira vez presenta propostas dende ámbitos ata agora pouco explorados nesta convocatoria, como as humanidades e a enxeñería industrial, por exemplo”.

Por todo isto, a responsable da Unidade de Igualdade sostén que esta convocatoria está a conseguir os seus dous principais obxectivos, “por unha banda o fomento da xeración de coñecemento científico, dende a epistemoloxía feminista, sobre esta nova dimensión dixital e, por outra banda, conseguir transferir a toda a sociedade as achegas e avances científicos nun ámbito cada vez mais presente en todas as dimensións das nosas vidas”. De feito, engade, “a receptividade que están a ter estes proxectos de investigación nas revistas científicas especializadas, pero tamén nos medios de comunicacións xeralistas, son indicadores perfectos deste interese polos innovadores avances científicos que se están a xerar e a promover dende a Cátedra Feminismos 4.0 DEPO-UVigo”.

Os seis proxectos seleccionados

A comisión avaliadora tamén aprobou unha axuda de 4083 euros para a proposta de María Concepción Paz Penín, do Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos e directora do centro de investigación Cintecx, para elaborar unha guía operativa que incorpore a perspectiva de xénero á investigación no eido tecnolóxico-industrial.