Selección de candidaturas para solicitude axuda Persoal Técnico de Apoio (PTA)

6 ofertas de contratación de persoal técnico de apoio

Seleccionaranse persoas candidatas para a solicitude pola Universidade de Vigo ao Ministerio de Ciencia e Innovación de 6 prazas de persoal técnico de apoio, cos perfís e requisitos de acceso que se indican no Anexo III, para os seguintes centros da Universidade de Vigo:

  • Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO), 2 prazas.
  • Centro de Investigacións Mariñas (CIM), 1 praza.
  • Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX), 1 praza.
  • Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico a Investigación (CACTI), 1 praza
  • Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT), 1 praza.

Documentación a presentar

  • Formulario de solicitude segundo modelo dispoñible no anexo II.
  • Curriculum vitae conforme ao modelo ofrecido pola Agencia Estatal de Investigación.
  •  Acreditación da titulación requirida e do expediente académico.
  •  Documentación acreditativa da experiencia e méritos indicados para cada praza.

Lugar de presentación da documentación

  • As candidaturas serán dirixidas ao reitor da Universidade de Vigo.

Data límite de recepción de candidaturas: 12 de xaneiro de 2022.

Máis información en Contratación PTA.