CONTRATO INVESTIGADOR PROXECTO HIBRITEC+

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Temporal
Xornada: A tempo completo (40 horas/semana)
Data probable de inicio 01/09/2022
Data probable de finalización 31/10/2023
Salario bruto mensual 1.300 € brutos/mes
Lugar de traballo: Grupo BIOSUV CINTECX, Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: HIBRITEC+ – Un enfoque práctico e próximo á realidade de mercado na detección e o tratamiento de compostos farmacéuticos. Proxecto PDC2021-121394-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 e pooa Unión Europea Next GenerationEU/PRTR

Contratación dun investigador para o proxecto HIBRITEC+

Actividades específicas a desempeñar

A persona seleccionada traballará no laboratorio do grupo Bioenxeñería e Procesos Sostibles, no marco do proxecto HIBRITEC+.

Requisitos

  • Formación académica: titulación de graduado ou de mestrado con currículum en Enxeñería Química ou Química.
  • Experiencia en laboratorio
  • Coñecemento de inglés
  • Experiencia previa en traballo en equipo e proxectos colaborativos.

Criterios de avaliación

  • Experiencia profesional (40%).
  • Educación académica (40%).
  • Entrevista personal (20%).

O comité de avaliación pode acordar a realización dunha entrevista persoal en liña daqueles candidatos que acaden as mellores puntuacións na experiencia profesional e a formación académica. No caso de que o comité avaliador considere que ningún dos candidatos alcanza os requisitos mínimos requiridos, o proceso pódese declarar deserto.

Comité avaliador

  • Presidente: Ángeles Sanromán Braga, Universidade de Vigo.
  • Secretario: Emilio Rosales Villanueva, Universidade de Vigo.
  • Membros: Marta Pazos Curras, Universidade de Vigo.

Documentación
Os candidatos deberán cubrir o formulario en liña: https://forms.gle/1hKVizivAs4CNZ6z5, no cal se debe anexar a documentación. No caso de problemas ao subir a documentación, esta pode ser enviada por correo electrónico a: mcurras@uvigo.es, indicando a referencia CV_HIBRITEC_APELLIDO_NOMBRE no encabezado da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 13 de xuño de 2022.

O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.