Contrato de Investigación NETEHEV

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato por obra ou servizo
Xornada: 40 horas/semana
Data prevista de comezo do contrato: 01/05/2021
Duración: 2 meses. Posibilidade de prórroga: 18 meses máis
Remuneración: 1.380,00€ brutos/mes
Lugar de traballo: CINTECX (Campus de Vigo)

Funcións do posto de traballo

  • Análise de medidas experimentais e desenvolvemento de correlacións en base aos resultados medidos, apoio no deseño de novos experimentos.

Supervisora

  • Concepción Paz

Requisitos e perfil do candidato

  • Graduado/Máster en enxeñería (ámbito industrial, minas e enerxía, aeroespacial)
  • Valorarase coñecemento e experiencia previa en entornos de simulación CFD/FEM.

Selección

  • Valorarase o CV profesional e a súa adecuación as tarefas a realizar, igualmente considerarase a experiencia profesional previa, competencia en idiomas, e outras capacidades

Documentación

  • Interesados enviar CV o enderezo de correo admon.gte@uvigo.es antes do 16 de abril de 2021.

Data límite de recepción de candidaturas:A data límite para o envío das solicitudes é o 15 de abril de 2021.