Contrato de investigación para Grupo FA3

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Laboral en rexime temporal.
Xornada: A tempo parcial (20 horas semanais)
Duración: 12 meses
Lugar de traballo: CINTECX (Campus de Vigo)

Proxecto “Grupos de Referencia Competitiva (GRC)” financiado pola Xunta de Galicia.

Requisitos e perfil do candidato

  • Doutor/a no ámbito científico‐tecnolóxico
  • Experiencia de 3 anos en investigación de posdoutaramento no ámbito biomédico

Selección

  • A Comisión de Selección que valorará os méritos presentados polos aspirantes, estará composta por persoal investigador do Grupo de Novos Materiais da Universidade de Vigo. Opcionalmente, pode ser preciso unha entrevista personal.

Documentación

  • Impreso de solicitude.
  • Curriculum vitae.

Lugar de presentación

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 23 de xullo de 2021.

Máis información en convocatoria oferta emprego