Contrato de Investigación. Grupo Xeotecnologías Aplicadas

Número de prazas: 1
Duración: 6 meses iniciais, prorrogables ata 3 anos orientado ao desenvolvemento de tese doutoral.
Prórroga: Ata 3 anos orientado ao desenvolvemento de tese doutoral.
Remuneración: 1400 € brutos

Contrato para desenvolver liñas de traballo orientadas ao desenvolvemento de métodos de procesamento automatizado de datos xeoespaciais para aplicacións de enxeñaría inversa

Requisitos e perfil do candidato

  • Formación/coñecementos: Enxeñeiro/Mestrado en titulacións relacionadas coa enxeñería civil, industrial, telecomunicacións, e informática (300 ECTS superados).
  • Nivel mínimo de inglés: equivalente a B2 ou superior.

Selección

  • O proceso selectivo consistirá na valoración do CV e da experiencia e capacidades do candidato/a, e nunha entrevista persoal de ser necesario.

Comisión de selección

  • A selección levarase a cabo por unha comisión formada polos responsables do grupo de investigación..

Documentación

  • Curriculum vitae completo.
  • Copia expediente académico (formato PDF).
  • Carta de interese (1 páxina)

Lugar de presentación

  • A documentación deberá enviarse ao correo electrónico: lucia@uvigo.es.

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 15 de febreiro de 2022.